Waar wonen de meeste muslims?

Tegenwoordig zijn er wereldwijd meer dan 1 miljard Muslims - dit is meer dan 1 op 6 wereldbewoners. Van alle continenten is Azië het content waar meest muslims wonen.

Een paar voorbeelden van het aantal muslims per land (2010) (1) in:

Indonesië204.847.000
Pakistan178.097.000
Indië177.286.000
Bangladesh148.607.000
Turkije74.660.000
Saoedi-Arabië25.493.000

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het grootste aantal muslims in Indonesië, een republiek, woont. Ruim 86% van de bevolking is er muslim. Het land erkent godsdienstvrijheid. Naast de islam zijn ook het protestantisme, het katholicisme, het hindoeisme, het boeddhisme en het confucianisme er officieel erkend als godsdienst.2

Het is niet onbelangrijk hierbij op te merken dat de muslimwereld geen uniform blok is en dat de versie van islam sterk kan verschillen van werelddeel tot werelddeel en van land tot land - en zelfs van groep tot groep -vermits de plaatselijke (pre-islamitische) cultuur vaak een grote stempel nagelaten heeft op de dagelijkse praktijk. Daarnaast bestaan er ook talrijke verschillende religieuze bewegingen die elk hun eigen invulling hebben van wat islam is.

Bij het bestuderen van het islamitisch model is het dan ook erg belangrijk dat men een onderscheid maakt tussen wat typisch islamitisch model is (d.w.z., gebaseerd op de primaire normatieve bronnen: de Koran en de Sunnah) en wat toe te schrijven is aan plaatselijke socio-economische, politieke en culturele invloeden en gebruiken. Deze laatste mogen uiteraard niet aanzien worden als 'kenmerkend' voor islam.

___________________
Noten
  1. The future of the Global Muslim Population - Data Tables, The Pew Forum on Religion & Public Life, Pew Research Center.
  2. Indonesië, Wikipedia