Header image  
Vereniging voor natuur en landschap
in de Ninoofse regio
 
line decor
  
line decor
 
 

 

 
 
NATUURGEBIEDEN

Deze gebieden bevatten percelen die worden beheerd door Natuurpunt Ninove.
Dit houdt in dat we via een door de Vlaamse Overheid goedgekeurd beheerplan, natuurbeheer proberen uit te voeren en de resultaten daarvan graag proberen te tonen aan iedereen. In Ninove zijn 4 projectgebieden (Dendervallei linkeroever, Walputbeek, Phenixberg en Beverbeekvallei) waar de afdeling bij betrokken is. Op de grens liggen ook 2 gebieden die door de buurafdelingen worden beheerd, nl. de Molenbeekmeersen (Denderleeuw/Okegem) en Berchembos (Roosdaal/Meerbeke).

Je kunt Natuurpunt steunen met een gift op rekeningnummer IBAN BE56 2930 2120 7588 – BIC  GEBABEBB. Wil je een specifiek natuurgebied steunen, vermeld dan zeker het projectnummer of de naam van het natuurgebied in je referentie.

 

  • Walputbeek

Gelegen in Meerbeke, tussen de Brusselsesteenweg en de Dender, langs de loop van de Walputbeek, ligt een gebied dat is gekenmerkt door graslanden afgezoomd met knotwilgen en deel aaneengesloten boszone. Recente planteninventarisaties leverden juweeltjes al goudveil, bosanemoon, slanke sleutelbloem, vogelmelk en daslook op. Dit gebied was het eerste erkende natuurproject van Natuurpunt Ninove.

Vermeld PROJECTNUMMER 6213 bij elke gift voor dit natuurgebied (IBAN BE56 2930 2120 7588 – BIC  GEBABEBB). Vanaf € 40 wordt een fiscaal attest afgeleverd.

  • Ninove Dendervallei linkeroever

Vanaf de Ninoofse stadsrand baant een adembenemend stukje natuur zich langs de Dender een weg richting Zandbergen. Sinds enkele jaren legt Natuurpunt Ninove zich met man en macht toe op zowel behoud als beheer van dit natuurlijke overstromingsgebied. En dat loont. Landschappen, planten en dieren: van nature charmant pakken ze elke wandelaar in! 

Het meersenlandschap biedt een oogstrelende afwisseling van beboste en open ruimte, van hoge en lage plantengroei, van loofbossen, natuurlijke poelen en natte graslanden. Een verscheidenheid die niet alleen een heleboel dieren lokt, maar eveneens heel wat planten oplevert. Zelfs koeien en schapen grazen hun steentje bij. Breekt de lente aan, dan kleuren bijzondere planten als grote ratelaar, echte koekoeksbloem en pinksterbloem de hooilanden prachtig geel en roze. Een bloemenweelde die danig in de smaak valt bij heel wat vlinders. Oranjetipje, groot dikkopje en bruin blauwtje zijn dan ook graag geziene, gevleugelde gasten op linkeroever.

Er is sinds april 2008 een wandeling van ongeveer 6 kilometer uitgestippeld. Het startpunt is aan de brug De Zwarte Fles in de Schuitstraat te Pollare (Ninove). Leden kunnen op de website van Natuurpunt het wandelplannetje bekijken.

Vermeld PROJECTNUMMER 6099 bij elke gift voor dit natuurgebied (IBAN BE56 2930 2120 7588 – BIC  GEBABEBB). Vanaf € 40 wordt een fiscaal attest afgeleverd.

  • Vallei van de Beverbeek

De Beverbeek is een landschapsbepalende beek die vanuit Herzele via Aspelare, Nederhasselt en Outer door Ninove (ondergronds) in de Dender uitmondt. Net zoals de twee erkende projecten is ook dit een beschermd VEN-gebied. Het gaat grotendeels om natte populierenbossen die 100 jaar geleden nog hooiland waren maar er zijn ook prachtig ontwikkelde elzenbroekbossen met slanke sleutelbloem en gele lis. Topper is een perceel met herfsttijloos. In ons tekstarchief staat een artikel over dit valleigebied.

Vermeld PROJECTNUMMER 6241 bij elke gift voor dit natuurgebied (IBAN BE56 2930 2120 7588 – BIC  GEBABEBB). Vanaf € 40 wordt een fiscaal attest afgeleverd.

  • Phenixberg

Een klein gebiedje in Okegem gelegen tussen de spoorweglijn Ninove-Geraardsbergen en de steilrand van de Dender (Kattestraat). Gekenmerkt door nat populierenbos vindt je er vogelsoorten terug als ijsvogel en een grote kolonie reigers. In de poeltjes die ontstaan zijn door ontwortelde bomen staat sterrekroos en waterviolier.

Vermeld PROJECTNUMMER 6618 bij elke gift voor dit natuurgebied (IBAN BE56 2930 2120 7588 – BIC  GEBABEBB). Vanaf € 40 wordt een fiscaal attest afgeleverd.
 
 
 

 
 


Contactgegevens :

natuurpuntninove@hotmail.com