Wat is 'Islamitische Staat' (IS/ISIS/ISIL/Daesh)?
IS (Islamitische Staat) is een extreemrechtse, apocalyptisch fascistische terreurbeweging met een aantal in het oog springende kenmerken:
 
 • gewelddadig extreem-rechts
  Wat men bij ons "muslimfundamentalisten" noemt, noemt men in de muslimwereld al sedert de jaren 1990 "extreem-rechts" en "fascisme". [1] Voor hen is het duidelijk: dit is geen religieus fenomeen, het is een politieke extreem-rechtse aangelegenheid. Terrorisme is daarvan de gewelddadige exponent.
  Amerikaans Em. Prof. Nick Gier wijst op de "chilling parallels between Christian and Muslim fundamentalists" (huiveringwekkende gelijkenissen tussen christelijke- en muslimfundamentalisten). Gedresseerd met een respectievelijk pseudo-christelijke en pseudo-islamitische saus, zijn het in essentie extreem-rechtste groepen die dezelfde politieke ideologie delen. Beide zijn tegen een democratisch model en willen hun overheiden vervangen door een op "goddelijke wet" gebaseerde theocratie , beide vinden dat vrouwen aan de haard thuis horen, beide vinden dat homo's en lesbiennes de doostraf verdienden, beide spelen zelf God, delen de wereld in in gelovigen en ongelovigen en bepalen zelf wie redding verdient, en wie verdoemenis, beide zijn racistisch, beide verwerpen de evolutietheorie, beide werpen zichzelf op als verdedigers van de eigen identiteit tegen de ander die als vermeende existentiële bedreiging wordt neergezet, beide hebben een sterke en gewelddadige apocalyptisch visie, beide menen dat we in de eindtijden leven, beide willen een apocalyptische wereldoorlog tussen het christendom en de islam, en beide overspoelen al een paar decennia hun respectievelijke samenlevingen met wederzijdse vijandbeelden om de publieke opinies op te draaien voor hun gedroomd scenario: een vernietigende apocalyptische botsing op wereldformaat waarmee ze hun fascisme willen doordrukken om dan te regeren tot het einde der tijden. Zij beschouwen de huidige wereld als een poel van verderf waaraan niet rap genoeg een einde kan komen. IS/Daesh is van gewelddadige exponent van dit apocalyptisch fascisme.
   
 • apocalyptische kenmerken
  IS meent dat we in de eindtijden leven en beschouwt zichzelf als de elitestrijders van deze eindtijden. Vanuit dat denken willen ze een epische wereldoorlog ontketenen omdat dit volgens hen moet om (hun kijk op) de profetische voorspellingen te doen uitkomen. Op alle mogelijke manieren proberen zij het Westen uit te dagen om hen aan te vallen in Syrië omdat ook dit onderdeel is van hun eintijdscenario. Het geweld van IS is echter vooral gericht tegen muslimlanden waarvan zij de regeringen beschouwen als "verraders" die meeheulen met wat in hun ogen een Westerse bezetting van muslimlanden is. Op die manier proberen zij steun te werven bij muslims die al jaren onderdrukt worden door dictators. Door aan beide kanten, in muslimlanden en in het Westen, een wederzijds vijandbeeld te voeden, hopen zij een apocalyptische wereldoorlog uit te lokken. Door de tegenstanders van IS (het Westen en de muslimlanden, die allebei door IS aangevallen worden) elkaar te doen bestrijden (ipv samen IS te bestrijden), schakelt de tegenstand zichzelf uit. Rest dan als overwinner de heerschappij van de zuiveren van IS tot het doek valt met het einde der tijden. De taktiek is zo oud als de straat: verdeel en heers.
  Voor meer informatie, zie onze longreads:
   
 • gewelddadige sekte
  Onder meer Robert Fisk, zegt van IS dat dit "geen religie, maar een sekte" is, meerbepaald een "sekte met een cultus van de dood". 2.
  De sektekenmerken van IS zijn inderdaad opvallend. Het verklaart bijvoorbeeld ook de omkering van de moraal bij de leden ervan: daden die zij voordien gruwelijk en verwerpelijk vonden, vinden zij lovenswaarig naarmate zij meer in de ban geraken van IS.
   
 • functionerend zoals Zuid-Amerikaanse misdaadkartels
  IS vertoont, niet alleen inzake organisatie maar ook inzake geweld, gelijkenissen met de internationale georganiseerde zware misdaad en criminele kartels. 3 De Mexicaanse drugskartels vermoordden reeds tienduizenden mensen. Soms onthoofden ze hun slachtoffers (soms met een kettingzaag), soms verminken ze de lijken op andere manieren. Zo lieten ze 14 hoofden in koelboxen achter aan de ingang van een regeringskantoor, er worden ook afgehakte hoofden op afsluitingen gespiesd. Om de bevolking te terroriseren en tot gehoorzaamheid te dwingen, of om de gruwel van rivaliserende bendes te overtreffen, doden ze soms ook opzettelijk kinderen. Ook deze drugkartels posten beeldmateriaal van hun gruweldaden online. De Mexicaanse drugkartels zijn inmiddels in alle Amerikaanse steden geïnfiltreerd. 4-9
   
 • territoriale claims
  Hoewel IS zichzelf een "staat" noemt en in zekere mate aan statebuilding doet, erkent geen enkel land ter wereld het als staat. Ook musimlanden erkennen IS niet als een staat. Zeer integendeel, de staatskundige autoriteiten van tal van muslimlanden bestempelen IS als terreurorganisatie. Bovendien nemen ook muslimlanden deel aan de gewapende strijd tegen IS en bombarderen ook zij doelwitten van IS.
   
 • strijdig met de islam
  Hoewel het zichzelf "islamitisch" noemt, stellen zowel seculiere laïciserende reformisten als theologen, dat IS frontaal ingaat tegend de islam. Religieuze autoriteiten veroordelen IS als strijdig met de islam en bestempelen ze hen als een terreurgroep. Er werden ook talloze fatwas tegen IS uitgevaardigd. Islam beschouwt terreur als een misdaad tegen de samenleving waarvoor zelfs de doodstraf kan uitgesproken worden. Ook in muslimlanden worden terroristen gevangen genomen. Ook in muslimlanden lopen contra-extremisme programma's. Ook muslimlanden nemen deel aan de luchtbombardementen op IS.
   
 • rekruterend op gepercipieerd onrecht
  De terreurgroep rekruteert overigens niet op een religieuze dimensie, maar rekruteert op grond van gepercipieerd ervaren onrecht. Het is daarmee dat men jongeren aanspreekt. Het gaat vaak om mensen die zich om ëën of andere reden niet goed voelen in hun vel, die hun draai niet vinden in de samenleving of die zich erdoor uitgestoten voelen. De meesten die zich bij IS aansluiten zijn overigens ook niet bijzonder religieus, velen kennen amper iets van de islam (mochten ze er meer van afweten, ze zouden weerbaar zijn tegen deze perversie van de islam)
   
 • revolutionaire kenmerken
  IS wil middels geweld een plotse verandering van het politieke systeem veroorzaken.
   
 • bedient zich van extreme gruweldaden
  De gruwel van IS is verre van uniek. Behalve sterke gelijkenissen met de gruweldaden van de eerder genoemde georganiseerde zware misdaad zoals de Mexicaanse drugskartels, sluit het gewelddadige karakter ervan ook aan bij de gruwelijkste geweldplegingen en barbarij uit het recente verleden, zoals deze door de Rode Kmer in Cambodja, de genocidaire slachtpartijen door de Hutus in Rwanda in de jaren 1990, maar ook veel dichter bij ons de genocide van zes miljoen joden in onze contreien waaraan nog maar 70 jaar geleden een einde gemaakt werd, of ook de genocide van 8.000 muslims door Servische christenen in Srebrenica in 1995.
   

Terrorisme komt overal voor, bij aanhangers van alle religies en ook omwille van niet-religieuze motieven. In Europa worden blijkens de cijfers van Europol van de voorbije zeven jaar 97% van de terreuraanslagen overigens niet door muslims beraamd of gepleegd, maar wel door separatisten, links, rechts, single issue of andere redenen - anders gezegd, 97% van de terreurdaden in Europa is het werk van wat sommigen "eigen volk" zouden noemen en heeft niets met muslims te maken. Dit minimaliseert het gevaar van "muslimterrorisme" vanzelfsprekend niet - maar de cijfers plaatsen de zaken wel in perspectief: niet links, niet rechts, niet seperatisme, niet islam enz zijn het probleem, het probleem is terreur.

Ook extreemrechts terrorisme komt overal voor. Ook bij christelijk extreemrechts, ook in het Westen. We herinneren ons bijvoorbeeld Anders Breivik die in 2011 in Noorwegen een bloedbad aanrichtte, met tientallen doden en gewonden voor gevolg. Hij beriep zich op extreem rechtse ideologen en op het christendom om zijn daden te legitimeren. In 1980 pleegde een extreem rechtse Italiaanse terreurgroep een bomaanslaag in Bologna waarbij 84 doden en 180 gewonden vielen. In 1999 pleegde de extreem rechtse Brit David Copeland aanslagen met nagelbommen waarmee 3 doden en meer dan 100 gewonen vielen. Of denken we de extreemrechtse Timothy McVeigh en Terry Nichols die in 1995 in Oklahoma een bomaanslag pleegden die 168 dodelijke slachtoffers maakte enz.10


_________________________________________
Noten
 1. Zie bv "Understanding the Muslim far-right in Algeria, and beyond", Prof Marie Helie Lucas, Algerijns sociologe, Worker's Liberty, 11 maart 2015.
 2. "Robert Fisk: "Islamic State is a cult", Audio - In-depth Interview on The Pat Kenny Show, Newstalk, 22 December 2014.
 3. "Isis: an apocalyptic cult carving a place in the modern world", John Gray, The Guardian 26 Augustus 2014.
 4. "Mexican drug cartels are worse than ISIL", AlJazeera, 20 oktober 2014.
 5. "Mexican Drug Cartels Have Infiltrated All Of These US Cities", Business Insider, 16 Juli 2012
 6. Mexican drug cartel massacres have method in their brutal madness, The Guardian, 14 mei 2012.
 7. GRAPHIC: Mexican Drug Cartel Beheads Two Captives With Chainsaws, MRConservative
 8. Mexican drug cartels targeting and killing children, Washington Post, 9 arpil 2011.
 9. Mexican cartels use social media to post gruesome victim photos, sexy selfies, NY Daily News, 16 december 2013.
 10. Right Wing Terrorism, Wikipedia.