DierenTotems.jpg (24490 bytes)

LogoDierenGTotems.gif (11288 bytes)

 

Een syteem voor het profileren van de persoonlijkheid, van zelf-ontdekking en persoonlijke ontwikkeling gebaseerd op het Medicijnwiel principe en vastegesteld aan de hand van de dag en maand waarop iemand werdt geboren. Het heeft overeenkomsten met astroligie maar is meer gericht op de Aardse krachten dan op de "invloeden" van de sterren. Aardse Medicijn kan ook "Natuur Horoscoop" genoemd worden.


* Waar is jouw plaats op het Medicijnwiel? *

Klik op het dier dat past bij jouw geboorte datum dan ga je meteen naar de juiste plaats in de pagina:

21 Maart - 19 April : Valk ( Falcon )
20 April - 20 Mei : Bever ( Beaver )
21 Mei - 20 Juni : Hert ( Deer )
21 Juni - 21 Juli : Specht ( WoodPecker )
22 Juli - 21 Augustus : Zalm ( Salmon )
22 Augustus - 21 September : Bruine Beer ( BrownBeer )
22 September - 22 Oktober : Kraai ( Crow )
23 Okrober - 22 November : Slang ( Snake )
23 November - 21 Decmber : Uil ( Owl )
22 December - 19 Januari : Gans ( Goose )
20 Januari - 18 Februari : Otter ( Otter )
19 Februari - 20 Maart : Wolf ( Wolf )

Ga naar: De Native American Zodiac

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

~ Valk ~

Geboortedatums: 21 Maart - 19 April.

Aarde invloed: De Tijd van Ontwaken.
Wind invloed: De Oosten Winden. Totem: Arend ( Eagle ).
Richting : Noord-Oost.
Overheersend element: Vuur.
Elementaire clan: Valk ( Vuur ) clan. Functie: beginnen, aanvangen van of met...
Geboorte en dier totem: Valk.
Plant totem: Paardebloem.
Mineraal totem: Opaal.
Tegenovergestelde totem: Kraai.
Overeenkomende kleur: Geel/groen.
Muzikale vibratie: C scherp.
Persoonlijkheid: Aktief. Krachtig. Onstuimig.
Gevoelens: Snel opvliegend.
Doel: Aktiviteit - nieuwe dingen starten.
Natuur: Impulsief.
Positieve eigenschappen: Ondernemend - Pioniersgeest - Avontuurlijk - Zachtaardig.
Negatieve eigenschappen: Egoïstisch - Zelfzuchtig - Ongeduldig - Praalziek.
Seksuele driften: Gemakelijk opgewekt - Snel, vruig en pasioneel.
Verenigbaar met: Zalm en Uil.
Bewuste keuze: Het initiatief nemen tot en leiden.
Onderbewust verlangen: Wijsheid door persoonlijke ervaringen.
Levenspad: Het verkrijgen van individualiteit door inzicht of scherpzinnigheid.
I Ching teken: Ch'ien. Hemel. Succes door inspanning.
Spirituele alchemie: Yang overheerst.
Moet ontwikkeld worden: Geduld, Doorzettingsvermogen, Medelijden.
Moet vermijden: Hoogmoed, Verwaandheid, Overdraagzaamheid.
Beginende totems: Valk. Arend . Havik. Paardebloem. Opaal. Kraai.

**************************************************************************************************

Geboorte  Totem Valk is een individu wiens uitterlijke persoonlijkheid vol beweging is, omdat ze in hun dagelijks bestaan door de lucht vliegen zoekende nieuwe doorgangen te forceren zodat anderen voordeel kunnen halen uit hun bekwaamheid in het verkennen van nieuwe gebieden. Nochtans, terwijl de ziel van de Valk verlangt te leiden, als zij/hij nog niet het innerlijke luchtruim van hun eigen persoonlijkheid hebben verkend en dan deze kennis hebben geïntegreerd in hun benadering van hun Levenspad, zullen ze niet de nodige gereedschappen bezitten voor het ware leiderschap. Ware leiders worden geboren doorheen de vlucht van ervaring, naarmate ze ervaringen confronteren en de geleerde lessen integreren, en bijgevolg een "rol-moddel" worden voor dezen die de ontwikkelde ziel van de Valk op haar vleugels gade slaan.

Enkel door eerst hun eigen innerlijk domein te verkennen en de motivaties te ontdekken achter hun vaak onbewust verlangen om te leiden en dorst naar het openen van nieuwe paden, zal het Valk individu mogelijk de nodige sterkte van wijsheid hebben om haar/hem verder te dragen in ongekende domein van de toekomst. Zonder vreedzaam tot leven te komen in het hier en 'nu', kan het Valken individu niet het evenwicht bezitten tussen de pioniersgeest en de praktische kennis die nodig is voor het volbrengen van hun Geboorte Rol als Leider. Want een leider die leid in haast en zonder voldoende voorkennis kan ongewild zichzelf en dezen die deze dynamische ziel volgen in gevaar brengen.
Wanneer iemand met de Geboorte Totem Valk de lessen van de persoonlijkheid heeft geintegreerd met het Levens Pad (Ziel lessen/Kracht Totem), is de schoonheid  van de valk vliegend op haar vleugels een prachtig tafereel om vast te houden, en de geest van een waar Leider verschijnt. Valk zal dan door de lucht scheren als een pijl die afgaat op zijn doel. De manier waarop de Valk haar/zijn eigen lessen benaderd, zal zijn alsof de les de prooi is die dient waargenomen, aangepakt en geconsumeerd te worden, zodat de les nooit zal hoeven herhaald te worden.
In oude tijden, was de valk de gezel op de jachtpartijen van de aristocratie. Als dusdanig, werden deze prachtige schepselen behandeld met eer en respect voor hun scherp zicht, snelheid bij het vliegen, en precisie van bewegen. Net zo, bezit het individu met Valk als zijn Geboorte Totem de mogelijkheid zijn bewegingen met elegantie en bewustheid te timen langsheen zijn levenspad. Dit resulteerd in een versnelde integratie met elke Richting die word geconfronteerd langsheen de Sacrale Hoepel des Levens. Dit brengt hen dan de nodige ervaring de staartveren te schikken van het ware Leiderschap, en aldus te voldoen aan de motivatie van het Hogere Zelf om te leiden door het visioen van wijsheid.

Terug naar lijst

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

~ Bever ~

Geboortedatums: 20 April - 20 Mei.

Aarde invloed: De Tijd van Groeien.
Wind invloed: De Oosten Winden. Totem: Arend ( Eagle ).
Richting : Oost.
Overheersend element: Aarde met Vuur.
Elementaire clan: Schildpad ( Aarde ) clan. Functie: zich verenigen.
Geboorte en dier totem: Bever.
Plant totem: Wilde klaver.
Mineraal totem: Jaspis bloedsteen.
Tegenovergestelde totem: Slang.
Overeenkomende kleur: Geel.
Muzikale vibratie: D scherp.
Persoonlijkheid: Vastberaden. Vindingrijk. Koppig. Methodisch.
Gevoelens: Hoog verbonden.
Doel: Bezitten.
Natuur: Bedrijvig.
Positieve eigenschappen: Sterke wil. Zakenman. Vastberaden.
Negatieve eigenschappen: Bezitterig. Zelfgenoegzaam. Onbuigzaam.
Seksuele driften: Veeleisend.
Verenigbaar met: Specht. Bruine Beer en Gans.
Bewuste keuze: Zekerheid door bezittingen.
Onderbewust verlangen: Vrijheid van toebehoren.
Levenspad: Om te ondekken en bezitten dat wat blijvende waarde heeft.
I Ching teken: Li. Clinging Vuur. Succes door volharding.
Spirituele alchemie: Yin overheerst.
Moet ontwikkeld worden: Aanpassingsvermogen. Ondernemendheid. Medelijden.
Moet vermijden: Hebzuchtigheid. Onbuigzaamheid. Koppigheid.
Beginende totems: Bever. Arend. Schildpad. Wilde klaver. Jaspis bloedsteen. Slang.

**************************************************************************************************

Geboorte Totem Bever is iemand wiens uiterlijke persoonlijkheid ondergedompeld is in een innerlijk gevoel van onveiligheid als zij/hij binnentreed in deze huidige incarnatie. Dit gebrek aan eigenwaarde kan voortkomen uit een onstabiele vroege jeugd omgeving of een gevoel van een persoonlijk verlies. De Bever zal dan  als razend een dam gaan bouwen voor zichzelf waarbinnen hij zich echt veilig en geborgen kan voelen.
Hij is iemand die aanhoudend zal werken en zijn toegewijde aandacht zal geven aan gelijk welke opdracht waar hij zijn gedachten op zet, tot dat project ten einde is zal hij niemand toelatend hem af te leiden van dit proces.
Naarmate hij   naar volwassenheid groeit en verlangt voorbij het comfort en geborgenheid te gaan van zijn nood in het hebben en bezitten van dingen met materieele waarde, kijkt Bever binnenin zich zelf om de lang begraven angst te identificeren, verlies en verraad dat hem al die jaren heeft bespookt leidend tot dit punt in de tijd, angsten die zich hebben opgestapeld in de enorme dam van twijgen, takken en boomstammen die zijn mentale en emotionele ruimte vertroebelen. Het gebouwde fort is inderdaad kollosaal, en net zowel gebouwd om anderen te verhinderen tot hem door te dringen (wat hij mogelijk gelijksteld aan blootstelling om nog maar eens   "gekwetst" te worden), als om de voldoening te hebben te weten dat hij op zichzelf kan vertrouwen vrij van verbondenheid met anderen. Nochtans, omdat we allen hier zijn om met elkaar om te gaan, te leren van elkaar en elkaar lief te hebben, is dit huis gedoemd ooit in te storten op Bever op een gegeven ogenblik langsheen de groei van hun Ziel.
Nochtans, eens de verbinding is gemaakt dat er iets "meer" is dan het hebben van een dak boven het hoofd of een zekere bron van inkomsten om op te vertrouwen, dan kan Bever zijn groot gevoel voor industrie en vindingrijkheid toepassen in het overwinnen van de gewichten die haar  dreigen onder te trekken in de duistere wateren van handelen doorheen onbewustheid.
Denk aan Bever zoals zij haar dam bouwd, zij is de hervormer in het koninkrijk der dieren zoals zij druk is met het omknauwen van het hout dat nodig is om de dam te bouwen die haar en haar nakomelingen veiligheid en onderdak zal geven.
Dit doende, veranderd ze niet enkel het landschap of het uitzicht van het houtland rondom haar, ze verandert de loop van de rivier of stroom, scheppend een nieuwe energie om de natuur in evenwicht te brengen. Wat is dit anders dan Hervormen, en de erkenning dat om nieuw leven gegeven te kunnen worden en het te laten groeien het oude eerst moet opgeruimd worden?
Door het aanpakken van haar leven vanuit het perspectief van persoonlijke groei, beweegt Bever voorbij de Bewuste intensie om te Hebben en te Bezitten, om dan te vinden de Geborgenheid (Veiligheid) Binnenin, en daarbij volbrengend de Opdracht van het Hogere Zelf.

Terug naar lijst

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

~ Hert ~

Geboortedatums: 21 Mei - 20 Juni.

Aarde invloed: De Bloeitijd.
Wind invloed: De Oosten Winden. Totem: Arend.
Richting : Zuid - Oost.
Overheersend element: Lucht met Vuur.
Elementaire clan: Vlinder ( Lucht ) clan.
Geboorte en dier totem: Hert.
Plant totem: Koningskaars.
Mineraal totem: Agaat.
Tegenovergestelde totem: Uil.
Overeenkomende kleur: Oranje.
Muzikale vibratie: E natuurlijk.
Persoonlijkheid: Snel. Opmerkzaam. Spraakzaam. Aangenaam. Humeurig.
Gevoelens: Gevoelig maar oppervlakkig.
Doel: Veelzijdigheid.
Natuur: Levendig.
Positieve eigenschappen: Vriendelijk. Geestig. Intellectueel.
Negatieve eigenschappen: Onverenigbaar. Lui. Wanhopig.
Seksuele driften: Prikkelend.
Verenigbaar met: Kraaien en Otters.
Bewuste keuze: Om samen te brengen.
Onderbewust verlangen: Beheersing van het verstand (de geest).
Levenspad:  Coördinatie.
I Ching teken: Tui. Het Vreugdevol Meer. Succes komt door uithoudingsvermogen.
Spirituele alchemie: Yang overheerst.
Moet ontwikkeld worden: Concentratie. Doorzettingsvermogen. Sympathie.
Moet vermijden: Humeurigheid.  Inconsistentie. Oppervlakigheid.
Beginende totems: Hert. Arend. Vlinder. Koningskaars. Agaat. Uil.

**************************************************************************************************

Geboorte Totem Hert is er één wiens uitterlijke persoonlijkheid er één is van schijnbare tegenstrijdigheden, dit  omdat zij zacht is van uitterlijk, doch sterk, vlot van gedachten, doch traag in het in omzetten van haar gedachten in daden.
Haar bewust verlangen is een wezenlijk deel uit te maken in het samenbrengen van de Mensheid, een deken te weven van Eenheid bestaande uit alle rassen, spirituele geloven en culturele achtergronden, en toch kan ze het moeilijk hebben haar Verstand te integreren in haar Emotionele Middelpunt.
Zolang Hert blijft vluchten voor de "demonen" die zij zelf maakte, zal zij haar droom niet verwezenlijken een draad te worden in de Sprei van Aanvaarding, want zij aanvaard niet van haar eigen innerlijke Zelf.
Denk aan Zuster Hert zoals zij stil door het bos beweegt, steeds oplettend voor de kleinste beweging, het kleinste geluid dat haar zal waarschuwen voor naderend gevaar, en niet tegenstaande dat, leid haar eigen wispelturigheid haar vaak recht in het vizier van de Jager.
Als iemand met Hert als Geboorte Totem haar rusteloosheid kalmeren kan, leert haar heftig bonzend hart zachter te laten kloppen, kan ze beginnen met het proces haar gedachten op een rijtje te zetten, hen ontrafelend uit de masieve bal van verwarde draden tot een kledingstuk van Hogere Kennis die dan kan worden doorgegeven aan Anderen.
Door eerst aandacht te besteden aan het aanvaarden van haar zelf, dan het omhelzen en samenbrengen van vrienden,    medearbeiders en nieuwe kennisen die nu reeds nog niet gekende vrienden zijn, op een alledaags gebied van gedeelde doelen, zal ze uiteindelijk het meesterschap over haar rustloze verstand leren, en aldus het proces beginnen van het integreren van haar Verstand met haar Emotioneel Middelpunt

Terug naar lijst

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

~ Specht ~

Geboortedatums: 21 Juni - 21 Juli.

Aarde invloed: De Lange Dagen Tijd.
Wind invloed: Zuiden Winden. Totem: Muis.
Richting : Zuid-Zuid-Oost.
Overheersend element: Water.
Elementaire clan: Kikker ( Water ) clan. Functie: zich aaneensluiten.
Geboorte en dier totem: Specht.
Plant totem: Wilde roos.
Mineraal totem: Roze kwarts.
Tegenovergestelde totem: Gans.
Overeenkomende kleur: Roze.
Muzikale vibratie: F natuurlijk.
Persoonlijkheid: Emotioneel. Gevoelig. Beschermend. Kwetsbaar.
Gevoelens: Moederlijk / Vaderlijk. Romantisch.
Doel: Toewijding.
Natuur: Nauwgezetheid.
Positieve eigenschappen: Vindingrijk. Liefdevol. Spaarzaam. Sympathiek.
Negatieve eigenschappen: Bezitterig. Humeurig. Niet vergevensgezind.
Seksuele driften: Behoevend.
Verenigbaar met: Slangen. Wolven en Bevers.
Bewuste keuze: Emontionele openbaring.
Onderbewust verlangen: Tijdloosheid.
Levenspad: Versmelting.
I Ching teken: Tui. Meer. Verlangen naar tevredenheid.
Spirituele alchemie: Yin overheerst.
Moet ontwikkeld worden: Intuïtiefheid. Vindingrijkheid. Vergevensgezindheid.
Moet vermijden: Zelfbeklag. Afgunst. Bezitterigheid.
Beginende totems: Specht. Muis. Kikker. Wilde roos. Roze kwarts. Gans.

**************************************************************************************************

Geboorte Totem Specht is iemand die zeer toegewijd is aan zijn Geliefden, zijnde hun vriend(en), familie en minaar.
Wanneer enkel werkende vanuit hun Emotionele Middelpunt, is de eerste bekommernis voor Specht hun onvoorwaardelijke toewijding aan een Ander, waarschijnlijk zelfs ten koste van hun Zelf.
Door hun liefde zo totaal "buiten" zichzelf te concentreren, zoekt het individu met de Geboorte Totem Specht naar erkenning in de liefde en aanvaarding van zijn geliefden. Wanneer die liefde is beantwoord, dan acht Specht zich zelf gelukkig te zijn, nochtans wanneer de liefde van die ander naar de Specht toe gelijk welke verandering ondergaat, hoe subtiel dan ook, word zij/hij maar weer eens geconfronteerd met de waarheid waaraan zij/hij niet kan ontsnappen... waar geluk is een geschenk dat men nooit van anderen kan krijgen, het is een geschenk dat we aan ons zelf moeten geven.
Het word geloofd dat het trommelen van de Specht tegen een boom de hartslag is van de Moeder Aarde. Er word ook gezegd dat Specht de donder uit de lucht aanroept met hetzelfde ritmisch kloppen. Zijn hameren nabootsend met drum of ratel, wekt de Sjamaan een toestand op waarbij zij/hij vlakken (dimensies) kan overschreiden om een gesprek te voeren met de Dieren Totems, de Voorvaderen en te rijden op de wind van Grote Geest om te zien wat in de 'toekomst' ligt of om energie te halen uit de krachtige Totems.
Wanneer Specht in een boom boort op zoek naar een kevers en insekten die haar van voedsel voorzien, gebruikt ze haar bek en hoofd om de gaatjes groter te maken en zo bij haar maal te raken. Dit symboliseerd de nood voor iemand met de Geboorte Totem Specht om emotioneel perspectief te verjrijgen, te leren wanneer afscheid nodig is, om letterlijk haar hoofd te gebruiken in plaats van roekeloos haar hart te volgen.
Dit is het proces van integratie van het emotionele Middelpunt met dat van het Verstand / Fysieke, en een uitdagende taak voor iemand zo gevoelig en geneigd tot aanvallen van overweldigende emoties zoals zij. Nochtans wanneer ware oordeelkundigheid kan gevonden worden, lerend wanneer vrijelijk te geven, en lerend wanneer een ander enkel maar een levensader aan het aftappen is zonder energie terug te geven, dan kan Specht mogelijk zijn eigen ware Hartslag vinden, en de sprong maken over de vlakken om het Zelf te begroeten en integreren

Terug naar lijst

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

~ Zalm ~

Geboortedatums: 22 Juli - 21 Augustus..

Aarde invloed: De Rijpende Tijd.
Wind invloed: Zuiden Winden. Totem: Muis.
Richting : Zuid.
Overheersend element: Vuur met Water.
Elementaire clan: Havik ( Vuur ) clan. Functie: Om te doen.
Geboorte en dier totem: Zalm.
Plant totem: Frambozenstruik.
Mineraal totem: Carnelian.
Tegenovergestelde totem: Otter.
Overeenkomende kleur: Rood.
Muzikale vibratie: F scherp.
Persoonlijkheid: Fier. Energiek. Vertrouwelijk. Enthousiast.
Gevoelens: Passioneel. Intens.
Doel: Heerschappij.
Natuur: Veeleisend.
Positieve eigenschappen: Vrijgevig. Grootmoedig. Creatief.
Negatieve eigenschappen: Dominerend. Arrogant. Dogmatisch. Onverdraagzaam.
Seksuele driften: Onverzadigbaar.
Verenigbaar met: Uilen en Valken.
Bewuste keuze: Om te heersen.
Onderbewust verlangen: Emotionele stabiliteit.
Levenspad: Om een doel te vinden.
I Ching teken: K'an. Water. Verlangen naar samenhang .
Spirituele alchemie: Yang overheerst.
Moet ontwikkeld worden: Verdraagzaamheid. Eerlijk beoordelen. Emotionele stabilteit.
Moet vermijden: Arrogentie. Egoisme. Hoogdravendheid. Luiheid.
Beginende totems: Zalm. Muis. Havik. Frambozenstruik. Carnelian. Otter.

**************************************************************************************************

Geboorte Totem Zalm is een individu wiens uiterlijke persoonlijkheid gedreven word door de nood aan Creëren en het hebben van heerschappij over haar/zijn omgeving.
Het verlangen tot creëren word gemotiveerd door Geboorte Totem Zalm zijn wens een blijvende indruk achter te laten. Afhangkelijk van het niveau van persoonlijkheid vanaf het welke het Zalm individu wenst te opereren, kan dit zichzelf  manifesteren door het verlangen anderen te inspereren door hun eigen voorbeeld, en aldus een lantaarn zijnde in de duisternis, of ze opereren mogelijk vanuit het verlangen erkenning te krijgen voor de prestaties die zij hebben gemaakt tot verzachting van de gevoelens van twijfel aan het zelf dewelke hun kunnen achtervolgen tot ze de les van Zelf aanvaarding hebben geleerd.
Net zoals de Zalm huiswaarts word gedreven om kuit te schieten, is het individu die Zalm als haar/zijn Geboorte Totem heeft, zeer vervuld als ze de diepten van hun ziel (thuis) gaan   verkennen zodat een waarlijk kunstwerk het leven word geschonken in de vorm van poëzie, schilderijen, of de minder tastbare creatie van ideën.
De emotionele stromen van het leven gaan mogelijk heel diep, en met momenten zeer stormachtig, naarmate de Zalm  zijn weg stroomopwaarts verder zet tegen schijnbaar onneembare hindernissen opat hij zijn soort zou kunnen voortplanten, zal Geboorte Totem Zalm waarlijk heel worden als zij/hij de stromen heeft overwonnen heersen binnenin hun eigen hart.
Enkel als zij/hij de les geleerd hebben dat de Bestemming niet het Einde is, en dat de stromen van het leven niet altijd een stroomopwaarst gevecht zijn, als het besef is gekomen dat iemand binnenin moet delven voor de Antwoorden die ze wanhopig zoeken, kunnen zij het inzicht vinden die het Geboorte Recht is van deze Totem. Dan, terwijl ze zwemmen in de diepe heledere wateren van Bewustzijn en Begrijpen, zullen ze zich realiseren dat de doorgang naar Huis zich altijd al Binnenin bevond.

Terug naar lijst

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

~ Bruine Beer ~

Geboortedatums: 22 Augutus - 21 September.

Aarde invloed: De Oogst Tijd.
Wind invloed: De Zuiden Winden. Totem: Muis.
Richting : Zuid-Zuid-West.
Overheersend element: Aarde met Water.
Elementaire clan: Schildpad ( Aarde ) clan. Functie: Veranderen.
Geboorte en dier totem: Bruine Beer.
Plant totem: Violetten.
Mineraal totem: Topaas.
Tegenovergestelde totem: Wolf.
Overeenkomende kleur: Bruin en violet.
Muzikale vibratie: G natuurlijk.
Persoonlijkheid: Bedrijvig. Beschijden. Praktisch. Kieskeurig.
Gevoelens: Warm. Onderzoekend.
Doel: Bruikbaarheid.
Natuur: Zorgzaam.
Positieve eigenschappen: Nederig. Opmerkzaam. Nauwgezet.
Negatieve eigenschappen: Faalangst. Muggezifterig. Hypocriet. Bemoeiziek.
Seksuele driften: Moralistisch.
Verenigbaar met: Gans en bever.
Bewuste keuze: Ziften en inspanning.
Onderbewust verlangen: Perfectie.
Levenspad: Oordeelsvermogen.
I Ching teken: Chen. Opwekkende Donder. Verlangen naar bevrijding.
Spirituele alchemie: Yin overheerst.
Moet ontwikkeld worden: Optimisme. Verdraagzaamheid.
Moet vermijden: Neerslagtigheid. Faalangst. Getreuzel.
Beginende totems: Buine Beer. Muis. Schildpad. Violetten. Topaas. Wolf.

**************************************************************************************************

Geboorte Totem Beer is een individu wiens uiterlijke presoonlijkheid er één is van stille observatie.
Zoals de Geboorte Totem beer door haar/zijn dagelijks leven beweegt, is er een opmerkbare doordachte studie van alles wat zij/hij tegenkomen en ervaren. Het is alsof het de bedoeling is  alle ervaringen en informatie dat het bewuste verstand ontmoet te zeven en te sorteren... elke persoon, actie en gebueren  te categoriseren en te labelen,   zodat een groter begrijpen en assimilatie kan plaats vinden.
In de wilde natuur is de Beer een alleseter, maar niet tegenstaande zal hun diëet  in de eerste plaats bestaan uit vegetarisch voedsel, maden en larven. Om de hapjes van vriemelende maden te bekomen, moet de Beer snuffelen onder stenen en omgevallen bomen, het puin van het bos zeven en sorteren om beloond te worden met de hapjes die ze zo graag lusten en die voorzien in het voedsel dat zal bijdragen in  hun fysiek wel zijn.
Nochtans zal de Geboorte Totem Beer uiteindelijk beseffen dat niet alles kan begrepen worden enkel in de 'fyzieke zin', en dat de individuele  Ziel van iemand anders nooit helemaal en netjes kan worden voorzien van een label en worden gecatalogiseerd, omdat deze dynamisch is en steeds veranderend naar gelang de ontwikkeling van het individu. Totdat Beer kan komen tot het besgrijpen dat het leven steeds veranderend is, en dat de pogingen om dit te begrijpen enkel met de fysiele zin onvermijdelijk (en onveranderlijk) zal leiden tot frustratie, zullen zij/hij hun eigen spirituele groei belemmeren.
Net zoals Beer moet vertrouwen op haar/zijn 'hogere zin' (intuitie) om zich voor te bereiden op de magere maanden van de winter en om haar/hem te alarmeren voor dreigend gevaar, zo moet Geboorte Totem Beer leren wat minder te vertrouwen op "fysieke bewijzen" en meer op haar/zijn innerlijke stem en gevoelens. Op die manier, kan integratie van Verstand en het Fysieke met het Emotionele en de Ziel plaats vinden en leiden tot een Hoger doel van de incarnatie van Beer... de Perfectie van de Ziel.

Terug naar lijst

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

~ Kraai ~

Geboortedatums: 22 September - 22 Oktober.

Aarde invloed: De Vallende Bladeren Tijd.
Wind invloed: De Westen Winden. Totem: Grizzly beer.
Richting : Zuid-west.
Overheersend element: Lucht met Water.
Elementaire clan: Vlinder ( Lucht ) clan. Functie: Starten van ideeën
Geboorte en dier totem: Kraai.
Plant totem: Klimop.
Mineraal totem: Azuriet.
Tegenovergestelde totem: Valk.
Overeenkomende kleur: Blauw.
Muzikale vibratie: A natuurlijk.
Persoonlijkheid: Charmant. Vriendelijk. Goedgehumeurd. Ruimdenkend.
Gevoelens: Gevoelig.
Doel: Gerechtigheid.
Natuur: Meewerkend.
Positieve eigenschappen: Idealistisch. Romantisch. Diplomatiek.
Negatieve eigenschappen: Besluiteloos. Lichtzinnig. Lichtgevoelig. Wrokkig.
Seksuele driften: Sterk.
Verenigbaar met: Otter en Hert.
Bewuste keuze: Venootschap.
Onderbewust verlangen: Harmonie en schoonheid.
Levenspad: Harmonisatie.
I Ching teken: Chen. Donder. Verlangen naar succes.
Spirituele alchemie: Yang overheerst.
Moet ontwikkeld worden: Vastberadenheid. Regelmatigheid. Onpartijdigheid. Inspiratie.
Moet vermijden: Besluiteloosheid. Onzekerheid. Inconsistentie.
Beginende totems: Kraai. Grizzly beer. Vlinder. Klimpop. Azuriet. Valk.

**************************************************************************************************

Geboorte Totem Kraai is een individu wiens uitterlijke persoonlijkheid gedreven is door de Zoektocht zich te verbinden met een Ander.
Van nature uit is de Kraai een zeer nieuwsgierig schepsel, bezield met een opmerkelijke graad van intelligentie. Ondanks deze intelligentie, zal zijn grote nieuwsgierigheid Kraai vaak binnenleiden in paden van onvoorzien gevaar. Bij het volgen van de lokkende roep van een glimmend ding, is hij zich onbewust van het dreigende gevaar van een aankomend voertuig, zo geconcentreerd is hij op het verkrijgen van het fasinerende object.
Een persoon met de Geboorte Totem Kraai kan zo geconcentreerd raken op zijn doel in het zich verbinden met Anderen, dat andere gebieden van zijn dagelijks leven dreigen genegeerd te worden. Uiteindelijk leidend tot een of andere crisis van geloof of gezondheid, of praktische overdenking die hen terug in evenwicht zal brengen, teminste tijdelijk, tot de rekeningen dienen betaald of de auto hersteld.
In de Natuur maakt de Kraai onderdeel uit van een gemeenschap van andere Kraaien, en aldus, zijn ze zeer sociaal, en verkiezen het gezelschap van hun gevleugelde soortgenoten (of zelfs dat van de tweebenige wezens) boven eenzaamheid. Net zoals hun Dieren Broeders en Zusters, zal de Geboorte Totem Kraai bijna dwangmatig gezelschap en interactie zoeken met Anderen. De onderligende kracht die iemand drijft die handeld vanuit het Persoonlijke Middelpunt van deze Geboorte Totem, is een angst alleen te zijn en geconfronteerd te worden met hun eigen gezelschap.
Omdat zoveel van de concentratie van iemand met deze Geboorte Totem is gericht op verbondenheid met, en het plezieren van "Anderen," hebben ze heel weinig geleerd over zichzelf. Aldus, hebben ze geen relatie opgebouwd met het innerlijke Zelf wat nodig is voor een Ziel om zich volledig te integreren naargelang ze zich voortbeweegt langsheen de Sacrale Hoepel van het Fysieke Leven.
Eens een Kraai individu de tijd neemt om Binnenin te gaan en te leren over hun zelf, hun Rol langsheen de Rode Weg, en de Lessen die ze hebben gekozen te leren in dit leven, zullen ze dan alle mooie en fasinerende aspecten ontdekken van hun zelf waarmee ze waren gezegend. Dit kan hen dan brengen op de reis naar een diepe en blijvende relatie met hun Zelf, bijgevolg zelfs nog meer bijdragend aan hun relaties met Anderen.
Aldus, het verwezenlijken van het Hoger doel van deze Geboorte Totem kan zijn… het kennen van waarlijk Evenwicht en Harmonie.

Terug naar lijst

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

~ Slang ~

Geboortedatums: 23 Oktober - 22 November.

Aarde invloed: De Vries Tijd.
Wind invloed: De Westen Winden. Totem: Grizzly beer.
Richting : Westen.
Overheersend element: Water en Aarde.
Elementaire clan: Kikker ( Water ) clan. Functie: mentale betrokkenheid.
Geboorte en dier totem: Slang.
Plant totem: Distel.
Mineraal totem: Amethist.
Tegenovergestelde totem: Bever.
Overeenkomende kleur: Violet.
Muzikale vibratie: B natuurlijk.
Persoonlijkheid: Intens. Ambitieus. Vastbesloten. Mysterieus.
Gevoelens: Verborgen.
Doel: Introspectie.
Natuur: Onderzoekend.
Positieve eigenschappen: Vastberadenheid. Scherpzinnig. Verbeeldingsvol.
Negatieve eigenschappen: Wrokkig. Koppig. Gesloten. Achterdochtig.
Seksuele driften: Intens.
Verenigbaar met: Specht en Wolf.
Bewuste keuze: Bevrediging.
Onderbewust verlangen: Spirituele verbondenheid.
Levenspad: Gevoeligheid.
I Ching teken: K'un. De Ontvankelijke Aarde. Natuurlijke weergaven.
Spirituele alchemie: Yin overheerst.
Moet ontwikkeld worden: Besluitvaardigheid. Aanpassingsvermogen. Creativiteit.
Moet vermijden: Egoisme. Arrogantie. Afgunst. Radeloosheid.
Beginende totems: Slang. Grizzly beer. Kikker. Distle. Amethist. Bever.

**************************************************************************************************

Geboorte Totem Slang is een individu wiens uiterlijke persoonlijkheid gedreven is door de verlangens van beiden, het fysieke lichaam en het emotionele hart.
In de natuur, is de slang in een doorlopend staat van transformatie, regeneratie en vernieuwing zoals zij haar oude huid afschud, onthullend een gezonde, nieuwe huid om te beginnen aan de volgende cyclus van dit leven.
Zoals hun Geboorte Totem, zijn individuelen geboren onder de Totem van Slang zielen die voortdurend worden gedwongen tot evolutie en transformatie, gedreven zich te ontdoen van het verleden en  opduiken met het nieuwe "vlees" en zicht van de ochtend nu voor hen. Nochtans het verloop is vaak één van uitdaging, omdat om binnen te treden in het schitterende Licht van Zelf Erkenning deze individuen eerst de pijnlijke momenten van hun 'verleden' moeten confronteren en dan loslaten.
Vele zulke lessen voor Geboorte Totem Slang, zullen komen in de vorm van fysieke verlangens omdat ze zeer sensuele individuen zijn die bewust zoeken naar het verbinden met de Ander op een fysiek vlak. Deze sterke behoeften kunnen op momenten bijna overweldigend zijn en kunnen vaak, voor dezen die het Fysieke Zelf en het Spirituele, Mentale en Emotionele niet hebben geïntegreerd, leiden tot pijnlijke situaties in dewelke ze mogelijk onopzettelijke anderen kwetsen, of zelf gekwetst raken.
De reden hiervoor is vaak omdat er een dieper roepen is dat opduikt uit de Ziel van Geboorte Totem Slang, de roep naar Spirituele Eenheid met anderen. Nochtans deze roep (verlangen), als iemand handeld vanuit Persoonlijkheid, gehoord word als een roepen om enkel om fysieke vereniging. Die keren dat Slang individuelen zich verenigen met een ander in de daad van fysieke pasie, word nochtans de spirituele samensmelting niet bereikt, en worden deze ogenblikken uiteindelijk verlaten met een gevoel van ontevredenheid. Al dan niet of deze verbaal uitgedrukt worden aan de partner, zal  deze ontevredenheid mogelijk uiteindelijk leiden tot de ontgoocheling en "meer" willen van deze relatie van één of beide partners.
Wanneer Geboorte Totem Slang individuelen de motieven kunnen begrijpen van het Hoger Zelf en ware integratie kunnen bereiken van het Fysieke, Emotionele, Spirituele en Mentale Zelf, dan zal het Motief van het Hoger Zelf voor Spirituele Eenheid uiteindelijk bereikt worden, zowel in termen van Eenheid met het Zelf als de Eenheid met een Ander.

Terug naar lijst

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

~ Uil ~

Geboortedatums: 23 November - 21 December.

Aarde invloed: De Lange Nachten Tijd.
Wind invloed: De Westen Winden. totem: grizzly beer.
Richting : Noord-West.
Overheersend element: Vuur met Aarde.
Elementaire clan: Havik ( Aarde ) clan. Functie: Dingen veranderen.
Geboorte en dier totem: Uil.
Plant totem: Maretak.
Mineraal totem: Obsidiaan.
Tegenovergestelde totem: Hert.
Overeenkomende kleur: Goud.
Muzikale vibratie: C scherp.
Persoonlijkheid: Gemoedelijk. Warmhartig..
Gevoelens: Warm.
Doel: Objectiviteit.
Natuur: Eerlijk.
Positieve eigenschappen: Veelzijdig. Aanpassingsvermogen.
Negatieve eigenschappen: Rusteloos. Taktloos. Onbesuisd.
Seksuele driften: Avontuurlijk.
Verenigbaar met: Valk en Zalm.
Bewuste keuze: Begrijpen.
Onderbewust verlangen: Vastberadenheid.
Levenspad: Verhevenheid.
I Ching teken: Ken. De Stille Berg. De behoefte aan eenzaamheid met doel.
Spirituele alchemie: Yin en Yang in evenwicht.
Moet ontwikkeld worden: Concentratievermogen. Optimisme. Enthousiasme.
Moet vermijden: Over-toegeeflijkheid. Grootspraak. Gierigheid.
Beginende totems: Uil. Grizzly beer. Havik. Maretak. Obsidiaan. Hert.

**************************************************************************************************

Geboor Tetotem Uil is een individu wiens uiterlijke persoonlijkheid is toegespitst op het Begrijpen van de ontelbare Levens mysteries.
In de Natuur, is de Uil gekend voor haar bekwaamheid van het stille observeren van haar prooi terwijl ze is gezeten in de top van een nabije boom, wachtend op het geschikte ogenblik om aan te vallen. Als het ogenblik is aangebroken, zal Uil in stilte vliegen, en de bedoelde prooi grijpen bij totale verrassing.
Zoals hun Geboorte Totem, zullen personen geboren onder Uil nieuwe situaties en ontmoetingen binnenvliegen met wijd open ogen en hun oren gespitst op de kleinste nuances en tonaties die aan hen veel duidelijk zullen maken omtrent de nieuwe omgeving of metgezellen. Deze kennis kan gebruikt worden om tot een beter begrijpen te komen en waardering voor Anderen, of (als de Uil handeld vanuit een tegenovergestelde Persoonlijkheid), kan de verkregen informatie gebruikt worden om dezen neer te halen die ze zien als een bedreiging.
Mogelijk de grootste natuurlijke bekwaamheid van Geboorte Totem Uil personen is haar /zijn mogelijkheid het goede te zien in beina alle situaties die ze ontmoeten. Iemand die handeld vanuit een goed geintegreerd Uil middelpunt, kan mogelijk Anderen inspireren tot het uitstijgen boven hun eigen geschillen en zo komen tot de besmettelijke tevredenheid van de Uil, daarbij deelnemend aan een groepsgebeuren om positieve veranderingen te laten gebeuren op de wereld om hen heen.
Een van de grootste uitdagingen voor deze bepaalde Geboorte Totem is dat deze personen een moeilijke tijd hebben hun eigen rusteloosheid om voor altijd in beweging te zijn tot rust te brengen, indien niet letterlijk, dan wel metaforisch uitgedrukt. Zo gebrand zijn ze alles te zien wat ze kunnen zien, en te ervaren alles wan in één levensloop kan geperst worden, dat ze vaak de diepere bedoeling missen  van bevrediging die kan komen uit het maken van een nest en voeden van een dieper begrijpen van enkele vooropgestelde dingen, eerder dan het afschuimen van de oppervlakte van vele verschillende dingen en weinig bruikbare kennis vergarend.
Wanneer de Geboorte Totem Uil persoon kan komen tot het Ultieme begrijpen van hun eigen rusteloze natuur en kunnen onderdrukken de impuls om te vliegen in angst voor wat ze zouden kunnen vinden binnenin zichzelf, dan kan mogelijk het Hoger Zelf onmoet worden en omhelsd door nieuw ontdekte vaardigheden van geconcentreerdheid

Terug naar lijst

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

~ Gans ~

Geboortedatums: 22 December - 19 Januari.

Aarde invloed: De Vernieuwings Tijd.
Wind invloed: De Noorden Winden. Totem: Buffalo.
Richting : Noord-Noord-West.
Overheersend element: Aarde met Water.
Elementaire clan: Schildpad ( Aarde ) clan. Function: De grond voorbereiden.
Geboorte en dier totem: Gans.
Plant totem: Braamstruik.
Mineraal totem: Perodiet ( peridot ).
Tegenovergestelde totem: Specht.
Overeenkomende kleur: Wit.
Muzikale vibratie: D scherp - één octaaf hoger dan Bever.
Persoonlijkheid: Veeleisend aan zichzelf. Betrouwbaar. Voorzichtig. Onverbiddelijk.
Gevoelens: Egocentrisch.
Doel: Vetrouwen.
Natuur: Streng.
Positieve eigenschappen: Ambitieus. Vastberaden. Hardnekkig.
Negatieve eigenschappen: Onbuigzaamheid. Pessimistisch. Veeleisendheid. Egoisme.
Seksuele driften: Sensueel en langdurig.
Verenigbaar met: Bever, Bruine Beer, en Kraai.
Bewuste keuze: Instandhouding.
Onderbewust verlangen: Integriteit.
Levenspad: Aanpassing.
I Ching teken: Ken. De Stille Berg. Moed en doorzetting.
Spirituele alchemie: Yin overheerst.
Moet ontwikkeld worden: Gezelligheid. Efficiënt zich zelf uitdrukken.
Moet vermijden: Gebrek aan zelfvertrouwen. Pessimisme.
Beginende totems: Gans. Buffalo. Schildpad. Braamstruik. Perodiet. Specht.

**************************************************************************************************

Geboorte Totem Gans is een individu wiens uiterlijke persoonlijkheid er één is van rust, vastberadenheid en vindingrijkheid.
Als iemand die door zijn/haar dagelijks leven gaat geboren is onder de Geboorte Totem van Gans, zijn ze zich bewust van de nood om alle bronnen te bewaren, beiden... hun eigen innerlijke energiën en de bronnen der natuur.
Doet dit veronderstellen dat deze personen lui zijn? Nauwelijks, wat het suggereert is dat ze weten hoe ze het meeste kunnen halen uit hun energie, hun bewegingen langsheen de Rode Weg van het Fysieke Leven overdenkend en plannend, zodat ze de meest effectieve resultaten kunnen produceren. Minder behoudzaam denkende personen zullen uitgeput ineenstorten en langs de weg liggen, terwijl Gans nog steeds vastberaden voorploeterd, de ogen zeer gefixeerd op het doel.
Gans zielen kunnen zo éénzijdig denkend worden in hun gedrevenheid om te voorzien in een veilig nest voor hun geliefde en hun nakomelingen, dat als resultaat hiervan hun relatie er gaat onder leiden. Het is niet door een gebrek aan liefde of bezorgdheid dat de relatie gaat lijden, maar eerder hun neiging alles buiten te sluiten behalve dat ene doel, opdat ze niet zouden worden afgeleid en zouden afwijken van het bereiken van hun objectief. Dit is het grootste struikelblok voor Gans, omdat hij/zij mogelijk hun ultieme en mooi versierd nest uiteindelijk zullen bereiken, maar enkel om op te merken dat wanneer hun doel is bereikt en ze achteromkijken er geen levensgezel is om met hen te delen in het behaalde resultaat.
Omdat ze zo gedreven en geconcentreerd kunnen worden, kan Geboorte Totem Gans het zicht verliezen op die aspecten die het leven werkelijk genietbaar maken, de verbinding met andere zielen langsheen het de Reis van het Leven. En terwijl hun eigen persoonlijke integriteit in hoe zij dingen benaderen en handelen in het leven bijna altijd boven alle verwijt staat ten gevolge van hun eerlijkheid, is de ultieme les voor deze zielen van de Gans te leren de nood aan evenwicht tussen materiële en fysieke doelen en de emotionele en spirituele verbindingen.
Eens Gans erkend dat ze ook hun relaties met Anderen dienen te bewaren, dan kan het ontplooien van de Hogere Intensie en Integriteit van de Ziel door Juiste Actie bereikt worden, en het resultaat is een mooi geweven, warm en vol nest.

Terug naar lijst

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

~ Otter ~

Geboortedatums: 20 Januari - 18 Februari.

Aarde invloed: De Reinigings tijd.
Wind invloed: De Noorden Winden. Totem: Buffalo.
Richting : Noord.
Overheersend element: Lucht.
Elementaire clan: Vlinder ( Lucht  ) clan. Functie: Om uit te voeren.
Geboorte en dier totem: Otter.
Plant totem: Vaarn.
Mineraal totem: Turkoois.
Tegenovergestelde totem: Zalm.
Overeenkomende kleur: Zilver.
Muzikale vibratie: E natuurlijk - één octaaf hoger dan Hert.
Persoonlijkheid: Vriendelijk. Ongebruikelijk. Onafhangkelijk. Ondernemend.
Gevoelens: Afstandelijk.
Doel: Verbeelding.
Natuur: Humanitair.
Positieve eigenschappen: Vindingrijk. Hervormend. Opmerkzaam.
Negatieve eigenschappen: Onvoorspelbaar. Opstandig. Tactloos. Excentriek.
Seksuele driften: Heet en koud.
Verenigbaar met: Kraai, Valken en Hert.
Bewuste keuze: Kennis.
Onderbewust verlangen: Wijsheid.
Levenspad: Creatieve kracht.
I Ching teken: Sun. De Zachte Wind. Flexiebele visie.
Spirituele alchemie: Yin overheerst.
Moet ontwikkeld worden: Vindingrijkheid. Verdraagzaamheid. Moed.
Moet vermijden: Opstandigheid. Exentriciteit.
Beginende totems: Otter. Buffalo. Vaarn. Turkoois. Zalm.

**************************************************************************************************

Geboorte Totem Otter is een individu die is geïncarneerd in deze bepaalde levensloop om zijn/haar zelf onder te dompelen in de Fontein van Kennis.
Als zodanig, zullen deze zielen in een voortdurende zoektocht naar informatie, ideën en conepten verkeren die hen zal voorzien in een fontein van de welke hij/zij dorstig zal drinken. Niettegenstaande dat de fontein van kennis een eeuwigdurend en nooit eindigende Bron is, in hun opgewondenheid zoveel mogelijk kennis te vergaren in zo kort mogelijke tijd, kan de neiging bestaan enkel maar de oppervlakte af te schuimen, eerder dan het verkennen van de diepere wateren wat zou resulteren in een waarachtiger Begrijpen.
Bij het kijken naar de algemene leergierigheid van de speelse Zee otter, zijn we getuige van een schepsel die in de mogelijkheid is diep in de wateren van de oceaan te gaan delven om oesters boven te halen die zitten in schalen. De Otter zal vervolgens naar de oppervlakte stijgen, dan drijvend op zijn/haar rug de schelp openbreken en het lekkere vruchtvlees nuttigen dat erin wachte.
Op vele vlakken net zoals hun Geboorte Totem, hebben Otter personen een diep gewortelde nieuwsgierigheid dat hen hongerig maakt voor al deze "oesters" van informatie die bestaan in een Universele Zee van kennis. Doch, de uitdaging voor hen is niet teneergeslagen te raken door de voor handen zijnde verscheidenheid die ze constant oppikken, vervolgens elk idee verwerpend voor een nieuw en meer aanlokkelijk idee.
Eens Geboorte Totem Otter personen geleerd hebben dat ware kennis voortkomt uit het toepassen van ervaring op ideën, dan zal hij/zij met vreugde de schelp kraken van begrijpen in de Wijsheid gevonden binnenin, aldus vervullend het Hogere Doel van de Ziel.

Terug naar lijst

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

~ Wolf ~

Geboortedatums: 19 Februari - 20 Maart.

Aarde invloed: De Stormachtige Winden Tijd.
Wind invloed: De Noorden Winden. Totem: Buffalo.
Richting : Noord-Noord-Oost.
Overheersend element: Water met Lucht.
Elementaire clan: Kikker ( Water ) clan.
Geboorte en dier totem: Wolf.
Plant totem: Bakbanaan.
Mineraal totem: Jade.
Tegenovergestelde totem: bruine beer.
Overeenkomende kleur: Blauw/Groen.
Muzikale vibratie: F scherp - één octaaf hoger dan Zalm.
Persoonlijkheid: Medelevend. Grootmoedig. Artistiek. Zachtaardig.
Gevoelens: Diep.
Doel: Begrijpen.
Natuur: Vertrouwen.
Positieve eigenschappen: Meevoelend. Ontvangkelijk. Gevoelig.
Negatieve eigenschappen: Onpraktisch. Vaagheid. Verlegenheid. Besluiteloosheid.
Seksuele driften: Liefdevol.
Verenigbaar met:Bruine Beer en Slang.
Bewuste keuze: Vrijheid.
Onderbewust verlangen: Identiteit.
Levenspad: Liefde.
I Ching teken: Chi'en. De Creatieve Hemel. Een verlangen veranderen in werkelijkheid.
Spirituele alchemie: Yin overheerst.
Moet ontwikkeld worden: Intuitie. Creativiteit. Inzicht.
Moet vermijden: Schuchterheid. Luiheid. Onpraktisch.
Beginende totems: Wolf. Buffalo. Frog. Bakbanaan. Jade. Bruine Beer.

**************************************************************************************************

Geboorte Totem Wolf personen komen aan op dit vlak van bestaan om de gave (het geschenk) van de "Paragnost" te leren. Als dusdanig, zijn deze zielen zeer intuitief, met een   bekwaamheid tot het bereiken van grote spirituele hoogten omdat ze zoeken naar Eenheid met de Voorouders die het Blauwe Pad van de Geest bewandelen.
Bijgevolg, zal het lijken alsof een deel van de Geboorte Totem Wolf zijn ziel heel ver weg is, bestaande in een andere staat van bewustzijn en niet volledig in contact met hun fysieke omgeving of "werkelijkheid" (zoals de meesten de werkelijkheid ervaren te zijn). Dit is omdat een bepaald aspect van Geboorte Totem Wolf op een ietsje andere golflengte funtioneerd, met één oor gedraaid en luisterend voor het Grote Mysterie.
Hierin liggen beiden, de grootste zegen en grootste uitdaging van deze bepaalde Geboorte Totem.
In het opnemen van het Kleed van Fysiek leven, is het nodig in de fysieke wereld te zijn, om in Waarheid deze dingen tegemoet te treden die oncomfortabel, pijnlijk of "lelijk" zijn omdat ze een onderdeel zijn van het leerprocces van de ziel die wandeld in het vlees. Dit is waar de uitdaging tevoorschijn komt voor het Geboorte Totem Wolf individu, omdat dit gevoelige, mededogende en zachtmoedige wezens zijn die de gedachte verafschuwen dat Anderen in pijn of kommer bestaan (leven).
Dit wil niet zeggen dat we moeten van de Fysieke Wereld zijn. In andere woorden, terwijl het belangrijk is voor de groei van de ziel om te ontmoeten, te herkennen en te transmuteren de "Schaduw", is het niet nodig noch heilzaam deel te nemen in deze gedachten en handelingen die mogelijk pijn en kommer brengen aan het Zelf of Anderen.
In dezelfde mate, als wolf loopt naast de twee-benige (in elke Rol van Totem, b.v. Geboorte, Kracht, enz.) is hij/zij een Leraar Ziel, en daarom maakt het deel uit van de Levens-Lessen van deze personen om Anderen te Leren de gave van Mededogen. Doch en deel van de hogere vibratie van Mededogen, is de kennis te weten wanneer een stap terug te nemen en een Ander toe te staan hun Eigen Pad te gaan in Waarheid, net zoals de moeder wolf in het wild haar jongen strenge lessen zal leren in overlevings vaardigheden zodat ze dan mogelijk een bijdragend lid van de Roedel kunnen worden, of zodat ze verder trekken op hun eigen om een eigen roedel te vormen.
In het tegemoet treden van Iemands eigen "Schaduw Zelf" met Bewust Bewustzijn, eliminerend en integrerend deze gedragingen die pijn bezorgen of de groei van de Ziel vertragen, handeld Geboorte Totem Wolf vanuit een klaardere octaaf van Mededogen, en vervuld uiteindelijk de Ziel's Hogere Intentie van Spirituele Verlichting.

Terug naar lijst


~ De Native American Zodiac ~

Maart 19 tot April 19 : De Roodstaart Havik ( The Red-Tailed Hawk )
April 20 tot Mei 20 : De Bever ( The Beaver )
Mei 21 tot Juni 21 : Het Hert ( The Deer )
Juni 22 tot Juli 21 : De Bruine Specht  ( The Brown Flicker )
Juli 22 tot Augustus 21 : De Steur  ( The Sturgeon )
Augustus 22 tot September 22 : De Beer  ( The Bear )
September 23 tot Oktober 22 : De Raaf ( The Raven )
Oktober 23 tot Novvember 21 : De Slang ( The Snake )
November 22 tot December 21 : De Eland ( The Elk )
December 22 tot Januari 19 : Sneeuwgans (Goos)
Januari 20 tot Februari 18 : De Otter  ( The Otter )
Februari 19 tot Maart 20 : De Poema  ( The Cougar )

 

Terug naar lijst

JvFeatherA.gif (13452 bytes)