Tafsir, onmisbaar bij interpretatie van een koranvers

Een vers in de Koran staat niet op zich. De Koran is een complex werk waaruit men niet zonder kennis van zaken een vers kan citeren en dat tot algemene regel kan verheffen. Net zoals het absurd zou zijn te stellen dat het Westen aanzet tot moord omdat het Westers wetboek stelt dat "doden niet zal bestraft worden". Iedereen weet dat dit geen algemene regel is in het Westen, maar een uitzondering die strikt beperkt wordt tot gevallen van wettelijke zelfverdediging. Het lezen van de de koran en de sunnah verschilt niet zoveel van methode: er zijn algemene regels, en regels die de algemene regels verfijnen of er een uitzondering op beschrijven. De uitspraken van de Profeet (Hadith) geven dan de praktische toepassing van de wet, die in combinatie met de Koran moet bestudeerd worden. Bij interpretatie van een vers, moet men ook de context van de openbaring in overweging nemen, alsook het volledige kader van de islamitische leer. Op basis van al deze elementen, kan men dan zien of het om een uitzondering of een algemene regel gaat, op welke situaties het vers al dan niet van toepassing is, enz.

Het onder de knie krijgen van het hele islamitisch rechtsstelsel is iets wat in de muslimwereld hogere studies van vele jaren vereist. Het is dus niet omdat men een Koranvertaling gelezen heeft, dat men een deskundige is in in de islam of in het islamitisch recht, net zoals men nog geen aardrijkskundige is omdat men een atlas doorgenomen heeft, of geen arts omdat men een medisch encyclopedie bezit.

Een tafsir is een de koran exegese, met andere woorden een uitleg van de betekenis van de verzen van de Koran, een verduidelijkende commentaar zodat men de verzen beter zou kunnen begrijpen.

Een tafsir verduidelijkt de context waarin een vers werd neergezonden, en legt de samenhang uit men andere verzen en met de Sunnah van profeet Mohammed - deze samenhang kan de toepassing en betekenis van een vers verduidelijken, verruimen of beperken.

Een degelijke Tafsir is onontbeerlijk wanneer men de Koran wenst door te nemen.

Ga eerst na of de auteur van de Tafsir brede steun geniet, want er zijn ook auteurs die een interpretatie geven die niet door de meerderheid van de Muslims gedragen wordt of die zelfs door een meerderheid aan muslims verworpen wordt en die daarom niet betrouwbaar en niet representatief zijn.

Zie ook: Kan men de koran lezen zoals men wil? Over de methodologische verzen.