CrowShaman.jpg (19859 bytes)

LogoMedicijnwiel.gif (10400 bytes)


medwiel03B.gif (3090 bytes)


 

 

Het Medicijnwiel is representatief voor de Amerikaans Indiaanse Spiritualiteit.
Het Medicijnwiel symboliseerd de individuele reis die we allen moeten ondernemen om ons eigen pad te vinden. Binnenin het Medicijnwiel zijn de Vier Hoofd-Richtingen en de Vier Heilige Kleuren. De Cirkel representeert  de Cirkel van het Leven en het centrum van de Cirkel het Eeuwige Vuur. De Arend, vliegend naar het Oosten, is een symbool van kracht, uithoudingsvermogen en inzicht. Oost betekent de vernieuwing van leven en de wedergeboorte van Cherokee eenheid.

 

Noord = Blauw = nederlaag ; moeilijkheden
Oost = Rood = succes ; overwinning
Zuid = Wit = vrede ; geluk
West = Zwart = dood

 

Er zijn ook nog drie bijkomende heilige richtingen:
Boven = Geel
Onder = Bruin
Hier in het Centrum = Groen

 

Winter = go-la
Het kleur voor noord is Blauw stelt voor droefheid, nederlaag. Het is het seizoen van overleven en wachten. Het Cherokee woord voor Noord betekent "kou" u-yv-tlv.
Lente = gi-la-go-ge
Het kleur voor Oost is Rood stelt voor overwinning, kracht. Lente is het her-ontwaken na een lange slaap, overwinning over winter, de kracht van nieuw leven. Het Cherokeewoord voor Oost is ka-lv-gv.
Zomer = go-ga
Het kleur voor Zuid is Wit voor vrede, geluk & veiligheid. Zomer is ene tijd van overvloed. Het Cherokeewoord voor Zuid betekent "warrm" u-ga-no-wa.
Herfst = u-la-go-hv-s-di
Het kleur voor West is Zwart wat de dood voorstelt. Herfst is de allerlaatste hoogst; het einde van de LenvensCirkel. Het Cherokeewoord voor West is wu-de-li-gv.

 

BLAUW symboliseerd falen, teleurstelling, of onbevredigd verlangen. Te zeggen "ze zullen nooit blauw worden" uite het geloof dat ze nooit zouden falen in gelijk wat ze ondernamen. In liefdes bezweringen, bedekte de minaar zich figuurlijk met rood en bad dat zijn rivaal totaal blauw zou worden en zou wandelen op een blauw pad. "Hij is totaal blauw" benaderd de alledaagse Engelse betekenis in de uitdrukking, "hij voelt zich blauw" ("He feels blue). De blauwe geest leefde  in het Noorden.
ROOD symboliseerd succes. Het was de kleur van de oorlogsknuppel gebruikt om tijdens de strijd een vijand neer te slaan net zo goed als de andere knuppel gebruikt door de krijger om zichzelf te beschermen. Rode kralen werden gebruikt om de rode geest op te roepen om te verzekeren een lang leven, herstel van ziekte, succes in liefde en balspel of gelijk welk ander ondernemen waar het voordeel gevormd werd van de magische betovering.
WIT duide op vrede en geluk. Tijdens ceremoniele gebeurtenissen, zoals de Groene Koorn Dans en het balspel, namen de mensen symbolisch deel met wit voedsel en, na de dans of balspel, keerden ze naar hun witte woning terug langsheen de witte paden. In liefdesbezweringen, zettte de man de vrouw aan haar lot met hem te delen, door op te scheppen, "Ik ben een witte man", waarmee hij sugereerde dat alles geluk was waar hij was. Witte kralen hadden dezelfde betekenis in kraalbezweringen, en wit was de kleur van de stenen pijpgebruikt bij het bekrachtigen van verdesverdragen. De Witte geest leefde in het Zuiden.
ZWART was altijd typisch voor dood. De ziel van de vijand werdt voordurend van hier naar daar geslagen door zwarte oorlogsknuppels en omhuld in een zwarte mist. Bij het bezweren van de vijand om hem te vernietigen, gebruikte de priester zwarte kralen en riep de zwarte geest aan welke altijd leefde in het Westen, en gebood hem om de man zijn ziel uit te rukken, ze te dragen naar het Westen, en te stoppen in een zwarte doodskist diep in de zwarte modder met een zwarte opgerolde slang er bovenop.
Twee getallen zijn heilig voor de Cherokee. Vier is er n van, het stelt de vier primaire richtingen voor. In het centrum van hun paden ligt het heilige vuur. Zeven is het andere en meest heilige getal. Zeven stelt voor de zeven richtingen: Noord, Zuid, Oost, West, Boven, Onder en "hier in het centrum" de plaats van het heilige vuur. Zeven symboliseerde ook de zeven oude ceremonies die de jaarlijkse religieuze cirkel vormden van de Cherokee.

 

Medicijnwiel
Het medicijnwiel is een symbool voor de cirkel des levens die eeuwig evolueert en nieuwe lessen en waarheden brengt aan het bewandelen van het pad. De Aardewandeling is gebaseerd op het begrijpen dat ieder van ons vele malen  moet staan op elke spaak op het grote wiel van leven, en dat elke richting moet geerd worden. Todat je hebt gewandeld in anderen hun mocassins, of gestaan hebt op hun spaken van het wiel, zal je nooit echt hun harten kennen.
Het medicijnwiel leert ons dat alle lessen gelijkj zijn, net zoals alle talenten en bekwaamheden. Elk levend wezen zal op een dag elke spaak van het wiel zien en ervaren, en deze waarheden kennen. De cirkel is nooit eindigend, leven zonder einde.

 

Medicijn Shild
Het medicijnschild is een uidrukking van de unieke gaven die zijn maker wenst in te brengen in zijn of haar huidige levensreis. Dit kan een nieuw niveau van persoonlijke groei zijn, of kan de volgende berg illustreren die een persoon wil beklimmen.
Elk schild draagt medicijn door zijn kunst en zelfexpresie. Elk schild is de essentie van een tijd en plaats die drager zijn van bepaalde aspecten van kennis. Elke persoon draagt schilden van de lessen die ze leerden van de vier richtingen van het medicijnwiel.
Zij zijn de helende gereedschappen die wij onszelf geven om de geest te kalmeren en de wil e sterken. De waarheid heeft geen verklaring nodig, enkel bemerking. Dit laat intuitie toe het hart te leiden zodat de mensheid meer kan feestvieren dan ze rouwt.

 

Medicijn Wiel - Cirkel van Leven
Het medicijnwiel is heilig, geloofd de inheemse bevolking, omdat de Gorte Geest veroorzaakte dat alles in de natuur rond was. De Zon, Lucht, Aarde en Maan zijn rond. Bijgevolg zou de mens het medicijnwiel (cirkel van leven) moeten aanzien als heilig. Het is het symbool van de cirkel dat de rand van de wereld markeert en bijgevolg de Vier Winden die zich daar verplaatsen. Het is ook het symbool van het jaar. De Lucht, de Nacht, en de Maan gaan in een cirkel over de Hemel, daarom, is de Cirkel een symbool van deze indeling van tijd. Het is het symbool van alle tijden doorheen de schepping.
In het ervaren van de Goede Rode Weg, leert iemand de lessen van het fysieke leven, of van het mens-zijn. Deze weg loopt van Zuid naar Noord in de cirkel van het medicijnwiel. Na de ervaring van het uitrijken der prijzen van dood, betreed iemand de Blauwe of Zwarte weg, dat de wereld is van de grootvaders en grootmoeders.  In geest, zal iemand verder leren door raad te geven aan hen die op de Goede Rode Weg blijven. De Blauwe weg van de geest loopt van Oost naar West. Het medicijnwiel is leven, leven na de dood, wedergeboorte en het eren van elke stap langsheen deze weg.

 

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

 

Elk medicijwiel is een energiespiraal gemaakt om een plaats te verschaffen van gebed en meditatie. Een Plaats om te diagnostiseren en te helen van het spirituele en mentale net zo goed als de resulterende fysieke problemen. Het wordt betreden vanuit het Noorden voor spirituele of fysieke problemen en voor gebed. Bij het binnnekomen maak je drie maal een crikel met de wijzerzin mee omdat je een spiraal betreed. Dan ga je of naar het merkpunt in verband met je probleem of je gaat naar dat waartoe u zich voelt aangetrokken (veel effectiever). Nadat je gedaan hebt met wat je aan het doen was, verlaat je het medicijnwiel in de vorm van een cirkel. Dit doe je tegen de wijzerszin om het normale funtioneren van je lichaam en geest toe te laten nadat het intense werken met energie is volbracht.
Betreden vanuit het Westen voor zelfkennis.
Betreden vanuit het Zuiden om groei te verkrijgen op gelijk welk gebied in je leven.
Gebruik de Oosterse ingang om begeleiding voor je leven te bekomen.
Betreden vanuit het Noorden voor heling en spirituele groei.

 

Maken van een eigen Medicijnwiel

Voor het maken van je eigen medicijnwiel zul je vijf of meer makeerstenen nodig hebben. Voor je begint moet je jezelf reinigen door jezelf te besmeuren (Beroken (Smudging)) met Sage (Salie). Je maakt met de eerste steen een inwaartse spiraalbeweging tot bij het centrum van de cirkel, meedraaiend met de wijzers van de klok, steekt hem dan in de lucht en vraag het Gorte Mysterie om deze steen te gebruiken als symbool van de Schepper of God. Vanaf dit ogenblik is het wiel een heilie plaats, waar heling en verandering zijn normale functie zijn. Plaats de markeersteen in het centrum van het wiel zachtjes op Moeder Aarde. Verlaat nu de cirkel in een spiraalvormige beweging tegen de richting van de wijzers van een klok.
Maak terug dezelfde inwaartse beweging en vraag Groot Mysterie om deze markeersteen te gebriuiken als symbool voor de Geest van Inzicht, Verlichitng en Klaarheid, plaats deze steen dan in het Oosten. Ga terug naar buiten met een spiraalbeweging tegen de wijzierszin om de volgende steen te gaan halen.
Herhaal de handelingen, vragend dat de volgende markeersteen te gebruiken als symbool voor de Geest van Groei, Vertrouwen en Liefde. Plaats deze steen in het Zuiden.
Herhaal de handelingen, vragend de volgende markeersteen te gebruiken als symbool voor de Geest van Introspectie, Ervaring en Kracht. Plaats deze steen in het Westen.
Herhaal de handeling, vragend om deze markeersteen te gebruiken als symbool voor de Geest van Reiniging, Vernieuwing en Zuiverheid. Plaats deze steen in het Noorden.
Ga nu naar de plaats in het wiel waar u zich toe aangetrokken voelt.
Wanneer je de energie, visioen of kennis die je nodig had gevoeld of waargenomen hebt maak dan de spiraalbeweging naar buiten toe tegen de wijzerszin en offer een gave van dankbaarheid voor de gave die jij kreeg, dit kan een handvol koren zijn, sage of het kan een geschenk zijn waarvan jij voelt dat het nodig is te geven aan AL MIJN RELATIES.
Onthoud dat dit wiel een plaats is van gebed en meditatie, maar je zal ook ontdekken dat ook de vierpotigenen en gevederden er naar toe getrokken worden. Je zal ook ontdekken dat zijn bruikbare energie zich ver buiten de rand van dit wiel uitstrekt, dit uit zich in een verbeterde groei van de planten en help zelfs bij het helen van Moeder Aarde.

 

JvFeatherA.gif (13452 bytes)

Ga naar:

Medicijnwiel uitgebreider besproken

 

JvFeatherA.gif (13452 bytes)