LogoEtischeCode.gif (12304 bytes)

 

IndianReservation.gif (23631 bytes)

 

1 ) Elke morgen bij het opstaan en s'avonds voor het slapen gaan, geef dank voor het leven in je en voor alle leven, voor de goede dingen die de Schepper je gegeven heeft en voor de kans om elke dag een beetje meer te groeien. Overweeg je gedachten en handelingen van het verleden en zoek naar de moed en sterkte om een beter iemand te zijn. Zoek de dingen die voor anderen (allen) van nut zijn.
2 ) Respect:  Respect betekent "Om eerbied en waardering te voelen of te tonen voor iemand of iets;   om het welzijn te overwegen van, of om iemand of iets te behandelen met eerbied of beleefdheid". Respect betonen is een grondwet van het leven.

* Behandel ten allen tijde elke persoon, van het kleinste kind tot de oudste oudere met respect.

* Bijzonder respect zou moeten gegeven worden aan Ouderen, Ouders, Onderwijzers en Gemeenschap Leiders.

* Geen enkele persoon zou het gevoel gegeven mogen worden dat hij door jou "vernietigd" wordt; vermijd andere harten te kwetsen zoals je gif zou vermijden.

* Raak niets aan dat een ander toebehoort (vooral Heilige Voorwerpen) zonder toelating, of een verstandhouding tussen jullie.

* Respecteer de privacy van elke persoon; dring je nooit op tijdens het stil ogenblik van een persoon of in zijn persoonlijke ruimte.

* Loop nooit door tussen mensen die aan het praten zijn.

* Onderbreek nooit mensen die aan het praten zijn.

* Spreek met een zachte stem, vooral wanneer je in het bijzijn bent van Ouderen, vreemdelingen of anderen aan wie bijzonder respect is verschuldigd.

* Spreek niet tijdens bijeenkomsten waar ouderen aanwezig zijn tenzij je daartoe uitgenodigd wordt (uitgezonderd als je twijfelt, dan mag je vragen wat er van jou wordt verlangd).

* Spreek nooit negatief over anderen, ook al zijn ze al dan niet aanwezig.

* Behandel de aarde en al haar aspecten zoals je moeder.

* Toon diep respect voor de minerale wereld, de planten wereld, en de dierenwereld. Doe niets om onze Moeder te bezoedelen; sta op met wijsheid om haar te verdedigen.

* Toon diep respect voor het geloof en religie van anderen.

* Luister met beleefdheid naar wat anderen zeggen, zelfs al heb je het gevoel dat wat ze zeggen waardeloos is. Luister met je hart.

* Respecteer de wijsheid van de mensen in de raad. Eens je tijdens een vergadering een idee geeft aan de raad behoort dit je niet langer toe - het behoord toe aan het volk. Respecteer de eis dat je ingespannen luistert naar ideeŽn van anderen in de raad en dat je niet aandringt dat jou idee zal primeren. In feite zou je vrijwillig de ideeŽn van anderen moeten steunen als ze waar en goed zijn, zelfs al zijn die ideeŽn helemaal verschillend van deze die jij bijgedragen hebt. De botsing van ideeŽn brengt voort de Vonk van Waarheid.

3) Eens een raad iets in eenheid heeft beslist, respecteer dan de eis dat niemand zich heimelijk zal uitspreken tegen wat is beslist. Als de raad een fout heeft gemaakt, zal die fout duidelijk worden voor iedereen op zijn tijd.

4 ) Wees ten allen tijde en onder alle omstandigheden waarheidsgetrouw.

5 ) Behandel je gast steeds met eerbied en belangstelling. Geef het beste van je voedsel, je beste dekens, de beste kamer in je huis, en je beste diensten aan je gasten.

6 ) De pijn van ťťn is de pijn van allen; de roem van ťťn is de roem van allen.

7 ) Ontvang vreemdelingen en buitenstaanders met een liefdevol hart en als leden van de menselijke familie.

8 ) Alle rassen en stammen in de wereld zijn zoals de verschillende gekleurde bloemen in het grasland. Allen zijn mooi. Als kinderen van de Schepper moeten ze allen gerespecteerd worden.

9 ) Eťn van de hoofddoelen waarvoor menselijke wezens zijn geschapen, is om anderen te dienen, om van nut te zijn voor familie, gemeenschap, natie en de hele wereld is. Vervul jezelf niet met je eigen zaken zodat je je meest belangrijke gesprekken vergeet. Waar geluk komt enkel naar hen die hun leven toewijden aan het dienen van anderen.

10 ) Observeer de gematigdheid en het evenwicht in alle dingen.

11 ) Ken de dingen die leiden tot jouw welzijn, en de dingen die leiden tot jouw vernietiging.

12 ) Luister naar en volg de begeleiding ingegeven door je hart. Verwacht dat begeleiding zal komen in vele vormen: in gebed, in dromen, tijdens ogenblikken van stilte en door de woorden en daden van wijze Ouderen en vrienden.