Vereniging

Actua

Activiteitenkalender

Ledencommunicatie 

Achter de schermen

 

Ontdek de Lilse natuur

Visbeek-Kindernouw

Den Haert

Gooren-Grotenhout

Wandelroutes

Fauna & flora

 

Help de natuur

Word lid!

Vaca(na)tuurtjes

Sponsor

Storten toegelaten

 

Natuurbeheer

Natuurinrichting

Maaibeheer

Begrazing

Kappen

Aanplanten

 

U bevindt zich hier: Homepage > Ontdek de Lilse natuur > Visbeek-Kindernouw
Visbeek-Kindernouw

De Visbeek ontspringt in Beerse, in het Vlaams natuurreservaat De Duivelskuil, waar deze beek de naam'Diepteloop' draagt. Ten zuiden van de grens met Lille heet deze waterloop 'Visbeek'. Vanaf de autosnelweg E34 verandert haar naam weer in 'Kindernouwbeek'. Aan de Rooversstraat verwisselt de Kindernouwbeek Lille voor Vorselaar waar ze weer van naam verandert en 'Bosbeek' wordt.

Sinds de komst van de autostrade is het valleigebied structureel in 2 gesplitst. Hoewel het hetzelfde valleigebied betreft, spreken we in Lille van de Visbeekvallei ten noorden van de E34, en van het Kindernouw in het zuiden.

Visbeekvallei

De vallei van de Visbeek is een enorm waardevol en uitermate gevarieerd natuurgebied. Moerasbossen, kwelrijke hooilanden, droge en natte heide, gagelstruwelen ... Je komt het er allemaal tegen! De Visbeek is de levensader van deze typisch Kempense beekvallei. Het hoeft dan ook geen betoog dat het er bruist van het leven. In dit gebied vind je tientallen speciale planten, zoals Kleine Valeriaan, Wateraardbei, Pluimzegge, Sleutelbloem en Zonnedauw. Daarnaast komen er hier maar liefst zo'n 30-tal libellensoorten voor, alsook verschillende zeldzame vlinders zoals Bruine eikenpage, Kleine IJsvogelvlinder, Groentje en Bont Dikkopje. Qua vogelsoorten kunnen we o.a. Zwarte Specht, Witgatje, Houtsnip, Kleine Bonte Specht, Boompieper, Sperwer, Koekoek, Nachtzwaluw en Boomleeuwerik vernoemen. Het pareltje van dit gebied is echter nog steeds de Adder. Deze soort komt nog maar op 1 andere plaats in Vlaanderen voor. Om deze met uitsterven bedreigde soort optimaal kansen te geven, werkt Natuurpunt Lille samen met de gemeente Lille.

Kindernouw

Het Kindernouw is nog een uniek geheel van laagveenmoeras, vochtige graslanden, houtkanten, bossen en vijvers. Het gebied heeft zijn oude landschapsstructuur (lange smalle percelen, bomenrijen, houtkanten, poelen,...) goed behouden en is mede daarom beschermd als landschap. Door zijn grote afwisseling is het een leefgebied voor uitzonderlijke planten en dieren. Kleine Valeriaan, Waterdrieblad en Adderwortel zijn maar een kleine greep uit de vele zeldzaamheden. De Moerassprinkhaan bevolkt de natte graslanden en langs de beek zelf jaagt de IJsvogel op Bermpjes of Stekelbaarsjes. In het voorjaar, wanneer de hooilanden een prachtig kleurenpalet vormen, zingt in het struikgewas de Nachtegaal zijn lied. Door hooien, hakhoutbeheer en het inzetten van vee tracht Natuurpunt de diversiteit in het gebied te bewaren. Hierbij gebruiken we Gallowayrunderen maar werken we ook samen met plaatselijke landbouwers. Via natuurontwikkeling worden illegale recreatievijvers omgetoverd tot natuurlijke waterpartijen. Soms is het wel enkele jaren wachten eer de resultaten van het beheer zichtbaar worden. Toch wijzen verscheidene bijzondere waarnemingen erop wijzen dat we goed bezig zijn. Het kappen van de houtkant langs het kruidenrijk hooiland Baggers (= eerste perceel dat ooit aangekocht werd) zodat dit weer meer licht krijgt, was op het eerste zicht een drastische ingreep, maar tussen het groene tapijt van vele soorten Zegges is er een kantwerk van honderden bloemen van Waterdrieblad te merken. Ook Wateraardbei, Pinksterbloem, Dotterbloem, Gele Lis, Egelsboterbloem enz. doen het er goed. In het Kindernouw werden ook enkele poelen aangelegd waarin amfibieŽn zich goed thuis voelen.

 

 © 2013 Natuurpunt Lille

(laatste update: 19 september 2019)