Wat zijn de staatkundige kenmerken van een islamitische staat?

Opmerking: d.i. niet te verwarren met de (onder meer in Irak en Syrië actieve) extreem rechste, apocalyptisch fascistische terreurbeweging die zichzelf IS ("Islamitische Staat") noemt en die door de muslimgemeenschap en haar hoogste religieuze autoriteiten veroordeeld wordt !

Voor meer info daarover zie ons artikel: Wat is "Islamitische Staat" (IS/ISIS/Daesh)?


In het Westen verstaat men onder islamitische staat vaak een staat waar de islamitische wet (shariah) geldt.

De koran bevat echter geen blauwdruk voor een staatkundig model; het concept 'islamitische staat' bestaat niet in de islam. De Koran draagt muslims wel op een voor iedereen (muslims en niet-muslims) rechtvaardige samenleving tot stand te brengen, maar het staat muslims vrij te kiezen met welk staatkundig model zij dit doel willen bereiken, met dien verstande dat de koran een theocratie en een dictatuur uitsluit.

De shariah is een gedetailleerde uitwerking van een betrachting om een rechtvaardige samenleving tot stand te brengen, op grond van de Koran, de Sunnah en opinies van geleerden die via consensus en redenering per analogie tot stand kwamen. Het is dus een theoretisch model.

Muslims hebben geen enkele verplichting om dit theoretisch model ook om te zetten in een concrete wetgeving en ook over het al dan niet wenselijk zijn daarvan lopen de meningen onder geleerden sterk uiteen.

In veruit de meeste landen met een overwegend islamitische bevolking geldt dan ook een seculiere wet (dwz een niet-religieuze burgerlijke wetgeving) die soms vermengd wordt met aspecten uit het koloniaal recht of plaatselijk gewoonterecht, soms ook met een paar elementen van lokaal religieus recht.

Het is een misvatting te denken dat landen als Iran of Saoedi Arabië representatief zijn voor de islam vermits de leer geen staatkundig model bevat.