Voordracht omtrent de

Noord Amerikaans Indiaanse Voorspellingen
Gegeven door Lee Brown

1986 Continental Indigenous Council
Tanana Valley Fairgrounds Fairbanks, Alaska

 

Er was de cyclus van het mineraal, de rots. Er was de cyclus van de plant. En nu zijn we in de cyclus van de dieren, komende aan het einde van deze cyclus en beginnend aan de cyclus van het menselijk wezen. Wanneer we in de cyclus van het menselijk wezen komen, zullen aan ons de hoogste en grootste krachten worden losgelaten die we bezitten. Ze zullen worden losgelaten vanuit dat licht of ziel die we brengen naar het verstand. Maar op dit ogenblik komen we aan het einde van de cyclus van het dier, we hebben ons zelf onderzocht en geleerd wat het is te zijn als een dier op deze aarde.

Aan het begin van deze cyclus van tijd, lang geleden, kwam Grote Geest omlaag en Hij verscheen en Hij verzamelde de mensen van deze aarde <ze zeggen op een eiland dat nu onder het water ligt > en Hij zegde tot de menselijke wezens, "Ik ga jullie uitsturen naar vier richtingen en na verloop van tijd zal ik jullie veranderen in vier kleuren, maar Ik zal jullie enkele onderrichten geven en jullie zullen deze de Oorspronkelijke Onderrichtingen noemen en wanneer jullie terug samenkomen zullen jullie deze delen zodat jullie kunnen samenleven en vrede hebben op aarde, en een grote beschaving zal er uit voortkomen. " En Hij zegde , "Tijdens de cyclus van tijd zal Ik elk van jullie twee stenen tabletten geven. Wanneer Ik jullie deze twee stenen tabletten geef, gooi ze dan niet op de grond. Indien ook maar n van de broeders en zusters, van de vier richtingen en de vier kleuren, haar tabletten op de grond gooit, zullen niet enkel de menselijke wezens een harde tijd hebben, maar zal de aarde zelf bijna sterven."

En zo gaf hij ons een verantwoordelijkheid en wij noemen dat het Voogdijschap. Aan de Indiaanse mensen, de rode mensen, gaf hij het Voogdijschap over de aarde. We moesten tijdens deze cyclus van tijd leren de onderrichten van de aarde, de planten die groeien uit de aarde, de voedselen dat men kan eten, en de kruiden die kunnen helen zodat wanneer we terug samenkwamen met de andere broeders en zusters we deze kennis konden delen met hen. Iets goeds ging gebeuren op deze aarde.

In het zuiden, gaf Hij het gele ras van mensen het Voogdijschap over de wind. Zij moesten leren over de lucht en het ademen en hoe dat in ons op te nemen voor spirituele groei. Zij moesten dit met ons delen rond dit maal.

In het westen gaf Hij aan het zwarte ras van mensen het Voogdijschap over het water. Zij moeten de onderrichten leren van water hetwelk het belangrijkste is der elementen, zijnde het meest nederige en het meest krachtige. Toen ik naar de universiteit van Washington ging en er leerde dat het een zwarte man was die het bloedplasma ontdekte, verbaasde dit me niet omdat bloed water is en de ouderen me reeds hadden verteld dat de zwarte mensen ons de onderrichten van water zouden brengen.

In het noorden gaf Hij aan het witte ras van mensen de Voogdijschap over het vuur. Indien je kijkt naar het centrum (de bron) van vele dingen die ze doen zal je vuur vinden. Men zegt dat ene gloeilamp het vuur is van de witte man. Als je kijkt naar het centrum van een wagen zal je een vuursprenkel vinden. Als je kijkt naar het centrum van ene vliegtuig en de trein zal je vuur vinden. Het vuur verteerd, en ook beweegt het. Dit is waarom het de witte broeders waren die begonnen rond te dwalen over het aanzicht van de aarde en ons verenigden als een menselijke familie.

En zo ging er een lange tijd voorbij, en de Grote Geest gaf elk van de vier rassen twee stenen tabletten. De onze worden bewaard op het Hopi Reservaat in Arizona te Four Corners Area op 3rd Mesa.

Ik sprak met mensen van het zwarte ras, en hun stenen tabletten zijn aan de voet van de Berg Kenya. Ze worden bewaard door de Kukuyu Stam. Ik was op een Indiaans spirituele bijeenkomst 15 jaar geleden. Een Medicijnman van Zuid Dakota legde een met kralen versierd medicijnwiel in het midden van de bijeenkomst. Het had de vier kleuren van de vier richtingen; hij vroeg aan de mensen, "Vanwaar komt dit?" Zij zegden, "Waarschijnlijk van Montana, of Zuid Dakota, misschien Saskatchewan." Hij zegde, "Het komt uit Kenya." Het werd vervaardig net zoals de onze, met dezelfde kleuren.

De stenen tabletten van de gele ras mensen worden bewaard door de Tibetanen. Als je dwars doorheen het Hopi Reservaat zou gaan naar de andere zijde van de wereld, zou je uitkomen in Tibet. Het Tibetaanse woord voor zon is het Hopi woord voor maan, en het Hopi woord voor zon is het Tibetaanse woord voor maan.

De Bewaarders (Voogden) van de tradities van de Europese volkeren zijn in Zwitserland. In Zwitserland hebben ze nogsteeds een dag dat ze hun maskers uithalen. Ze kennen nogsteeds de kleuren van de families, en ze kennen nogsteeds de symbolen, sommige van hen. Ik ging naar school met enkele mensen uit Zwitserland aan de Universiteit van Washington en dit is wat ze met mij deelden. Elk van deze vier volkeren zijn volkeren die leven in de bergen.

In 1976 vierde Amerika zijn 200 jarig bestaan <vierend tweehonderd jaar van vrijheid>. Sommige van de Indianen (Native mensen) dat dit belangrijk was en ze droegen de heilige pijp bundel van de westkust naar de oostkust van dit land. Ze zegden dat de wegen van dit land of zouden moeten lopen van noord naar zuid of van oost naar west. Als ze gingen van noord naar zuid zouden we tezamen komen als broeders en zusters, maar indien ze van oost naar west liepen zou er vernieling zijn en zou de aarde zelf een harde tijd tegemoet gaan. Zo jullie weten allen dat de wegen van oost naar west liepen. Men zegde toen dat dingen gingen verloren worden van oost naar west en van zuid naar noord en dat ze zouden terugkomen van west naar oost en van noord naar zuid. Dus negen jaar geleden in 1976 van de west- noord de oostkust van dit land, van San Francisco naar Washington DC, droegen mensen de heilige pijpbundel in de hand en te voet.

Mijn tante droomde, 15 jaar geleden, dat mensen die niet van hen hielden zouden stenen en flessen gooien naar die pijpbundel terwijl ze het droegen over het land. En dat kwam uit. Maar zoals in de droom van mijn tante, kwamen de stenen niet verder dan… en vielen toen op de grond, niets raakte het. Toen ze de top van de Rocky Mountains bereikten, kregen ze een zware storm. Een oudere man met lang wit haar zegde, "Ik zal het nu dragen." Ze hadden een bestelwagen die naast hen reed die stapten. Hij stapte uit de bestelwagen en droeg de heilige pijp bundel doorheen die storm. Hij was zo koud toen hij terug in de bestelwagen stapte dat toen iemand zijn haren aanraakte ze uitvielen. Zijn haren waren vervroren. Je moet het heel koud hebben voor je haren bevriezen, maar die oude man droeg het door de storm omdat men zegde indien men deze bundel over de aarde draagt zullen, de krachten terugkomen. Men zegde dat een spiritueel vuur zou worden aangestoken in het noorden, en omlaag zou komen langsheen de noordwestkust van dit land. Als het bij de Puget Sound kwam, zou het landinwaarts draaien. Ik zelf denk, negen jaar later, dat dit het samenkomen in het noorden is. Dat is waarom ik naar hier kwam. Dit is het. We hebben nu de capaciteit om het spirituele vuur aan te steken, hier. De oude mensen, lang geleden, zagen het en voorspelden het en daar kom ik nu toe.

Dus we gingen door deze cyclus van tijd en elk van de vier rassen ging naar hun richting en ze leerden de onderrichtingen. Het stond niet zo lang geleden in Newsweek (een weekblad) dat acht van de tien voedselen die mensen eten op de aarde zijn ontwikkeld hier in de westerse hemisfeer omdat dit ons Voogdijschap was, te leren de onderrichtingen van de aarde, en de dingen die groeien uit de aarde. Wij werden een heilige handdruk geschonken om te tonen wanneer we terug samenkwamen als broeders en zusters dat we de onderrichten nog steeds kenden. Het werd aangegeven op de stenen tabletten die de Hopi’s bezaten, dat de eerste broeders en zusters die zouden terugkomen naar hen, zouden komen als schildpadden over het land. Het zouden menselijke wezens zijn, maar ze zouden komen als schildpadden. Dus toen de tijd naderbij kwam bevonden de Hopi’s zich in een speciaal dorp om de schildpadden die over het land zouden komen te verwelkomen en ze stonden heel vroeg op en keken uit naar de zonsopgang. Ze keken uit over de woestijn en ze zagen de Spaanse Conquistadores komen, bedekt met harnassen, zoals schildpadden over het land. Dus dit waren ze. Dus liepen ze naar de Spaanse man en staken hun hand uit hopende op de handdruk, maar de Spaanse man liet een goedkoop sieraad in de uitgestoken hand vallen.

En alzo verspreide het woord zich snel door Noord Amerika dat er een harde tijd zou aankomen, dat waarschijnlijk sommige van de broeders en zusters de heiligheid van alle dingen waren vergeten en dat alle menselijke wezens op aarde hiervoor zouden lijden. Dus begonnen stammen mensen te sturen naar de aardhopen om zendingen proberen te krijgen om te trachten achterhalen hoe ze konden overleven. Toen die tijd waren er 100.000 steden (dorpen) enkel al in de Mississipi valei, genaamd de aardhoop beschaving: steden gebouwd op grote aardhopen. De aardhopen zijn er nogsteeds. Als je ooit naar Ohio of de Mississipi Valei gaat, het zijn nu toeristische bezienswaardigheden. Er waren 100.000 steden van Inheemse (Native) mensen en ze vroegen zich af hoe ze dit konden overleven. Ze begonnen te proberen om te leren van het land omdat ze wisten dat er een harde tijd aanbrak. Ze begonnen mensen uit te sturen om visioenen te krijgen om te zien hoe we dit keer konden overleven. Mensen kwamen aan op de oostkust en gingen over dit land naar het oosten en ze werden in de voorspellingen verteld dat we zouden moeten proberen alle mensen die hier kwamen zich te laten herinneren de heiligheid van alle dingen. Als we dit konden doen, zou er vrede komen op aarde. Maar als we dit niet deden, als de wegen zuiver van oost naar west liepen, en als de andere rassen en kleuren van de Aarde over dit land hadden gelopen, als we tegen dan niet waren samengekomen als een menselijke familie, zou de Grote Geest de aarde vastgrijpen met n hand en zou haar schudden. En aldus als je de verdrag overeenkomsten leest van Red Jacket van de Six Nations aan de oostkust van dit land helemaal tot Chief Joseph en Chief Seatle aan de westkust, zegden ze allen n en het zelfde. Chief Joseph zegde, "Ik verleen je het recht, en ik hoop dat jij mij het recht geeft, te leven in dit land." Altijd hebben we getracht samen te leven. Maar in plaats van samen te leven, weten jullie allen dat er scheiding kwam, er was rassenscheiding. Ze scheiden de rassen: ze scheiden de Indianen, en ze scheiden de zwarten. In de staat Washington was het, tot niet zo lang geleden, tegen de wet dat een Aziaat huwde met een blank persoon. Er heerste scheiding.

Dus toen ze de westkust bereikten van dit land, zegden de ouderen die bewust waren gemaakt van deze voorspellingen, dat ze (de banken) dan een zwart lint zouden bouwen. En op dit zwarte lint zou er een insect bewegen. En wanneer men begon te zien dat dit insect over het land bewoog, dat was het signaal voor het Eerste Schudden van de Aarde. Het Eerste Schudden van de Aarde zou zo gewelddadig zijn dat het insect van de aarde zou worden geslingerd de lucht in en het zou beginnen te bewegen en vliegen in de lucht. En aan het einde van dit schudden zal dit insect in de lucht zijn omheen de wereld. Achter het (insect) zouden er sporen van vuil zijn en uiteindelijk zou de lucht van de gehele aarde vuil worden door deze sporen van vuil, en dit zou vele ziekten veroorzaken die meer en meer gecompliceerd zouden worden. Dus het insect dat beweegt over het land, nu is het makkelijk te verklaren. In 1908 werd de Model-T Ford voor het eerst in massa geproduceerd. Aldus de ouderen wisten dat het Eerste Schudden van de Aarde nabij was (dit was de Eerste Wereldoorlog>. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam het vliegtuig voor de eerste maal wijdverspreid in gebruik. Dat was het insect dat bewoog in de lucht. En aldus wisten ze dat iets heel belangrijks te gebeuren stond. Er zou een poging komen om vrede te brengen op de aarde aan de westkust van dit land en dus begonnen de ouderen daar naar uit te kijken. Ze begonnen te horen dat er een Verbond van Naties zo komen in Sant Franciscon dus kwamen de ouderen samen in Arizona rond 1920 of zo en ze schreven een brief aan Woodrow Wilson. Ze vroegen of de Indiaanse volkeren konden deel uit maken van het Verbond der Naties. Op dat ogenblik besliste het Amerikaanse Hooggerechtshof dat ene reservaat een aparte en gedeeltelijk zelfstandige natie zou zijn, niet een deel van de Verenigde Staten maar wel er door beschermd. Dit werd een zorg omdat mensen niet wilden dat een reservaat steeds verder afgescheiden werd. Ze wilden niet als naties beschouwd worden. Alzo schreef men hen niet terug en de Native volkeren werden uitgesloten van het Verbond der Naties, zodoende was de cirkel niet volledig. In de Verbond der Naties cirkel was er een zuiderse deur, de gele mensen; er was een westerse deur, de zwarte mensen; er was een noorderse deur, de witte mensen; maar de oosterse deur was niet voorzien. De ouderen wisten dat vrede niet zou komen op aarde tot de cirkel van de mensheid volledig was, tot de vier kleuren in de cirkel zaten en hun onderrichtingen deelden, dan zou er vrede komen op aarde.

Dus zij wisten dat er dingen gingen gebeuren. Dingen gingen ietsje sneller gaan. Er zou een spinnenweb worden gebouwd omheen de wereld, en mensen zouden praten overheen dat spinnenweb. Toen dit sprekende spinnenweb, de telefoon, was gebouwd omheen de wereld, zou er een teken van leven verschijnen in het oosten, maar het zou overhellen en het zou dood brengen. Het zou komen met de zon. Maar de zon zelf zou op een dag opgaan niet in het oosten maar in het westen. Dus zegden de ouderen wanneer je de zon ziet opgaan in het westen en je het teken van leven omgekeerd en overhellend ziet in het oosten, weet je dat de Grote Dood over de aarde zal komen, en nu zal Grote Geest de aarde terug in Zijn hand nemen en haar schudden, en dit maal veel heviger dan de eerste keer. Nu, het teken van leven dat is omgekeerd en overhelt noemen wij hedendaags de Swastika, en de opgaande zon in het oosten is de rijzende zon van Japan. Deze twee tekens staan in de rotsen gebeiteld in Arizona. Toen de ouderen deze twee vlaggen zagen, waren dit de signalen dat de aarde terug ging geschud worden.

Het grootste misbruik van het Voogdijschap over het vuur word genoemd de "kalebas van as". Ze zegden dat de kalebas der as uit de lucht zou vallen. Het zal de mensen als grashalmen maken in een prairievuur en dingen zullen er voor vele seizoenen niet meer groeien. Ik zag niet te lang geleden dat ze praten over de atoombom op de tv, de kalebas der as. Ze zegden dat dit het best bewaarde geheim was in de historie van de Verenigde Staten. De ouderen wilden er over praten in 1920.

Ze zouden er over gepraat hebben en zijn komst hebben voorspeld als ze hadden kunnen toegang krijgen tot het Verbond der Naties. De ouderen probeerden contact te krijgen met President Roosvelt en hem te vragen de kalebas der as niet te gebruiken omdat dit een groot effect zou hebben op de aarde en uiteindelijk nog een grotere verwoesting zou teweeg brengen en een Derde Schudden van de Aarde, de Derde Wereldoorlog. Ik kom daar op terug binnen enkele minuten.

Aldus wisten ze na het Tweede Schudden van de Aarde toen ze de kalebas der as zagen vallen van uit de lucht dat er toen een poging tot het brengen van vrede zou komen aan de andere zijde van dit land. En omdat de vredespoging aan de westkust was mislukt, zouden ze een speciaal huis bouwen aan de oostkust van dit Turtle Island (Schildpadeiland), en de naties en volkeren der aarde zouden naar dit huis komen en het zou genoemd worden het Huis van Mica en het zou schitteren zoals het mica schittert in de woestijn. Dus begonnen de ouderen te zien dat men de Verenigde Naties aan het bouwen was met glas dat reflecteert als het mica in de woestijn, alzo wisten ze dat dit het Huis van Mica was en dat alle volkeren van de wereld er heen zouden moeten gaan. Dus kwamen ze bij elkaar en praten er over. Ze zegden dat in de jaren 1920 ze geschreven hadden en dat ze geen antwoord hadden gekregen, dus zegden ze, we zullen dit maal maar beter naar de voordeur gaan van dit Huis van Mica want dingen konden wel eens veel slechter worden. Aldus reden ouderen die enkel stammen vertegenwoordigden naar, ik geloof, New York City. Toen de Verenigde Naties openden stapten zij naar de voordeur van het Huis van Mica en zegden deze woorden:

"wij vertegenwoordigen de inheemse volkeren van Noord Amerika en we wensen te spreken tot de naties van de Aarde. We gaan jullie vier dagen geven om te beslissen of we al dan niet toegelaten worden te spreken."

Ze trokken zich dan terug op n van de Six Nations Reservaten in New York Staat. De Six Nations Reservaten zijn de bewaarders van de Grote Wet der Vrede van de profeet die verscheen hier in Noord Amerika, Dagonnorida. En de Wet van Vrede word nogsteeds geciteerd, het beslaat vier dagen tussen zonsopgang en middag. Elk jaar moet een indiaan, uit het geheugen, ze citeren rond deze tijd van het jaar. Vier dagen later kwamen ze terug en ik geloof dat de naties van de aarde hadden gehoord dat de Indianen aan de voordeur stonden. En ze stemden om de Indianen binnen te laten. Ze wilden horen wat zij te zeggen hadden. Maar de Verenigde Staten is n van de vijf landen die een vetorecht hebben en deze waren bezorgd omdat dit maal de Native onafhankelijkheid zelfs nog sterker was. En ik geloof dat zij dit vetorecht gebruikten tegen het binnenlaten van de native volkeren.

Dus toen wisten ze dat andere dingen zouden gebeuren op de aarde, en de Verenigde Naties zouden geen vrede brengen op de aarde maar er zou voortdurende en steeds dieper wordende verwarring zijn. En dat de kleine oorlogen zouden erger worden. Dus trokken ze zich terug op het Six Nations Reservaat en ze spraken er over en zegden dat de tijd echt begon te dringen, 1949. Ze zegden, "We gaan de Verenigde Staten opdelen in vier delen en elk jaar gaan we een bijeenkomst houden. We gaan deze de naam geven "White of Peace Gatherings" (Witte van Vrede Bijeenkomsten). Ze begonnen deze te hebben rond 1950. En ze gaven bepaalde mannen de toelating om voor de eerste maal in het Engels te praten over deze voorspellingen.

n waar ik vele malen naar luisterde, telkens en telkens weer, was Thomas Benyaka. Hij is een Hopi man. Ik geloof dat hij nogsteeds leeft. Hij had de toelating te spreken in het Engels over wat er op de stenen tabletten stond geschreven en hij heeft er zijn ganse leven aan toegewijd dit te doen. En ze begonnen ons te vertellen op deze bijeenkomsten, en ze zegden, "Tijdens jullie levensloop zullen jullie dingen zien gebeuren." Het was vreemd toen in 1950 en 1960 maar nu is het allemaal zo klaar. Maar toen klonk het heel ongewoon. Ze zegden, "Jullie zullen een tijd in je leven zien dat mannen vrouwen zullen worden; de Grote Geest zal een man maken op aarde. Hij maakte hem een man, maar deze man zal zeggen, "Ik weet meer dan Grote Geest. Ik ga mezelf veranderen een te vrouw te zijn." En ze zullen zelfs kinderen opvoeden. De Grote Geest zal de vrouw maken op de aarde. Zij zal zeggen, "Ik weet meer dan Grote Geest. Ik wil een man zijn. En ze zal fysiek een man zijn." Dit klonk vreemd. En misschien zagen ze Boy-George in een visioen.

Ze zegden, "Jullie zullen een tijd zien in jullie levensloop dat de menselijke wezens de blauwdruk gaan vinden die ons maakt." Ze noemen dit nu het DNA, deoxyribonucleic acid. Ze zegden, "Ze gaan deze blauwdruk versnijden." Ze noemen dit nu, genetisch splitsen (manipuleren). En ze zegden, "Ze gaan nieuwe dieren maken op aarde, en ze zullen denken dat deze ons zullen helpen. En het zal lijken alsof ze dat doen. Maar misschien zullen de kleinkinderen en de achterkleinkindren lijden." Ik weet niet of je het gisteren op het nieuws hoorde, in de Verenigde Staten hebben ze nu een genetisch gemanipuleerde bacterie, nooit te voor losgelaten in het milieu. Ze willen deze bacterie loslaten in de katoenvelden in het zuiden, omdat ze zeggen dat dit het katoen zal verjongen en sterker maken. Ze hadden wetenschappers in het CBS Avond Nieuws om er over te praten. n wetenschapper zegde wat de ouderen zegden in 1950, dat dit ons niet zal schaden. We hebben vele testen gedaan. En de andere wetenschapper zegde wat de ouderen ook gezegd hadden, neen, dit is nooit te voor in het milieu geweest. We hebben er geen idee van wat het zal doen. De ouderen spraken er reeds over lang geleden. Ze zegden dat het er niet schadelijk zou uitzien, maar het kan de mogelijkheid hebben de achterkleinkinderen te schaden. De ouderen zegden lang geleden, "Ze zullen ze loslaten, ze zullen ze gebruiken." Dit zal worden losgelaten niet te lang na nu. Ze maken nieuwe dieren. De ouderen spraken hierover. Ze zegden, "Je zal nieuwe dieren zien, en zelfs de oude dieren zullen terugkomen, dieren waarvan mensen dat ze al lang verdwenen waren. Ze zullen ze hier en daar vinden. Ze beginnen opnieuw tevoorschijn te komen."

Ze zegden (en ik weet dat velen van jullie van stammen zijn die ook deze voorspelling hebben), "Jullie zullen een tijd zien dat de arend zijn hoogste vlucht zal maken in de nacht en zal landen op de maan." Sommige stammen zeggen, de arend zal rond de maan vliegen. Sommige stammen zeggen, de arend zal zijn hoogste vlucht maken in de nacht. "En op dat ogenblik," zeggen ze, "zullen vele van de Native mensen slapen," wat symbolisch betekend, dat ze hun onderrichtingen zijn vergeten. Er zijn sommige stammen die zeggen, het zal zijn alsof ze bevroren zijn: ze zijn door de lange winter geweest. Maar ze zeggen, "Wanneer de arend vliegt zijn hoogste vlucht tijdens de nacht, dat zal zijn het eerste licht van een nieuwe dag. Dat zal het eerste ontdooien van de lente zijn." Natuurlijk, bij het eerste licht van een nieuwe dag, merk je dat het echt donker is. En het eerste licht, je wil het zien, maar je kan niet. Het besluipt je. Je wil het zien veranderen maar het is donker en dan weldra word het licht alvorens je het merkt. We zijn in die tijd nu. De Arend is geland op de maan, 1969. Toen dat ruimteschip lande stuurden ze het bericht terug, "De Arend is geland." Traditionele, Native mensen van helemaal bovenaan in het Inuit gebied (Alaska), tot helemaal beneden tot de Quechuas in Zuid Amerika, zij hebben met ons deze voorspelling gedeeld. Ze deelden met ons dat ze deze voorspelling hebben. Toen ze die eerste woorden hoorden, "De Arend is geland," wisten ze dat dit de aanvang was van een nieuwe tijd en nieuwe kracht voor de Native volkeren. Er was helemaal niets krachtig voor ons nu. We kunnen doen wat we willen. In 1776 toen de Regering van de Verenigde Staten de dollar drukte, in n klauw (van de arend), bevind zich een olijftakje in deze klauw. Ze zegden dat dit vrede voorstelde. De Indiaanse ouderen deelden met mij in Zuid Dakota, dat voor hen dit voorstelde de knechting van de zwarte mensen. In de voorspellingen van de Six Nations volkeren zeggen ze dat er twee grote opstanden zullen komen van de zwarten om zichzelf te bevrijden. We hebben er n gezien rond 1964. Er zal er een tweede zijn, meer gewelddadige die zal komen. Ik kom hier op terug binnen ene minuut of zo. In de andere klauw bevinden zich 13 pijlen. De stichter vaders van de Verenigde Staten zegden dat deze de 13 Staten vertegenwoordigden. Maar de ouderen zeggen dat dit de knechting van de Inheemse volkeren voorstelt. Toen de Arend lande op de maan, beslisten ze een speciale zilver dollar te maken als aandenken aan dit feit. Ik weet niet hoe velen van jullie dit opmerkten. Het originele ontwerp toonde het ruimteschip landend op de maan, maar op het laatste ogenblik werd dit veranderd in een arend. En in de klauw van de arend vind men het olijftakje, maar de pijlen zijn er niet meer. De ouderen zegden, "Dat is onze voorspelling, we zijn los gelaten." Er kwam nog n opstand aan voor het zwarte ras en dan zullen zij losgelaten worden en dit zal ook een invloed hebben op de inheemse bevolking, een goede invloed. Er is een heel nieuwe set voorspellingen van het Iroquois volk omtrent dit en ik zal geen tijd hebben daar verder op in te gaan deze morgen.

Maar, wij bevinden ons nu in die tijd. We bevinden ons tussen het eerste licht van ene nieuwe dag en de zonsopgang. De zonsopgang is nabij en als ze zal opgaan zal iedereen deze zien. Maar je weet hoe dat gaat in de stad er zijn dezen die vroeg opstaan, en er zijn dezen die slapen tot de middag. Ik ben waarschijnlijk n van dezen die slapen tot de middag.

Ze zegden als deze Arend land op de maan, zullen de krachten naar ons terugstromen. Als een alcoholiek persoon, voel ik dat n van onze grootste ziekten alcoholisme is. Binnen de zeven dagen van de tijd van de Arend landend op de maan, werd het eerste Inheemse anti-alcoholisme programma opgestart op een Apache reservaat in Arizona. Binnen de zeven dagen van de tijd van de Arend landend op de maan, werd de Vrijheid op Indiaanse Religie Wet ingediend bij het Congres van de Verenigde Staten. Uiteindelijk werd ze in 1978 aanvaard, ondertekend door President Carter, makende dat een lied dat Kevin (Kevin Locke, een beroemd Baha’i Indiaan reist rond de wereld de Noord Amerikaanse Indianen cultuur delend door middel van dans en zang) zong wettelijk werd toegestaan gezongen te worden in elke Staat van de Verenigde Staten. Ooit was het een strafbaar feit en kon men 10 jaar celstraf en/of een boete tot 10.000 $ krijgen voor het zingen van een lied of het uitvoeren van een dans. Dit werd veranderd in 1978, de wetgeving was ingediend in 1969, minder dan zeven dagen nadat de Arend op de maan was geland op de maan. Dit zijn de fysieke manifestaties van de spirituele voorspellingen die wij hebben.

Dus zegden ze, rond deze tijd zal je zien dat dingen gaan versnellen, dat mensen op de wereld sneller en sneller zullen gaan bewegen. Kleinkinderen zullen geen tijd meer hebben voor grootouders. Ouders zullen geen tijd meer hebben voor kinderen. Het zal lijken alsof de tijd sneller en sneller gaat. De ouderen adviseerden ons dat naarmate dingen sneller en sneller gaan jij zelf steeds trager zult moeten gaan. Hoe sneller de dingen gaan, hoe trager jij gaat. Omdat er een tijd zal komen dat de aarde voor een derde maal geschud zal worden. De Grote Geest heeft de aarde reeds twee maal laten schudden, de Eerste en Tweede Wereldoorlog om ons er aan te herinneren dat we een menselijke familie zijn, om ons dat te herinneren zouden we elkaar moeten begroet hebben als broeders en zusters. We hadden een kans na elk schudden om tezamen te komen in een cirkel die vrede zou gebracht hebben op aarde, maar we misten de die.

Deze avond spraken ze in het nieuws over het signaal (teken) van het Derde Schudden der Aarde. Ik hoorde het toen ik op een luchthaven was nadat ik mijn vliegtuig had gemist. Ze zegden dat ze gaan bouwen wat de ouderen "Het huis in de lucht" noemden.

In de jaren 1950 spraken ze hierover: ze zullen een huis bouwen en het de lucht ingooien. Als je mensen ziet leven in de lucht (ruimte) op een permanente basis, zul je weten dat Grote Geest bijna terug de aarde zal vastgrijpen, dit maal niet met n hand, maar met beide handen. Velen onder jullie van Inheemse afkomst kunnen gehoord hebben, "De geesten zullen twee maal waarschuwen, maar de derde maal sta je er alleen voor." We hebben twee waarschuwing gehad, de eerste twee Wereldoorlogen, maar nu staan we alleen in de derde. Zoals het gezegd word in de Bahai’s Geschriften, er zal niemand beschermd zijn. Wanneer dit huis in de lucht er is, zal de Grote Geest de Aarde een derde maal schudden en om het even wie dan ook de kalebas der as liet vallen, op hem zal ze nu vallen.

Ze zeggen dat er rond die tijd dorpen zullen zijn in dit land zo groot dat als je in het centrum staat niet zal kunnen kijken buiten die stad, en in de voorspellingen worden deze "dorpen van steen", of "prairies van steen". En ze zegden dat de steen zou groeien vanaf de grond en het zal je niet mogelijk zijn voorbij deze dorpen te kijken. In het centrum van elk en alle van deze dorpen zullen zich Inheemse mensen bevinden, en deze zullen rondstappen als "lege" schalen op een "prairie van steen". Ze zegden "lege schalen", wat betekend dat ze alle van hun traditionele onderrichten zullen verloren zijn; ze zullen leeg zijn binnenin. Ze zegden dat nadat de Arend is geland op de maan sommige van deze mensen de "prairies van steen" zouden gaan verlaten en naar huis zouden komen en sommige van de oude manieren terug zouden opnemen en zichzelf herboren zouden maken, omdat het een nieuwe dag is. Maar velen zullen dat niet doen. En ze zegden er zal een tijd komen dat in de ochtend de zon zal opgaan en dit dorp van steen zal er zijn, en aan de avond zou er enkel nog stoom zijn die van de grond komt. Ze zullen zijn als stoom. En in het centrum van vele van deze dorpen van steen, zullen Inheemse mensen ook tot stoom worden omdat ze nooit ontwaakten en het dorp niet verlieten. En dit baarde me zorgen toen ik een jonge man was. Ik was gewoon de ouderen te vragen, "Is er dan echt niets wat we kunnen doen?" En zij zegden, wel, het is zo dat als een persoon geen spirituele ogen heeft om te kijken, het zeer moeilijk is het hem te tonen. Of als ze de oren niet hebben om te horen, het zeer moeilijk is om met hen te praten. We wensten dat we ze allen zouden kunnen gaan halen, maar dat kunnen we niet. Het juist zo dat niet allen zullen ontwaken. Maar sommigen zullen ontwaken.

En alzo zeggen z, er zal een Derde Schudden van de Aarde zijn. Het zal er niet mooi uit zien, maar we zullen overleven. We zullen overleven.

En als we overleven, dan zal er een volgende poging zijn om een cirkel te maken van de menselijke wezens op de aarde. En dit maal zullen de Inheemse volkeren niet hoeven te vragen om te mogen deelnemen, maar ze zullen gevraagd worden de cirkel te betreden omdat men zegt dat de houding ten opzichte van ons tegen dan zal veranderd zijn, en mensen zullen ons binnenlaten in e cirkel en alle vier de kleuren van de vier richtingen zullen hun wijsheid met elkaar delen, en er zal vrede komen op aarde. Dit komt nabij. Vele malen als ik deze boodschap van de voorspellingen deel, zeggen mensen, "Kunnen we het niet veranderen? Kunnen we het niet stoppen?" Het antwoord is ja. De voorspellingen zijn altijd "of/of ". We konden zijn samengekomen helemaal terug daar in 1565, en we konden een grootse beschaving gehad hebben, maar we deden het niet. Steeds langsheen het pad van deze voorspellingen, konden we zijn samengekomen. We kunnen het nogsteeds. Als we het racisme en de religieuze disharmonie konden stoppen, zouden we niet doorheen dit derde schudden hoeven te gaan. De ouderen zeggen dat de kans daarop vrij klein is. Het lijkt ook mij een zeer kleine kans. Maar ze zeggen, wat we kunnen doen is het "dempen" (verzachten). Het woord dat we gebruiken is "dempen". We kunnen het dempen zo zal het niet zo erg worden. Hoe doen we dit? We doen dit door het onderricht te delen die ons zal verenigen. De Hopi’s zeggen in hun voorspelling: er zal een religie zijn die hierheen komt. Misschien is het waar, en zal het eenheid brengen, of misschien zal het niet waar zijn en zal het geen eenheid brengen. Als het geen eenheid brengt, zal een tweede religie komen, en de mensen van deze religie zijn de Hopi bekend als de Bahani, de mensen van Baha. Ni betekent "mensen van". Dus was ik was op zoek naar de mensen van Baha. In vroeg me af wie die mensen van Baha waren. Ik was reeds lang een Baha’i alvorens iemand me uitlegde wat aan baha’i was "mensen van Bah". Ik dacht, "O mijn God!". Hier stond ik, was al die jaren zoekende en had het niet n maal gemerkt! En ik had het gevonden! Ik was koppig en wilde geen Baha’i worden maar mijn grootvader, die reeds is overgegaan, weet je, hij moet het ontdekt hebben in het volgende rijk want hij kwam vier maal naar mij terug om me te zeggen, "H, bekijk het nog eens, bekijk het nog eens. Kijk er nog eens naar." Bah, het betekend "licht van glorie". Baha’i betekent, "Volgeling van het licht", of "mensen van Bah". We wachten reeds een ganse tijd op deze mensen. Men zegt dat ze een Onderricht (Les) zullen brengen die de aarde zal verenigen. Dus we moeten deze les (Onderricht) delen. Ze zeggen dat het vuur vanuit het noorden zal komen. Zo hier zijn wij, in een cirkel, in het noorden, pratend over de Bahni’s, de mensen van Bah, en de onderrichtingen van Baha’u’llah.

Toen ik over deze (voorspellingen) hoorde, maakte geen van hen enige zin. Nu is het meeste ervan verleden tijd. Laatst hoorde ik op het nieuws, ze zegden dat ze het "Huis in de Lucht" omhoog zal gebracht worden in 1996. Het zou eerder omhoog zijn gebracht, maar het werd twee jaar uitgesteld. Misschien word het nogmaals uitgesteld. Maar over niet al te lange tijd zal het omhoog zijn. De aarde zoals wij ze kennen zal veranderen.

Elk van ons draagt, ik geloof, een heilige druppel van licht. In de Indiaanse onderrichtingen zegt men, er zijn negen voorouders nodig die hun akkoord gaan alvorens conceptie kan plaats vinden. Negen voorouders van de man en de vrouw moeten samenkomen in het spirituele rijk en zegge, "wij zullen leven brengen," alvorens een vrouw zwanger kan worden. Op dat ogenblik word de ziel geboren.

Mijn eerste dochter was onderweg om ter wereld te komen en een man van de Blood Reserve die op weg was naar Zuid Dakota en het eerste Bloed was in 82 jaar, hij kwam bij toeval naar mijn huis vier dagen voor mijn vrouw haar ween begonnen. Elke nacht hadden we een ceremonie, en aan de ochtend na de vierde ceremonie begonnen mijn vrouw haar ween bij zonsopgang. En die avond bij het ondergaan van de zon werd mijn dochter geboren. En ik nam haar eruit, en knipte het koord, en ik nam waar tijdens de sundance (Zonnedans) dat wat mensen doen in Zuid Dakota, ze geven de pijp drie maal door, en ze gebruiken ze niet tot de vierde maal langskomt. En zelfs in Washington heb ik gehoord dat het komen van een kind is als het komen van een nieuwe pijp. Toen ik mijn dochter ter wereld hielp, viel het me op dat de schedel zich drie toonde, en bij de vierde maal kwam haar hoofdje naar buiten, net als het komen van de pijp. Ten eerste plaatste ik haar onmiddellijk op de moeder en na enkele minuten reinigde en waste ik haar. Er stond een cirkel van mensen dichtbij zoals deze rond mijn vrouw en er waren mensen met verschillende achtergronden en we keken omhoog en door het plafond kwam een druppel blauw licht. Toen het dicht bij het kind kwam kon je het niet zien. Dat was haar ziel, zij zal dat licht door de hele wereld dragen. Daarin is haar speciale uniekheid als een wezen, een spirituele kracht. Daarin zijn haar gaven.

Nadat we er doorheen gaan en het dan terug mee dragen naar hier, en het straalt ook, heeft ze intelegentie, maar om een bepaalde reden in deze cyclus bevonden wij ons in lagere nature, de dieren gedachte. Maar nu gaan we de menselijke wereld betreden. Het verstand gaat geopend worden helemaal tot aan de schittering van onze eigen ziel en de cyclus van het menselijk wezen gaat terugkomen, en iets zo mooi gaat gebeuren op de aarde dat het niet te beschrijven is. De ouderen zeggen het op verschillende manieren. Ze zeggen, er zal gras zijn rond die tijd dat ze de cirkel maken en vrede op aarde brengen. Er zullen grashalmen zijn die nog niet helemaal doorheen de aarde zijn gekomen. Zelfs zij zullen proberen zich op te werken om deel te kunnen uitmaken van de dag dat de zon opgaat. De ouderen verklaren het zo: hier buiten, buiten dit gebouw, lang voordat er een marktplaats was hier, waren hier Inheemse mensen. Ze zeggen, vele van deze Inheemse mensen in verschillende stammen waren bewust van deze dingen, en zij vertelden het hun kinderen. Hun kinderen groeiden op.

Weet je, op een keer kwamen wetenschappers naar de Hopi’s en zegden, "We willen een stukje van de stenen tabletten nemen." Ze zegden, "We willen de stenen tabletten meenemen naar een wetenschappelijk loboratorium om uit te maken hoe oud ze zijn." De Hopi’s zegden, "Wij weten hoe oud ze zin." Wel zegden de wetenschappers, "We willen het bevestigen." Wel, de Hopi’s lieten hen een klein stukje meenemen, en ze voerden die carbon dateringsmethode uit. Ze stelden vast dat deze tabletten minstens 10.000 jaar oud waren, misschien 50.000. Dus als ik zeg, "duizenden jaren geleden, waren er Inheemse volkeren die spraken over deze dingen," is dat precies wat ik bedoel. Zij vertelden het hun kinderen en duizenden jaren geleden, groeiden hun kinderen op en vertelden het hun kinderen, en toen groeiden hun kinderen op en zij vertelden het hun kinderen. En ze spraken over de mensen die zullen leven in deze tijden (het nu).

En nu zijn wij het. Wij zijn diegenen waar zij over spraken lang geleden. Ze zeggen, om te leven, in de schepping te komen en te leven op deze aarde in deze tijd is een grote eer.

In de cyclus van de tijd, van het begin tot het einde, deze tijd waarin we ons nu bevinden zal veranderen de reiniging van alle dingen. Ze zeggen dat dit de hardste tijd is om te leven, maar het is ook de grootste eer levend te zijn en dit te zien.

In de staat Washington in 1855, werden de verdragen getekend en maakte men 22 Indiaanse reservaten. Ze wilden dit doen voor er problemen opdoken. Ze dachten geavanceerd te zijn in die tijd, ze hadden geleerd van wat elders was gebeurd. Ze maakten 22 Indiaanse reservaten en de ouderen spraken in 1855 en ze zegden, "Wij gaan zwakker worden, en jullie gaan sterker worden, en als je wenst deze verdragen te breken, dan doe je dat maar." Ze zegden, "Maar er zal een tijd komen dat de Aarde zelf in opstand zal komen en zichzelf zal reinigen en dit zal aangekondigd worden. Het zal aangekondigd worden door het spreken van 16 Gorten aan de westkust van dit land. En wanneer de 16 Groten spreken, zal de reiniging zijn begonnen. Er was een nieuw (?) vijf jaar geleden toen de Berg Saint Helens, n van de 16 grote vulkanen aan de westkust van dit land, "Sprak". De Seatle Times (krant) maakte een speciaal editie verhaal. Ze gingen naar Watson Totus en Woodrow Bill. Het was de zoon van Bill Woodrow die deze hoop vormde die ik hier nu breng, mijn goede broeder Randolf Bill. Ze vroegen Watson Totus en Woodrow Bill als spiritiele mensen van de Yakuma stam, "Wat betekend dit?" Wat ze antwoorden was zo diepzinnig dat men het niet op pagina 16 drukte, maar op de voorpagina van de Seatle Times. Ze zegden, "dit betekend dat de rassen en naties van de aarde zouden moeten vertragen en terug samen zouden moeten komen en praten met elkaar." Dat is exact wat het betekende. En we hadden vier jaar en vier dagen om dit te doen.

Vier jaar en vier dagen later barste Berg Saint Helen een tweede maal uit. Dat was vorige lente, ongeveer rond deze tijd. Dit was onze periode van uitstel. We konden nog iets echt goeds gedaan hebben. Maar nu zullen dingen gaan versnellen. Nu zullen dingen echt snel gaan gebeuren. De tijd zal zo snel gaan. Hoe meer we de Boodschap delen, hoe meer we het Derde Schudden van de Aarde zullen dempen, en hoe makkelijker het zal zijn voor ons zelf en anderen.

Een goede vriend van me uit Montana wiens grootmoeder vorig jaar overleed, het laatste dat ze tot hem zegde was, "Maak een plaats voor jezelf in de bergen, want de lucht hier beneden zal zeer heet worden," ze waren toen op het reservaat, "dat het hard zou zijn om nog te ademen". En het zou niet lang meer duren, dat waren de laatste dingen die ze tegen haar kleinkind zegde toen ze overging. Ga de bergen in en maak een plaats voor jezelf. Plaats er enkele dingen waarmee je kan overleven. Mensen zullen naar de bergen rennen om te overleven en de Inheemsen moeten er klaar voor zijn.

Wij bevinden ons nu in de reiniging van alle dingen. Niet Inheemsen noemen dit de "Apocalyps". De Inheemse ouderen noemen dit de "Zuivering" (Reiniging). Ik wil met jullie een niet Inheemse voorspelling delen. Er was een helderziende in Europa, zijn naam was Nostradamus. Ik ben zeker dat velen onder jullie reeds over hem hoorden. Hij voorzag drie Grote Schuddingen van de Aarde. Hij zegde dat de Derde grote Schudding zal beginnen als Kleiner Arabi en Perzi in oorlog komen. Vijf jaar geleden, toen de Berg Saint Helen uitbarste, viel Irac zij n buur Iran aan. Kleiner Arabi word vandaag Irac genoemd. Perzi word Iran genoemd. Deze twee voorspellingen komen overeen. Beiden, de Inheemse ouderen en Nostradamus zegden dat dit traag zal beginnen, bijna onopgemerkt door de mensen op aarde, maar het zal uiteindelijk ons allen er in betrekken. Uiteindelijk zal de "kalebas der as" uit de lucht vallen zodat de rivier die loopt door dit (?), de Mississippi Rivier, zal koken van de hitte van de "kalebassen der as" die zullen vallen op dit land. Maar wanhoop niet. Het klinkt verschrikkelijk, maar we zullen overleven. We zullen het ondergaan. Ik denk niet dat er uitverkorenen zijn om dit te doorstaan, maar sommige mensen zullen het doorstaan.

Aldus, om af te sluiten zou ik allen en iedereen onder jullie willen vragen, ongeacht wie jullie zijn, hoe oud je bent, Inheems of Niet Inheems, om nu op te staan, en te ontwaken, deze tijd te omhelzen, te leren al wat je kan omtrent de Onderrichtingen en Geschriften. Dit jaar is het jaar dat dit werkelijk gaat beginnen geloof ik. Sta op en ontwaak. Dat is een zin van de Damuleada van Boedha. Het is tijd om op te staan en te ontwaken, om verder te gaan en te onderrichten, te bewandelen het pad. Wij noemen het "het goede rode pad", het pad dat loopt van noord naar zuid. Er zijn mensen daarbuiten die wachten om je te horen, wachten om te horen… wachten om te horen…

 

 dove_of_peace.gif (38556 bytes)