IndianReservation.jpg (8910 bytes)

 

Inheems Amerikaans Gebed

O, Grote Geest,
Wiens stem ik hoor in de wind,
En wiens adem leven geeft aan gans de wereld,
aanhoor mij, ik ben klein en zwak,
ik heb nood aan jouw kracht en wijsheid.
Laat me wandelen in schoonheid en maak dat mijn ogen voor altijd
de rood en purperen zonsondergang zien.
Laat mijn handen de dingen die je maakte respecteren
en maak mijn oren scherp om je stem te horen.
Maak me wijs zodat ik de dingen mag begrijpen die Jij leerde aan mijn volk.
Laat me de lessen leren die Jij
verborgen hebt in elk plantenblad en rots.
Ik zoek kracht, niet om groter te zijn dan mijn broeder,
maar om mijn grootste vijand te bekampen - mijn zelf.
Maak dat ik steeds klaar ben om naar je toe te komen
met reine handen en klare ogen.
Zodat waneer het leven vervaagd, zoals de vervagende zonsondergang,
mijn Geest naar je toe mag komen zonder schaamte.

 

Velen signeren dit gebed met hun naam, de naam van een bekend opperhoofd of de naam van hun stam,

 dus zeg ik maar schrijver onbekend.

 

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

 

Native American Prayer

Oh, Great Spirit
Whose voice I hear in the winds,
And whose breath gives life to all the world,
hear me, I am small and weak,
I need your strength and wisdom.
Let me walk in beauty and make my eyes ever behold the red and purple sunset.
Make my hands respect the things your have
made and my ears sharp to hear your voice.
Make me wise so that I may understand the things you have taught my people.
Let me learn the lessons you have
hidden in every leaf and rock.
I seek strength, not to be greater than my brother,
but to fight my greatest enemy - myself.
Make me always ready to come to you
with clean hands and straight eyes.
So when life fades, as the fading sunset,
my Spirit may come to you without shame.

 

Many sign this prayer whit there name, the name of a well known chief or the name of there tribe,

so I say writer unknown.

JvFeatherA.gif (13452 bytes)