ss
Terreuraanslag in London: "Ik ga alle muslims doden".

1. Informatie over de aanslag

Op 19 juni 2017 vroeg in de ochtend reedt een bestelwagen opzettelijk in op Muslims die net de moskee The Muslim Welfare House verlaten hadden na het nachtelijke gebed in deze vastenperiode. Één slachtoffer overleed, er vielen ook 10 gewonden.

De Muslim Welfare House staat bekend als een open, verdraagzame moskee en muslimgemeenschap. De moskee had net een paar dagen geleden een "Great Get Together" georagniseerd voor mensen van alle godsdiensten ter nagedachtenis van pro-EU parlementslid Jo Cox die vorig jaar vermoord werd door een man met extreem-rechtse en nazistische sympathieën die tegen het EU lidmaatschap gekant was. Deze bijeenkomst was voor alle gelovigen. In een verklaring wordt onder meer gesteld (The Independent, eigen vertaling):

"Wij hebben de voorbije decennia zeer hard gewerkt om een vreedzame, verdraagzame gemeenschap uit te bouwen hier in Finsburry Park en we veroordelen deze daad van haat die probeert onze mooie gemeenschap uit elkaar te rukken".

Joodse, Christelijke en Islamitische religieuze leiders in Groot-Britannië veroordeelden samen de aanslag (The Independent).

De dader van de aanslag, een blanke man, riep bij zijn arrestatie "Ik ga alle muslims doden" (De Standaard, The Independent)

De dader, een man van 47, werd opgepakt op verdenking van moordpoging, maar de aanklacht werd inmiddels verzwaard tot terrorrisme. (the Independent). Hij zou recent geradicaliseerd zijn, en daags voordien nog uit zijn stamkroef gezet zijn voor "het verbloeken van muslims" ( The Independent)

Intussen werd de aanslag door Britse aanhangers van extreem-rechts op gejuich onthaald en werd de terrorist omschreven als een "held" (The Independent).

2. Kritiek op slappe houding tegenover islamofobie die ook extremisme is

Pierce Morgan stelt in the Daily Mail dat deze aanslag exact is wat zowel IS als extreem rechtse islamofoben willen, en dat het aan ons is om de haat en leugens van beide te bestrijden. Deze aanslag is even erg als de aanslag op de concertgangers in Manchester.

Brits premier Theresa May, die de aanslag veroordeelde, stelde "we zijn veel te tolerant geweest voor extremisme, ook voor islamofobie" (deredactie.be).

Ze stelde (eigen vertaling)

"Er is gedurende vele jaren veel te veel verdraagzaamheid geweest van extremisme in ons eigen land - en dat betekent elke vorm van extremisme, ook islamofobie. Dit is waarom de overheid zal optreden om extremische en hatelijke ideologie uit te roeien - zowel doorheen de maatschappij als op het internet, zodat het geen veilige plek heeft om te groeien"

Bron: Finsbury Park Mosque

Fiyaz Mughal, stichter van Tell Mama, een groep die anti-Muslimhaat beoogt aan te pakken, zegt dat er "systemisch falen" plaatsvindt in het identificeren van de bedreidging die uitgaat van extreem-rechts. Hij stelt dat het de hoogste tijd is dat rechters, regering en politie deze zaak aanpakken en aanvaarden dat die niet zomaar "vrijheid van meningsuiting" is. (The Independent)

Onder meer Robin Swann, leiere van de Ulster Unionists zei: "Extremise in alle vormen en soorten moet verwijderd worden van de maatschappij. Het is tijd dat we onze steun verlenen aan de geheime diensten en veiligheidsdiensten om hen te helpen te voorkomen dat dergelijke elementen nog meer onheil aanrichten" (The Irish Times)

3. Kritiek op de pers

De naburige Finsbury Park Moskee bekritiseert de pers: (eigen vertaling):

"We zijn bijzonder ongelukkig met de mainstream media die dit niet rapporteren als een terreuraanslag. terwijl ze altijd zeer snel zijn om te rapporteren over aanslagen waarin individuën betrokken zijn die beweren muslims te zijn en beweren te handelen in de naam van de Islam. We hebben faire en evenwichtige berichtgeving nodig van de media; het is volledig onaanvaardbaar dat de media selectief rapporteren."

Mohammed Kozbar, voorzitter van de Moskee, omschreef het incident als "een laffe aanslag die niet anders is dan de aanslagen in Manchester en Londen. Onze gemeenschap is in shock, onze gedachten en gebeden zijn met diegenen die hierdoor getroffen werden."

Bron: Finsbury Park Mosque

Ook in ons land wordt de pers om dezelfde reden bekritiseeerd - zie vb het opiniesuk van Jafoufi op de website van dereactie.be "Waarom is een aanslag door blanken een "incident" en door moslims "terreur"?"

4. Veroordelingen van de aanslag

Telkens wanneer een aanslag gepleegd wordt door "muslimterroristen", wordt deze veroordeeld door leiders in het Westen en in de muslimwereld. Omdat de Westerse pers dat laatste doorgaans niet vermeldt, hebben we de gewoonte na elke aanslag een lijst met veroordelingen door muslimlanden op onze website te plaatsen. Zie vb veroordelingen door Muslimsleiders van de IS aanslagen in Manchster, Brussel, Parijs enz.

Ook nu wordt de aanslag veroordeeld door muslimlanden.

Vraag is echter of ook Westerse landen deze aanslag door extreem rechtste dader tegen muslims veroordelen.

Trump doet dat alvast niet. Want hoewel het Amerikaanse State Department de aanslag veroordeelt, repte Trump zelf er met geen woord over terwijl hij altijd bij de eersten is om terreuraanslagen door "jihadisten" te veroordelen:
"US condemns London attack, but no word from Trump" (Yahoo, 19 juni 2017).

Er liepen wel veroordelingen binnen door onder meer (de lijst is mogelijks onvolledig)

Een magere oogst, vergeleken met de waslijst van veroordelingen door het Westen van aanslagen door "jihadisten".