Opgelet met vertalingen van de Koran!

Van de Koran, bestaat er maar één enkele versie. De Oorspronkelijke Boodschap, zoals zij in het Arabisch werd geopenbaard, is nog steeds volkomen onveranderd bewaard. De enige echte Koran is dan ook de Arabische Koran.

Deze Koran werd in vele talen vertaald. Echter, vermits elke vertaling een interpretatie door de vertaler inhoudt, is een vertaling nooit de Koran zelf, maar een weergave van een interpretatie door de vertaler van de Koran.

We vestigen er de aandacht op dat er sommige vertalingen te koop of zelfs on-line beschikbaar zijn op internet, waarvan de vertaalde betekenis dermate ver afwijkt van de oospronkelijke Boodschap, dat zij door de muslimgeleerden als on-islamitisch of zelfs anti-islamitisch worden beschouwd. Er zijn ook enkele groeperingen die zich uitgeven als islamitisch maar die door een meerderheid der muslims niet alsdusdanig erkend worden. Hun Koranvertalingen van een aantal verzen zijn soms helemaal anders - met zulke anders vertaalde verzen willen ze dan hun beweging een schijn van legitimiteit geven en anderen overtuigen. In sommige Muslimlanden mogen dergelijke boeken geen Koran genoemd worden maar in het Westen zijn zij wel te koop als Korans.