Remnants Brussels

hostess

De Kreupelboslaan met de cilindrisch gesnoeide haagbeuken is één van de hoofdtoegangen tot het Ossegempark en het amphitheater.

De voetgangersbrug overbrugt nog steeds enkele tramsporen, de autosnelweg en de ringweg. De nog in goede staat verkerende brug bood in 1958 de bezoekers een veilige oversteek van de tramterminal en de nabijgelegen autoparking naar het expositieterrein. De Esplanade- en Atomiumpoort waren in de onmiddellijke nabijheid te bereiken.

Deze trappen die zijn gelegen achter het gebouw van de politie op de Houba De Strooperlaan behoorden tijdens Expo 58 tot de uitgang van de Wereldpoort. De lichtjes draaiende trap met terrassen die zijn geplaveid met de typische grindtegels verkeert nog in een goede staat.

De geperforeerde muurtjes van het terras van het Germinal paviljoen die samen met enkele zitbanken gedeeltelijk de Moderne Tuin vormden zijn nog steeds aanwezig kort nabij de parking van de Trade Markt.

Op de Houba De Strooperlaan, nabij het Boudewijnstadion is deze in boogvorm gebouwde constructie als politiegebouw aan te treffen. In 1958 maakte het gebouw deel uit van de Wereldpoort welk één van de hoofdtoegangen van de wereldtentoonstelling  was.

 

Het amphitheater werd in 1932 ontworpen door de bekende landbouwkundige Buyssens en aangelegd voor de wereldtentoonstelling van 1935 maar werd eveneens voor de 1958 editie benut. De natuurlijke omgeving draagt bij tot een unieke akoustiek die zowel door muzikant als publiek wordt gewaardeerd.

remote small

Het ronde gebouwtje aan het einde van de Eeuwfeestlaan maakte ooit, als kantoorruimte, deel uit van de Beneluxpoort. Onder het gebouw was een sanitaire ruimte voorzien die ook vandaag nog in haast originele staat is.

Tijdens Expo 58 was dit één van de drie dienstgebouw voor brandweer en eerste hulp diensten. Deze werden op strategische locaties ingeplant zodat bij onheil snel en accuraat kon worden opgetreden. 

Het voormalig kinderdagverblijf is in het verleden omgevormd tot gesloten lokaal. Ook vandaag nog wordt het gebouw benut voor leerpraktijk en kinderopvang.

Het voormalig paviljoen van Comptier Tuillier (dakpannenindustrie) deed na de wereldtentoonstelling vooral dienst als café en restaurant. Ook vandaag nog word het paviljoen uitgebaat als een (te) trendy restaurant.

De complete Expo luchtbrug stond er nog tot eind jaren zestig. Enkel de aanzet met de verderop gelegen parkbrug werd samen met de uitloop bewaard. Op bovenstaande foto's is de aanzet van de passerel te zien zoals die er nog steeds bijligt in het Ossegempark. Foto rechts toont de goedbewaarde parkbrug.

Aan de rand van het voormalig Expoterrein en kort nabij de Esplanadepoort was in 1958 het gebouw van de douane gevestigd. Voor de Expo was het gebouw reeds actief als schaatsbaan en het is nu nog steeds in gebruik als opslagruimte.

Bovenstaande foto’s tonen Paleis VII dat met zijn 11000m² speciaal voor de wereldtentoonstelling werd gebouwd en zo de plaats innam van de voorlopige paleizen VI,VII en VIII

Dit zijn eigenlijk de grondvesten van het voormalig Amerikaans paviljoen. Het volledige bovengedeelte werd na de Expo verwijderd zodat alleen de basisstructuur samen met het ronde theater is overgebleven. Het is nog steeds in gebruik is bij de Nationale Omroep VRT als radio- en TV studio maar ook als archief- en tentoonstellingsruimte.

In de onmiddellijke omgeving van het Atomium bevindt zich de grote ronde fontein die tijdens de wereldtentoonstelling het eindpunt vormde van de watertrap.

Expo restanten in Brussel en op de Heizel (B)

Het voormalig Ginder-Ale restaurant behoort nog steeds tot het in 2006 gerenoveerde Atomium.

Parking C of Noordparking die terug is te vinden achter de Heizelpaleizen, was met zijn 45 ha zowat de grootste. 18 000 voertuigen konden er terecht op het afgesloten terrein met rechtstreekse verbinding tot de pas aangelegde autosnelweg Brussel-Antwerpen

De ronde basis die nu goed zichtbaar is was oorspronkelijk een gaanderij met winkels en expositieruimte. Het is bijzonder jammer dat na de wereldtentoonstelling het bovenste en tevens fraaiste gedeelte van het paviljoen niet werd behouden. Het nevenstaande cilindervormig theater bleef wel in originele staat behouden.

Om veilig de Natiënpoort te bereiken werd in 1958 het drukke verkeerspunt 'Dikke Linde' ondertunneld. De tunnel ligt er vandaag wat verwaarloosd bij maar werd onlangs nog opnieuw geplaveid. Links: Deze tunnel die nog steeds wordt gebruikt door de Brusselse tramdiensten werd speciaal voor Expo 58 gebouwd en loopt volledig onder het park van Laeken.

Links het achter de Heizelhallen gelegen speelpleintje waar nog goed de landingsbanen van de Helihaven zijn te zien. Rechts, de Madoutunnel maakte deel uit van de ringwerken die speciaal voor Expo 58 werden uitgevoerd.