Vereniging

Actua

Activiteitenkalender

Ledencommunicatie 

Achter de schermen

 

Ontdek de Lilse natuur

Visbeek-Kindernouw

Den Haert

Gooren-Grotenhout

Wandelroutes

Fauna & flora

 

Help de natuur

Word lid!

Vaca(na)tuurtjes

Sponsor

Storten toegelaten

 

Natuurbeheer

Natuurinrichting

Maaibeheer

Begrazing

Kappen

Aanplanten

 

U bevindt zich hier: Homepage > Ontdek de Lilse natuur > Den Haert
Den Haert

Van historisch belang

Dit natuurgebied ligt tussen de 'Aa' (een bijrivier van de Nete), de Slootbeek en de weg Poederlee-Lichtaart.

 

In de Kempen betekent ‘Haert' (of Aert): gemene, onontgonnen gronden, heide en bossen in gemeenschappelijk gebruik voor het hoeden van vee, het steken van turf en schadden en het halen van heide als strooisel voor de dieren.

Het natuurgebied bestaat voornamelijk uit eikenbossen met een ondergroei van hazelaar. Ook zijn er enkele populierenbestanden en elzenbroekbossen. Houtkanten en bomenrijen omzomen de weiden en akkers die nog door landbouwers in bewin zijn.

Het bos biedt een rust- en leefgebied voor Buizerd, Sperwer, Bosuil, Steenuil, Wielewaal, Boomklever en verschillende soorten spechten. Wulp, Scholekster en Kievit verkiezen het open landschap terwijl IJsvogel en Roodborsttapuit en zich ophouden in de omgeving van de beek. Door de afwisseling van oude en jonge bossen op droge en natte bodem is er een grote verscheidenheid aan plantengroei en paddestoelen.

 

'Den Ouden Hofberg' in het westelijke deel is een zgn. motte: een kunstmatig aangelegde zandheuvel omringd door een natte of droge gracht. Bovenop de ophoging bouwde men een (meestal houten) verdedigingstoren. Voor middeleeuwse heren was dit een belangrijk machtssymbool.

 

Om van een echt mottekasteel te kunnen spreken, dient er naast de motteheuvel (opperhof) ook een al dan niet opgehoogd neerhof aanwezig te zijn. Hierop bevond zich dan het bedrijfsgedeelte van het mottekasteel: woningen voor de heer en zijn dienaren, smidse, stal, schuur, voorraadkamers en soms ook een kapel. Ook dit deel was beveiligd door grachten en een palissade. Motte, grachten, palissades en ligging (de moerassige beekvallei van de Aa) zorgden voor een behoorlijke beveiliging. Deze motte is 6,5 m hoog en werd vermoedelijk in de 2de helft van de 12de eeuw door de Heren van Poederlee opgeworpen.

 

In de 13de eeuw bouwden deze heren enkele honderden meter stroomopwaarts langs de Aa een nieuw houten kasteel wat meteen ook de naam "Ouden" Hofberg verklaart. Deze site werd door de Lilse heemkundige kring onderzocht. De vondsten van deze archeologische opgravingen kan je bewonderen in het gemeentehuis. De motte zelf werd helaas nog niet door archeologen bestudeerd.

 

De motte en omgeving is nu begroeid met eiken. Adelaarsvaren groeit hier massaal. In de oude bossen treffen we Lelietje-van-Dalen (meiklokje), Dalkruid, Salomonszegel en Speenkruid aan. Muskuskruid, een onopvallend maar bijzonder plantje, groeit veelvuldig langs het Hulzenpaadje. Dit plantje is een eenzaat in de plantenwereld want het heeft geen familieleden. Het bloemhoofdje is kubusvormig. Als de bladeren aan de bomen komen, sterven de bovengrondse delen van dit plantje af.

 © 2013 Natuurpunt Lille

(laatste update: 19 september 2019)