Vereniging

Actua

Activiteitenkalender

Ledencommunicatie 

Achter de schermen

 

Ontdek de Lilse natuur

Visbeek-Kindernouw

Den Haert

Gooren-Grotenhout

Wandelroutes

Fauna & flora

 

Help de natuur

Word lid!

Vaca(na)tuurtjes

Sponsor

Storten toegelaten

 

Natuurbeheer

Natuurinrichting

Maaibeheer

Begrazing

Kappen

Aanplanten

 

U bevindt zich hier: Homepage > Ontdek de Lilse natuur > Gooren-Grotenhout
Gooren-Grotenhout

 

De Gooren ligt volledig in de Centrale Kempen. Het gebied oogt vrij "oud" als landschap. Het is eigenlijk een uitloper van het vroegere veel grotere Grotenhoutbos. Nu zijn de bosrestanten geÔsoleerd geraakt.

 

Gooren

De Gooren en omgeving bevatten vele bosrelicten met waardevolle oude bos- en moerasflora. Zuur eikenbos, mesotroof elzenbroekbos en alluviaal elzenbroek met zwarte els en veel gewone es maken het hoofddeel uit van dit gebied. Je vindt in De Gooren een mozaÔek van droge tot natte en van hogere tot lagere gronden. De donken zijn vaak bebost of verbost, hetzelfde geldt voor de laagste, en dus nattere, depressies. Daartussen ligt een netwerk van grotere en kleinere landbouwpercelen. Het overgrote aandeel wordt ingenomen door hooi- en weilanden. Vooral in de nattere struwelen komt een aantal reeŽn voor. Zij profiteren van de schuilmogelijkheden van het dichte struikgewas (hakhout).

Wat De Gooren zeer waardevol maakt is de kleinschaligheid van het landschap en het voorkomen van nog heel wat geleidelijke overgangen tussen de verschillende natuurtypes. 

De Gooren is een klein maar sterk aaneensluitend gebied dat in de nabijheid wordt vergezeld van grotere natuurgebieden zoals de Visbeekvallei en enkele grote boscomplexen zoals het Grotenhout en de gemeentebossen van Lille en Gierle. Deze bossen bieden prachtige wandelmogelijkheden.

Grotenhout

Het Grotenhoutbos is een gebied van circa 300 ha en werd in november 2000 aangekocht door het agentschap Natuur en Bos van het Vlaamse Gewest.

Het Grotenhout heeft in het verleden waarschijnlijk nooit een ander grondgebruik gekend dan 'bos'. De eerste schriftelijke bron die melding maakt van het Grotenhout dateert van 1320. Het Grotenhoutbos is dus een historisch bos op de grens van Lille met Vosselaar. Het domein bevat ongeveer 100 ha eikenbos van meer dan 100 jaar oud. De dikste eik heeft een omtrek van 3,8 m! Ook beukenbossen, essen- en elzenbossen komen er voor. Het Grotenhout bevat vele zeldzame planten, zowel typische bosplanten als planten van grazige vegetaties. In totaal werden er meer dan 360 verschillende plantensoorten gevonden. Daarnaast herbergt het bos niet minder dan 8 verschillende vleermuissoorten.

Het Grotenhoutbos werd in 2001 officieel opengesteld voor het publiek. Je kan het gebied jaarrond via verschillende bewegwijzerde wandelwegen bezoeken.  

 

 © 2013 Natuurpunt Lille

(laatste update: 19 september 2019)