Mogen vrouwen volgens de islam gaan werken?

Vrouwen mogen volgens de islam inderdaad uit werken gaan. Meer zelfs: het geld dat zij daarbij verdienen, mogen zij volledig voor zichzelf houden. Ze moeten er niets van gebruiken voor het huishouden. Immers, het (financieel, fysisch, emotioneel,...) zorg dragen voor zijn vrouw is een verantwoordelijkheid van de man. Dus zelfs als zijn echtgenote gaat werken, moet de man nog altijd financieel voorzien in de kosten van zijn gezin, moet hij zijn vrouw en kinderen een woning bieden, voedsel, kledij, medicijnen, enz.

Volgens de islam is het persoonlijke vermogen van een vrouw onschendbaar - haar echtgenoot kan er op geen enkele manier aanspraak op maken.

Vrouwen hebben daarenboven vanuit de Islam al meer dan 1400 jaar economische rechten gekregen en kunnen in eigen naam handel drijven, contracten afsluiten, enz. Khadija, de eerste vrouw van profeet Mohamed, leidde trouwens een succesvolle handelsonderneming.

Als de vrouw kiest thuis te blijven is zij vanuit de wet niet verplicht het huishouden te doen. Een huwelijkscontract is in de islam een contract onder gelijken en geen dienstbaarheidscontract. Bovendien moeten mannen naar het voorbeeld van profeet Mohamed, een deel van de huishoudelijke taken op zich nemen, ongeacht of mevrouw uit werken gaat of niet.

Andere artikels op onze website bespreken andere rechten van de vrouw (zie bv. inleiding bij vrouwenrechten - gelijkwaardigheid - bestaanszekerheid en recht op bezit - gewetensvrijheid - politieke rechten - seksuele rechten - recht op onderwijs - economische rechten - erfenisrechten - rechten in de rechtspraak - hoofddoek? - handdruk?).