LogoDierentotems.gif (10347 bytes)

DierenTotems.jpg (24490 bytes)

 

In vroeger tijden begrepen we dat we simpelweg een deel waren van de natuur. We wisten dat we slechts een klein deel waren van het geheel. Nu denken velen dat mensen het grootste  en het belangrijkste deel zijn. Maar nochtans, zijn we enkel een deel van de aarde, enkel een deel van de natuur, enkel een kind van de Moeder, enkel een deel van de Geest. Vroeger kenden we respect voor de Natuur en doden enkel wat we nodig hadden om te overleven en gebruikten enkel de huiden van wat we gedood en opgegeten hadden. We verspilden geen levens alsook hadden we geen minachting voor de geesten, maar we eerden en dankten hen voor het schenken van leven, voedsel, en comfort. In vroeger tijden herkenden we de kracht van de geesten der dieren en toonden dit door dierenhuiden en maskers te dragen, door hen na te bootsen, door lofliederen te zingen, en gebeden op te dragen aan bepaalde dieren. We schilderden de dieren op onze huizen, tenten, grotten, en dodenkamers. Vroegen de Geesten ons te geleiden naar het dier dat we gingen jagen en dankten de geest van het dier dat we gedood hadden want we zijn een roofdier in het geheel van de Natuur en we eerden de Geest van onze prooi. Deze rituelen lieten ons toe in contact te blijven met de dierengidsen en de kracht te aanvaarden van de lessen die ze ons boden, in leven en in dood. Het herinnerde ons eraan dat dieren onze broeders, zusters, kozijnen en nichtjes waren en nog belangrijker, onze leraren en vrienden. Het herinnerde ons eraan dat ook wij dieren met geesten zijn.
 

De Natuurlijke Kracht van dieren is niet verloren gegaan. Ze bevatten nog steeds de kracht en kennis die wij kunnen gebruiken. We hoeven ons enkel te herinneren hoe we Eén kunnen zijn met de Natuur en alles wat is, zal bestaan en nog zal komen. Culturen in het verleden verstonden de verbinding. We moeten die verbinding niet kwijtraken nu we 'ontwikkeld' zijn. Want wat ooit was zal altijd zijn en al die culturen kunnen niet fout geweest zijn. Er is een reden waarom die Geest allen van ons heeft samen geplaatst, ons zoveel helende stenen en medicijnen heeft gegeven, voor het lichaam en de geest. We zijn allen één. Het gebruik van dierentotems zal je toelaten de aarde beter te zien en lief te hebben, beter het leven te kennen, beter jezelf te kennen, en beter te communiceren met Moeder en Geest. Je kan fysiek, mentaal, emotioneel, en spiritueel gezonder en gelukkiger zijn door je dierentotems te begrijpen en te eren.

 

Dieren komen naar ons toe omdat ze een les hebben die wij dienen te leren, een kracht die ze willen delen met een vriend. In het algemeen herinneren dieren ons eraan dat we deel uit maken van de aarde; dat elk schepsel zijn plaats heeft; dat elk schepsel een eigen vaardigheid heeft; dat we instincten hebben die ons worden geschonken door Moeder, aangeboren wijsheid die we dienen te laten ontwaken. De Dieren Totem die naar je toe komt biedt je kracht en wijsheid indien jij wil leren ermee te communiceren, met respect, vertrouwen en begrip. Een relatie ontwikkelen met een levende dieren totem (levend dier) vraagt tijd, oefening, en geduld. Het kan ook zeer gevaarlijk zijn. Een dieren totem hebben, betekent niet dat je er een huisdier moet van maken of er zelfs fysiek moet bij aanwezig zijn. Een dieren totem hebben betekent dat je er lessen van te leren hebt en dat dit een krachtige spirituele vriend is.

 

Elk dier heeft zijn eigen speciale kracht en boodschap, want elk dier heeft een krachtige geest en een inherente vaardigheid. Dieren Geesten kiezen de persoon die ze willen als gezel, als vriend, en niet andersom. Je kan niet denken, 'Wauw een beer is schattig of krachtig en ik hou van wat het vertegenwoordigd, dus de Beer zal mijn Dieren Totem zijn'. Neen, het dier zal jou kiezen en zal zichzelf aan jou bekend maken. Je hoeft enkel aandachtig te zijn om te ontdekken wat je totems zijn. Een misverstand is, dat mensen vaak denken dat dieren geen geest hebben, geen cultuur, en minder intelligent zijn dan mensen.

 

Maar zou jij je hele leven zonder gereedschappen of wapens kunnen overleven in het wild?

* Kan jij een vogelnest of spinnenweb weven?
* Kan jij vis vangen met je blote handen?
* Kan jij reizen zonder wegwijzers of kompas?
* Kan jij dingen dragen die tien maal zoveel wegen als je lichaam?
* Kan jij gelukkig door het leven gaan, zonder inspiratie nodig te hebben zoals de dieren dat doen?
* Kan jij je hele leven samenleven met vijf tot twintig  andere wezens zonder de kudde te verlaten?
 

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

 

Types van Dieren Totems

Bij het ontdekken van totems moet je eerst achterhalen of het een Levens Totem, Een  Reis Totem, of een Boodschap Totem is. Alle totems zijn krachtig maar de betekenis die de totem brengt zal afhangen van jouw actie afhankelijk van welk type totem naar jou toe is gekomen. Voor we verder gaan moet je leren wat je Levens totem is.
 

Je Levenslange Dieren Totem werkt met je samen je hele leven lang. Is steeds daar wanneer je zijn krachten nodig hebt. Herinnerd je steeds aan je kracht en verbondenheid. Het kan dat je slechts één Levens-totem hebt, maar meerdere zijn ook mogelijk. Ze kunnen ten allen tijde je levenstotem worden. Maar je primaire Levens totem is waar we ons nu gaan op richten. De boodschappen die je Levenstotem brengen zijn een hard geheugensteuntje van Moeder.   Je Levens-totems is steeds aanwezig en is een weerspiegeling van je innerlijke spirituele aard. Bijvoorbeeld indien je Levens-totem een Pinguïn was zou jij een zeer spiritueel persoon zijn daar de Pinguïn zich beter beweegt in het water (het symbool van het astrale vlak - dewelke de plaats is waar we heen gaan als we dromen) dan op het land. De mogelijkheid om uit het water op te springen (tot 2m hoog) vertegenwoordigd de bekwaamheid van uittredingen (zich buiten zijn eigen lichaam begeven). Het is ook belangrijk te begrijpen welk type van Pinguïn je dierentotem is omdat sommige soorten andere eigenschappen kunnen hebben die belangrijk zijn om in overweging te nemen.

 

Een Reis Dieren Totem weerspiegelt een bepaalde tijdspanne.  Niet juist één dag, maar weken, maanden misschien zelfs jaren - de tijd die nodig is voor jou om het pad af te wandelen die een bepaalde dierentotem je herinnert of geleid. Tijdens deze periode zal je zien dat dit dier steeds opduikt in je leven of dat verschillende dierentotems zullen opduiken in je leven allen om je te geleiden op je pad. Wanneer je twee of drie dieren allen van een plotse aard en verschijnen, en hun natuur bij allen dezelfde basis heeft heb je de basis van je pad gevonden. Het verschil tussen de Reis Dieren Totem en de Boodschap Dieren Totem is de tijdspanne. Een Boodschap Dieren Totem zal zichzelf snel en onpartijdig naar je toebrengen waar de Reis Dieren Totem in en uit je leven zal glijden over een langere tijdspanne.

 

Een Boodschap Dieren Totem brengt je gewoonlijk een groei of spirituele boodschap - zoals een ontwaak signaal of een slag in het gelaat. Het zal gewoonlijk een zeer ongewone ervaring zijn wat het zeer krachtig en schokkend maakt op dat ogenblik.

 

De Schaduw Dieren Totems zijn die totems die je beproeven. Ze hebben zeer veel kracht voor ons maar ze zullen ons beproeven alvorens ze hun krachten voor ons en met ons zullen laten werken, in plaats van tegen ons. In de ganse natuur zijn er prooien en roofdieren. In de spirituele of Schaduw Wereld is het net het zelfde. Een Schaduw Dieren Totem is er één waar je eerst bang voor bent. De Schaduw Totem representeert vaak je innerlijke angsten die je moet overwinnen. Je kan je zelfs aangetrokken gevoeld hebben tot die dierentotem; een zeer levendige beproeving om uit te maken of jij klaar bent om die dierentotem te aanvaarden. Tot jij de angsten aanvaard van de Schaduw Dieren Totem zullen zijn krachten tegen je werken, je niet toelatend echt vrij te vliegen. Wanneer je de angst van de Schaduw Dieren Totem overwint breng je hem in de Licht Wereld als zijnde je Geest dier totem en worden ze een van je meest krachtige Dieren Totems.

 
 

Ontdek je Dieren totems

Beantwoord deze vragen om je te helpen bij het ontdekken van de Dieren totems in je leven. Voor de Reis en Boodschap Dieren Totems zul je vaak dezelfde vragen moeten stellen aan jezelf. Onthoud dat het mogelijk is dat je momenteel misschien geen Reis of Boodschap totem hebt. En je Levens Dieren Totem vinden is niet altijd eenvoudig. Wanneer je deze vragen beantwoord kan het zijn dat je meer dan één antwoord hebt per vraag, begin niet alle dieren op te sommen die je kent - enkel diegenen die reeds belangrijk zijn voor jou. Volg je instincten bij het beantwoorden van deze vragen - wanneer je twijfel antwoord dan niet.
 

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

 

Levenslange Dieren Totem

Toen je kind was, welk dier heb je toen verzameld (poppetjes, prentjes) en/of was je door geobsedeerd en voel jij je nu nog steeds toe aangetrokken?
Indien je gelijk welk dier uit de natuur kon houden als huisdier, het welke zou het dan zijn?
Wanneer je naar de zoo gaat, aan welk dier schenk jij dan het meest aandacht of wordt je naartoe getrokken?
Als je gelijk welk dier zou kunnen zijn, welk dier zou jij dan zijn?
Welk dier verschijnt in je dromen en dit reeds sinds je kindertijd?
Voor welk dier ben je bang zonder te weten waarom je bang bent?
Tot welke van alle dieren in de natuur voel jij je het sterkste aangetrokken?
Wanneer je buiten in de natuur rondwandelt is het dan alsof je vaak één en hetzelfde dier vaak tegenkomt?
Op welke dier kwam je keer op keer tegen en dit je hele leven lang?
Welk dier heb je urenlang geobserveerd?
Zijn er bepaalde juwelen of kunst met een bepaald dier die je steeds aantrekken?
 

Je Levenslange Dieren totem zal het dier zijn dat je minstens driemaal als antwoord gaf op de vragen. Hoe vaker je met hetzelfde dier antwoorde hoe belangrijker en sterker het zal zijn in je leven.

 

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

 

Reis Dieren Totem

Welk dier ben je af en toe gaan zien dat je anders nooit zag?
Naar welk nieuw dier voel jij je aangetrokken?
Droom je de laatste tijd van een bepaald dier?
Denk je de laatste tijd aan een bepaald dier?
Welke dieren heb je de laatste twee weken regelmatig gezien of over gedroomd?
 

Indien je een Reis Dieren Totem hebt zul je tenminste twee maal met hetzelfde dier geantwoord hebben op deze vragen.

Wees gezegend op je nieuwe pad.
 

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

 

Boodschap Dieren Totem

 

Welk dier heeft je vandaag verbaasd of verrast?

Welk dier dat je normaal niet ziet heb je vandaag meermaals gezien?
Welk dier heeft je vandaag gefascineerd?
 

Heb je enkel één maal geantwoord op een vraag dan is dit een boodschap die je dient in overweging te nemen. Antwoorde je twee maal met hetzelfde dier, dan is dit je Boodschap Totem met een zeer belangrijke boodschap. Besteed aandacht aan zijn woord want zijn boodschap is voor het hier en nu (vandaag niet morgen of later).

 

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

 

Schaduw Dieren Totems

Welke dieren hebben je aangevallen?
Welke beangstigende of traumatische situatie met een dier heb je beleefd?
Komen er gevoelens van angst naar boven bij het zien van een bepaald dier?
Voor welk dier ga je op de vlucht?
Van welk dier heb je terugkerende nachtmerries?
Geeft zelfs het bekijken op tv van dat bepaald dier je angstgevoelens?
 

Twee maal antwoorden met hetzelfde dier op verschillende vragen geeft aan dat je een Schaduw Totem hebt die je moet aanspreken. Onthoud dat de Schaduw Totem je voortdurend zal beproeven en tegen jou in zal werken want jij bent zijn prooi. Je moet de lessen van die totem omhelzen en je angsten overwinnen, aanvaard de kracht van de Schaduw totem, en breng hem in het Licht als jouw spirituele totem.

 

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

 

Nog een kleine opmerking, wat tot nog toe beschreven werd is slechts een klein deel van alles wat men leren kan over de Dieren Totems dat zijn basis vind in het MedicijnWiel. Ook op het MedicijnWiel kunnen we deze totems, en nog andere terugvinden.... maar zo lang ik geen betrouwbare informatie heb is dit het enige dat ik delen wil met jullie om je reeds enig idee te geven van waar het om draait.