Muslimwereld veroordeelt de aanslag nabij het Britse Parlement ( Westminster, London)

Muslims veroordelen de aanslag in London in krachtige bewoordingen (straks volgen voorbeelden verklaringen van Muslimlanden en religieuze leiders) zoals ze dat ook bij vorige aanslagen deden. Laat ons trouwens niet vergeten dat veruit de meeste aanslagen in Muslimlanden plaatsvinden, waar ook de meeste doden vallen door terreur.

In de islamitische rechtsleer wordt terrorisme beschouwd als "Hiraba", een misdaad tegen de samenleving waarop zware bestraffingen en zelfs de doodstraf staan (in muslimlanden waar de doodstraf nog geldt, worden terroristen veroordeeld tot de doodstraf).

In een fatwa naar aanleiding van 9/11/2001 in de VS schreef Yusuf Al Qaradawi:

"Als de terroristische aanvallen die plaatsvonden in de VS vanuit de islamitische Wet (Shar'iah) of de regels van islamitische jurisprudentie (Fiqh) zouden beschouwd worden, dan zou de uitspraak van de misdaad van "Hirabah" (het voeren van een oorlog tegen de samenleving) toegepast worden op de daders. God (Hij weze verheerlijkt) zei: "De vergelding van hen die tegen God en Zijn gezant oorlog voeren en erop uit trekken om op aarde verderf te zaaien zal zijn, dat zij ter dood gebracht zullen worden, of gekruisigd, of dat hun handen en hun voeten aan tegenovergestelde kanten worden afgehouwen, of dat zij uit het land verbannen worden. Dat is voor hen een schande in het tegenwoordig leven en in het hiernamaals is er voor hen een geweldige bestraffing. Afgezien van hen die berouw tonen voordat jullie hen overmeesteren. Weet dan dat God vergevend en barmhartig is." 5:33-34.

Daarom, vinden we het noodzakelijk de ware daders van deze misdaden te vatten, zowel als diegenen die hen helpen door aanzetten (tot terreur), financiering (ervan) of andere steun. Zij moeten voor een onpartijdige rechtbank verschijnen en passend bestraft worden zodat dit kan dienen als afschrikking voor anderen die gemakkelijk het leven van onschuldigen nemen, bezit vernielen en mensen terroriseren. Bijgevolg, is het de verplichting van Muslims om met alle mogelijke middelen deel te nemen aan deze inspanning in overeenstemming met wat God (de Allerhoogste) zei: "En staat elkaar bij in vroomheid en staat elkaar niet bij in zonde en overtreding." 5:2 (Fatwa getekend door verscheidene geleerden)."

volledige tekst (in het Engels) via het internet archief


 

Voorbeelden van reacties van

De aanslag in Londen werd veoordeeld door onder meer:

Daarenboven vaardigende verschillende individuele landen ook veroordelingen van de aanslag uit (de lijst is niet volledig) :
 

Meer reacties worden later aangevuld.

___________________________
Noten