Laatste update: 23 januari 2019

 

VOLGENDE ACTIVITEITEN


26 en 27 Jan 19

Het grote vogelweekend – Tel de vogels in je tuin.

Bijkomende informatie: zie Natuur.blad


Zaterdag 09 Feb 19

Beheersdag – Opbouw paddenscherm aan de Schoterheide te Schoot

Samenkomst 0900 Hr aan de kerk van Schoot of direct aan de

overzetplaats.


Zaterdag 16 Feb 19

Beheersdag – Opbouw paddenscherm aan de Engsbergsesteenweg

Samenkomst 0900 Hr direct aan de overzetplaats.


Maand Feb en Mar 19

Paddenoverzet te Schoot en Engsbergen

Periode afhankelijk van de weersomstandigheden

Alle helpende handen zijn welkom


Zaterdag 06 Apr 19

Beheersdag – Afbraak paddenscherm aan de Schoterheide te Schoot

Samenkomst 0900 Hr aan de kerk van Schoot of direct aan de

overzetplaats.

SENPRO 17 november 2018

Meer dan 80 jongeren van verschillende jeugdverenigingen hebben deelgenomen aan de SENPRO-actie, op touw gezet door de Jeugdraad en Natuurpunt Tessenderlo. Een 3-tal jaren geleden zijn op de Achterheide grote dunningen uitgevoerd. Vooral exoten zoals Amerkaanse eiken en Amerikaanse kers werden toen gerooid  Ook werden er open plaatsen gecreëerd.  Ondertussen zijn deze exoten weer opgeschoten en moeten deze handmatig met wortel en al verwijderd worden. De boompjes en struiken worden op hopen verzameld, zodat deze ideale schuilplaatsen kunnen worden voor klein wild en insecten.

Met de inzet van de jongeren hebben op één namiddag kunnen verwezenlijken waar ze anders met hun actieve leden een volledig jaar mee bezig zijn.