belgian section viewed from atomiumforeign section viewed from atomium

The Sections

porte du parcporte atomiumporte esplanadeporte du belvedereporte royalporte beneluxporte du grand palaisporte mondialporte nationsporte d'attractions

WERELDPOORT

ATTRACTIEPOORT

GROTE

PALEIZENPOORT

VOORPLEIN POORT

ATOMIUM

POORT

PARK

POORT

NATIEN

POORT

BELVEDERE

POORT

KONINK-LIJKE POORT

BENELUX

POORT

Expo Avenues

 

Bezoekers konden gebruik maken van een functioneel wegennet op Expo 58. 25 lanen en heel wat kleinere wegen werden rond de paviljoenen aangelegd.

 

De volgende lanen bevonden zich in het noorden, op de bovenzijde van de plattegrond:

 

·                 Avenue De L’Esplanade

·                 Avenue Des Fêtes

·                 Avenue Des Attractions

·                 Avenue Des Grandes Palais

 

Zuidelijk, in het centrum en aan de onderzijde van de plattegrond:

·                 Avenue De Belgique

·                 Avenue De Congo

·                 Avenue De Benelux

·                 Avenue De L’Urundi

·                 Avenue De Ruanda

 

In het centrum van de Belgische Sectie:

·                 Avenue De La Construction

·                 Avenue De Passerelle

·                 Avenue De L’Agriculture

·                 Avenue De L’Atomium

 

In het centrum van de Buitenlandse Sectie:

·                 Avenue Des Nations

·                 Avenue Du Park

·                 Avenue Des Frondaisons

·                 Avenue De L’Europe

 

Rechterzijde van de Buitenlandse Sectie:

·                 Avenue D’Asie

·                 Avenue De L’Orient

·                 Avenue Des Dahlias

·                 Avenue De Belvedere

·                 Avenue De La Dynastie

·                 Avenue Des Alpes

·                 Avenue De La Mere Du Nord

·                 Avenue De Pacifique

·                 Avenue De L’Amerique Latine

 

 

Zicht op de fontein van de Beneluxlaan met links het paviljoen van Luxemburg en rechts het paviljoen van Nederland

De buitenlandse sectie gezien vanuit het Atomium restaurant

Boven: zicht vanuit het Atomium op de Belgische afdeling en links de zwevende V’s van de Natienport

Belgian SectionForeign SectionInternational SectionFolklore Sectionbenelux avenue 2benelux gateattractions gate

Samen met de Beneluxpoort was de Attactiepoort een veel gebruikte toegang tot de wereldtentoonstelling

Vlaggen van alle deelnemende landen aan de Wereldpoort

gate mondialAttractions ParkScience & Fine ArtsBelgian Congo Section

Klik op de knoppen hieronder of op de regio’s op de kaart om naar de verschillende sectoren te gaan

 

Klik here  voor een gedailleerde kaart van  Expo58

Het Atomium als het symbool van Expo 58 torende hoog boven de zeven sectoren.

Foto genomen vanuit de panoramische uitkijktoren toont het tweede en kleinere gedeelte va het Attractiepark

Zeven sectoren om te bezoeken

 

Zodra de bezoekers een toegangskaartje hadden bemachtigd werden ze toegelaten op het tentoonstellingsterrein dat was ingedeeld in zeven sectoren.

 

Een eerste zone, zowat eenderde of 66 ha werd ingenomen door de Belgische sector met 28 gemeenschappelijke paviljoenen en 30 individuele ondernemingen, 14 gemeenschappelijke bedrijven waren ondergebracht in de grote paleizen op de Heizel. In deze afdeling waren de Belgische industrie en handel het meest aanwezig maar ook de sector kunst en wetenschappen was er te vinden.

 

Een tweede zone die nagenoeg 47 ha besloeg werd gedeeltelijk toegewezen aan de buitenlandse sector die goed vertegenwoordigd was door 51 deelnemende landen. Een grote hap ervan werd ingenomen door de inzendingen van Frankrijk, het Vatikaan, de Sovjet Unie en Amerika.

 

Op de overblijvende zone was er 8 ha gereserveerd voor de 7 paviljoenen van Belgisch Congo met een vrijgehouden stuk voor de tropische tuin.

Deze derde zone bood nog plaats, ongeveer 1,5 ha, aan de Internationale Sectie die bestond uit een zestal paviljoenen van wereldwijdse organisaties als UNO en Europa.

Grenzend aan deze sectie was er een gebied van 5 ha waar Vrolijk België met een folklorische- en moderne afdeling plaats bood aan veelvuldig als drank- en eetgelegenheden uitgebate gebouwen. Het uit een kleiner en een groter deel bestaand Attractiepark waar ook de Helihaven aan toebehoorde, fungeerde als verlengstuk van Vrolijk België.

 

Expo 58 beschikte over een functioneel wegennet bestaande uit 25 lanen en heel wat kleinere paadjes die waren aangelegd tussen de paviljoenen. De Belgiëlaan was samen met de passerel het meest indrukwekkend onderdeel van dit wegennet.

Een doordacht systeem van wegwijzers die ’s nachts erg opvielen door hun neonverlichting loodse de bezoekers probleemloos doorheen de tentoonstelling.

De verschillende sectoren

 

Met oog op de wereldtentoonstelling was er al vroeg in de jaren vijftig begonnen met de aanpassing van het wegennet in en rond Brussel. Dat de gloednieuwe autosnelweg Brussel-Oostende (E40-A10) vlak naast het expositieterrein liep was natuurlijk mooi meegenomen. Toch waren er nog op diverse plaatsen, ondermeer de Brusselse ring, grote werken nodig om een goede bereikbaarheid te bieden aan de verkeersstroom die werd verwacht in 1958. Zowat 45 km wegen kregen een nieuwe asfaltbedekking en er werden bijna 8 km tunnels en viaducten aangelegd.

 

Grote parkeeraccomodatie was voorzien kort nabij het expoterrein waar tien opvallende poorten toegang verleenden tot de wereldtentoonstelling.

 

Er waren 10 toegangpoorten:

 

1. Voorpleinpoort, 2. Atomiumpoort, 3. Parkpoort, 4. Belvederepoort, 5. Koninklijke Poort, 6. Beneluxpoort, 7. Attractiepoort, 8. Wereldpoort, 9. Natiënpoort, 10. Grote Paleizenpoort.

Zicht op Belgisch Congo en de Belgische sectie

Vrolijk België in vogelvlucht

Zicht vanaf het Atomium op de Internationale sectie

remote small