LogoClanTotems.gif (9822 bytes)

 

Net zoals bij de traditionele exoterische astrologie, waar elk van de twaalf zodiac tekens vallen binnen een sleutelelement, behoord elk van de Geboorte Totems ook toe aan een Elementaire Clan, gedomineerd door ťťn van de Elementaire Chiefs, zijnde Vuur (Havik), Aarde (Schildpad), Lucht (Vlinder), en Water (Kikker)

Vuur : Bij Aarde Medicijn, is de Vuur Chief een machtige Kracht die raasd in hitte en verlichting. Hij is een Kracht die heerst over de dag, inspireert de harten van Mensen, en is de Bron achter de levens-schenkende stralen van de zon. Zijn energie kan ťťn van beide, of vernietigen in roekeloos opgeven en/of wraak, of het verwarmen van een versteend hart door inspirerende liefde en verlichting van de weg voor iemand die vedwaald is geraakt op zijn Pad (Levenspad).

Aarde : Deze Chief is de Voedende kracht die voorziet in onderhoud en stabiliteit. Zij is de grond die voeding levert voor alle leven hier op deze planeet om te kunnen leven... ze is ťťn met de Aarde Moeder. Ze is de Kracht die ons een teken geeft zekerheid te voorzien voor ons zelf en Anderen en is de Bron achter het planten van leven zelf. Deze Chief kan onderhoudend en productief zijn, zij kan ook beperkend, ondomineerbaar en keihard zijn.

Lucht : Aarde Medicijn leert ons dat de Lucht Chief de Kracht is die nieuwe ideŽn brengt tot de Mensheid. Hij is de kracht achter vernieuwingen en uitvindingen en is de Bron van intelectuele stimulatie en overbrenging. Hij is de joviale bries die losmaakt het lachen, de gedachten en communicatie, nochtans is hij ook het element die houd van het discutiŽren enkel om te discuteren en kan rusteloos zijn en los (ontkoppeld).

Water : Zij is de Chief Kracht die ons de schoonheid en noodzaak leert van emoties en gevoelens, de Kracht van het emotionele, psychische en spirituele heler die de ziel wast in inzicht en overpeinzing. Water is de Bron van de ziel, een bruisende bron die geeft van haar zelf vrij van gedachte omtrent wat zal terug gekregen worden, nochtans kan ze ook stormachtig worden geladen met razende emoties en beuken als de golven van de oceaan.

----------------------------------------------------------------------------

* Voor een beschrijving van elke Clan Totem appart *

* klik op de bijhorende prent *

Havik Clan
(Vuur Chief)
Schildpad Clan
(Aarde Chief)
Vilnder Clan
(Lucht Chief)
Kikker Clan
(Water Chief)
McHavik.jpg (7594 bytes) McSchildpad.jpg (10083 bytes) McVlinder.jpg (9345 bytes) McKikker.jpg (9069 bytes)
Geboorte Totem
Valk, Zalm, Uil
Geboorte Totem
Bever, Beer, Gans
Geboorte Totem
Hert, Kraai, Otter
Geboorte Totem
Specht, Slang, Wolf

 

 

JvFeather02b.gif (14108 bytes)

 

* Clan van de Havik *

Elementaire Chief: Vuur

Elementaire Totem: Havik

Geboorte Totems zijnde in de Havik Clan: Valk, Zalm, Uil.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sleutelwoorden

Onafhangkelijk, Gangmaker, Moedig, Onbezonnen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Havik Clan personen zijn geboren met de drijfveer om het Initiatief te nemen. Zij zijn het die het vooropligende pad van de Clans schoonvegen met het Groeps Bewustzijn om te ontdekken al wat Nieuw is. Als resultaat, is hun functie binnen de grotere stam van de Mensheid de Clan te zijn die de grenzen wijder maakt die anders mogelijk de vooruitgang van de Mensheid in de weg zouden staan op het "fysieke" vlak. Zij zijn niet op de "Goede Rode Weg" om te bouwen en te oogsten, zij zijn de Clan die de weg voorop vrijmaken in voorbereiding op het planten en oogsten dat door de andere Clans dient te worden gedaan. En hierin ligt de uitdaging van deze Clan.... te leren de gave van Geduld, want om onze gaven ten volle te kunnen benutten, is het ook nodig het ware begrijpen te verkrijgen van datgene dat onze tegenpool zou blijken te zijn.

Denk aan de Havik hoog vliegend, in de lucht gehouden door de onzichtbare handen van de Vier Winden. Zijn ogen zoeken alles onder hem af met een scherpzinigheid die haar gelijke niet kent, en toch, zijn ware verlangen is niet te weten wat beneden ligt, zijn ware hunkeren is zich te herenigen met "Grootvader Lucht".

Als dusdanig, zijn Havik Clan zielen steeds zoekende voor een Hoger Verbinden van Geest, en zullen rusteloos en begerig zijn tot ze leren dat ware eenheid het eerste komt in de vorm van eenheid tussen Pesoonlijkheid, Emoties, Verstand en Ziel, of datgene waarnaar word verwezen in esoterische astrologie als "integratie". Als de eenheid volledig is geworden doordat het Havik Clan lid heeft gevlogen in de Vier Winden en geleerd heeft de lessen die voor ieder uniek zijn, dan zal de eenheid met Grootvader Lucht bereikt worden.

 

Terug naar boven

JvFeather02b.gif (14108 bytes)

* Clan van de Schildpad *

Elementaire Chief: Aarde

Elementaire Totem: Schildpad

Geboorte Totems zijnde in de Schildpad Clan: Bever, Beer, Gans

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sleutelwoorden

Voorzichtigheid, Volhardend, Betrouwbaar, Stijfhoofdig

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Schildpad Clan pesonen zijn de Clan die de aarde voorbereid op het zaaien. Je zal je herineren van de Havik Clan dat deze de vrijmakers zijn van het pad voorop, de verkenners van de Clan die het land in kaart brengen. Nu volgt de Schildpad Clan en bewerkt de aarde om deze klaar te maken voor het planten van alles wat Goed is.

Als dusdanig, focussen deze zielen zich op de werken die op handen zijn met de vastberadenheid en volharding van iemand met een ware Opdracht. Het verlangen zich te verbinden met de Aarde Moeder en Haar te helpen bij het proces tot het scheppen van Leven is bij deze Clan ingeprent.

Bij Aarde Medicijn, word de Aarde Moeder gesymboliseerd door de Schilpad, als de voortbrenger van alle Leven. Denk aan zuster Schildpad zoals zij wandeld met een trage, doch standvastige pas. Ze is niet bezorgd om beschutting, want ze draagt haar woning op haar rug. Ze maakt zich geen zorgen over hoe snel ze over het Pad schreid, omdat ze weet dat ze daar waar ze heengaat zal aankomen net op het ogenblik dat dit bedoeld was. Ze vreest geen aanval van roofdieren omdat ze weet dat de op een pantser lijkende omhulling van haar schild haar zal beschermen tegen alle gevaar. Dit is de Zegen van te zijn geboren als Schildpad.

De uitdaging voor hen die lid zijn van de Schildpad Clan, is te komen tot het begrijpen van de Wijsheid die verkregen word bij het Binnenin gaan om de les in zich op te nemen waarmee ze werden geconfronteerd. Anderzijds, kunnen deze lessen door een schildpad gezien worden als een iriterend obstakel dat men dient te doorploegen, in plaats van als een les die dient opgelost te worden. Nochtans is elk obstakel, slechts een stap langsheen het pad van de Ziel die dient erkend en verwerkt te worden, eerder dan te worden genegeerd in het koppig doorzetten naar het einde van de Reis. Als de Schildpad Ziel haar hoofd verheft in het warme licht van bewustzijn en handeld vanuit het stille doorzettingsvermogen, gedempt met terugblikken, dan heeft hij /zij de ware gave bereikt van het geboren zijn in de Schildpad Clan.

 

Terug naar boven

JvFeather02b.gif (14108 bytes)

* Clan van de Vlinder *

Elementaire Chief: Lucht

Elementaire Totem: Vlinder

Geboorte Totems zijnde in de Vlinder Clan: Hert, Kraai, Otter

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sleutelwoorden

Intelligent, Nieuwsgierig, Idealistisch, Onpersoonlijk

-----------------------------------------------------------------------------------------------

De Vlinder Clan is bezield met de motivatie voor het planten van gedachten en ideŽn. In de havik Clan zagen we de Initiatiefnemers, dezen die het pad voorop schoonblazen en van bovenuit zien wat er dient gedaan te worden. Dan komt de Schildpad Clan met het Voorbereiden van  de Aarde zodat ze klaar is om zaden te ontvangen, zaden die dan geplant worden door de Vlinder Clan.

Als dusdanig, zijn deze zielen de voorbodes van berichten van de Voorouders en vestigen hun aandacht op het overbrengen van de uitdrukkelijke wensen van de Ouderen zodat het plan van het "Grote Mysterie" zich kan ontvouwen over alles wat Leeft.

Ze zijn niet begaan met het uiteindelijk uitvoeren van het werk dat nodig zal zijn om dit Plan te doen slagen, hun primaire functie is zich ervan te vergewissen dat hun stemmen gehoord worden, dat hun bekommernis om alle dingen word uitgedrukt, dat hun ideŽn gedeeld worden met andere Clans zodat hun motief (doel) is beriekt.

Denk hier aan Broeder Vlinder, zoals hij fladdert van de roos naar de lelie naar de wilde lavendel... hij blijft nooit lang zitten op de zelfde plaats, en toch, terwijl hij zijn tong dompeld in de zoete nectar van de bloem, pikt hij gelijktijdig pollen op die hij met zich zal meedragen naar de volgende bloem waar ze zullen worden achtergelaten zodat het voortbestaan van die specifieke soort bloemen is verzekerd.

Op een bijna identieke manier, zal een lid van de Vlinder Clan ruim rondreizen in zijn eigen cirkel, zijn gedachten verdelend over  beide onderwerpen, zowel van persoonlijk als globaal belang. Hij/zij zal deze zijn die nieuwe manieren van denken over dingen voorsteld, deze die naar voor komt met nieuwe en originele gezichtspunten die zullen leiden tot de oplossing van ondervonden problemen.

De uitdaging voor Vlinder is te weten wanneer de tijd gekomen is om zijn rusteloos lichaam tot rust te brengen, en zijn actieve denken tot stilte, zodat hij het zachte fluisteren van zijn ziel kan horen. Enkel wanneer hij begrijpt dat er tijden zijn dat het "Grote Mysterie" ons vraagt te stoppen en gewoon te genieten van Het Ogenblik, gewoon te zijn in de zoete nectar van het "nu", zal hij zijn ware verlangen bereiken, getuige te zijn van het ontvouwen van Universele Liefde naarmate deze vloeit doorheen alle naties, geloofsovertuigingen en religies, en weten dat hij een integrale rol speelde in het geniale ontvouwen van het Plan.

 

Terug naar boven

JvFeather02b.gif (14108 bytes)

* Clan van de Kikker *

Elementaire chief: Water

Elementaire Totem : Kikker

Geboorte Totems zijnde in de Kikker Clan: Specht, Slang, Wolf.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sleutelwoorden

Paranormaal, Intuitief, Gevoelig, Hyper-emotioneel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Met deze laatste Elementaire Chief, zijn we bij de laatste stage van het proces van de Schepping - het voeden en oogsten van de Geest.

Havik Clan is de Padvinder die het pad schoonveegd en het ons mogelijk maakt hoog te mikken en ons een wereld voor te stellen zoals we die zouden willen hebben. Schildpad Clan Prepareert de Weg van de Geest door het opruimen van "dode ruimte". Vlinder Clan plant de gedachten en hoopt dat de Kikker Clan de dromen van het denken kan voeden, en het fruit kan voortbrengen van de Gedachte / Lichaam / en integratie van Persoonlijkheid.

Als dusdanig, blaast de Kikker Clan vuur in de vonk van het ziels bewustzijn, fluisterd tegen ons Innerlijk Zelf dat er meer is dan wat kan worden gezien door "fysieke" ogen, en moedigd ons aan te reiken naar het fruit van de "Grote Geest", het welke is de Eenheid en Samensmelting van alle onderdelen tot Eťn.

Vervolgens, denk aan broeder Kikker zoals hij verblijft in Twee Werelden tegelijk. Hij is een schepsel dat voor langere tijd onder water kan zwemmen, begint zijn leven zelfs onder water, maar moet toch bovenkomen voor lucht, en later zal hij ook verblijven bovenop zijn lelie blad, of in een boom dicht bij het water.

In Aarde Medicijn, bijna net zoals in traditionele astrologie, is Water representatief voor onze gevoelens en emoties, terwijl Lucht ons verstand en mogelijkheid tot losmaken (afstandelijkheid) representeerd. Wanneer er al een Totem zou zijn, hetzij Geboorte, Clan, kracht Totem, enz., die voortkomt uit dubbele werelden (o.a. dollfijn of kikker) en die moet zijn in beide werelden om te leven, dan is er een speciale boodschap voor ons naarmate we deze Dieren-broeders en -zusters observeren.

Want bij de Kikker Clan, dezen geboren onder deze Elemetaire Chief, is men gezegend met een overvloed aan emoties, de mogelijkheid waar te nemen de meest innerlijke gevoelens van anderen, om te Begrijpen de heiligheid van Liefde in al zijn schitterende kleurschakeringen en patronen, en de mogelijkheid binnen te duiken in de meest ongelofelijke diepte van de Ziel, zodat een groter begrijpen kan bekomen worden van beide zijden van het zelf, alsook van hun mede Aarde Bewoners.

Nochtans, zonder boven te komen voor lucht, zal de kikker tenietgaan. Dus net zoals zuster Dolfijn, moet kikker leren gelijktijdig te bestaan (zijn) in twee werelden. Hij moet vinden de nodige hoeveelheid afstandelijkheid (lucht) opdat de emonties (water) en pijn van hem zelf en Anderen hem niet onder zouden trekken waar hij zeker zou verdrinken.

Indien iemand die lid is van de Kikker Clan verkiest te werken vanuit het lagere octaaf van zijn element, kan hij/zij zo omhuld raken door emoties dat ze niet in de mogelijkheid zijn zichzelf te bevrijden en zullen verdrinken in hun eigen zorgen, vergift of verlangen.

Omdat de Kikker evolueert van een kikkervisje naar de volwassen vorm die hij later aanneemt, is Transformatie een sleutelwoord voor de Kikker Clan. Dezen van de Clan van de Kikker die verkiezen te werken vanuit hun hogere octaaf van hun element, zullen hun leven doorbrengen in constante Transformatie en groei, steeds zoekende naar kennis en wijsheid die hen zal leiden naar het ontvouwen en evolueren van de Ziel, zullen komende tot een begrijpen van de diepte van hun gevoelens en emoties en gelijktijdig leren hoe deze hogere energiŽn te sturen op manieren dat ze Anderen kunnen bijstaan op hun pad terwijl ze de nodige afstandelijkheid bewaren. Op deze manier volbrengt deze clan de Cyclus van Schepping en het Fruit van de Geest is geboren.

 

Terug naar boven

JvFeather02b.gif (14108 bytes)