Gelieve alle vakken in te vullen

Nadat alles ingevuld is, kunt u uw inschrijving bevestigen door op de knop 'verzenden' te klikken

Indien alles goed verloopt moet  u dan een bevestigingspagina te zien krijgen

 

Veuillez remplir tout

Après que tout est rempli,vous pouvez confirmer votre l'engagement par cliquer sur le bouton 'envoyer'

Si tout se déroule bien vous  verrez une page de confirmation

 

  Piloot / Pilote  Copiloot / Co-Pilote
Naam + Voornaam / Nom + Prénom
Straat + Nummer  / Rue + n°   
Postnr+ Stad / Code Postal + Commune
Telefoon / Téléphone    
GSM / Portable
e-mail    
Geslacht / Sexe  MV/F  M V/F
Geboortedatum / Date de naissance
Vergunning/ Licence
club / écurie   
Nationaliteit / Nationalité  B   NL   D  F GB    NL   D   GB
     
     
Voertuig / Véhicule    
Merk / Marque   
Type / Modèle    
Kleur / Couleur       
Cilinderinhoud / Cylindrée  
Bouwjaar / Année de construction  
Nummerplaat / N° d'immatriculation  
De deelname in de kosten bedraagt 160,- EUR per team. Hierin zijn begrepen de deelname, het roadbook, de verzekering, de rallyplaten, gebruik van de transponder, een broodje, consumptie in de tussenstops en hetdiner voor piloot en navigator.

Betalingsmodaliteiten
- Een team zal pas als ingeschreven beschouwd worden (en op de lijst met ingeschreven deelnemers voorkomen) na ontvangst van betaling. Het totale inschrijfrecht dient in elk geval vóór 7 februari 2018 betaald te worden.
- Belgische deelnemers:
- Bankrekening BE60 0682 1050 4070
- Referentie RdV 18 - Naam piloot + Naam navigator
- Buitenlandse deelnemers:
- Rekeninghouder: Autostal Hemicuda vzw
- Rekeningnummer: BE60 0682 1050 4070
- BIC GKCCBEBB
- IBAN BE60 0682 1050 4070
- Referentie RdV 18 - Naam piloot + Naam navigator
La participation dans les frais est 160,- EUR par équipe. Cela inclut la participation, le roadbook, l’assurance,les plaques de rallye, l’utilisage du transpondeur, un sandwich et le diner pour pilote et navigateur.

Conditions de paiement
- Une équipe sera considérée comme inscrite (et figurer sur la liste des participants ) qu'après la réception du paiement. Le total des droits de inscription doivent nous rejoindre avant 7 février 2018.
- Participants Belges:
- Compte Bancaire BE60 0682 1050 4070
- Reference RdV 18 - Nom pilote + Nom navigateur
- Participants étranger:
- Titulaire: Autostal Hemicuda vzw
- Compte Bancaire: BE60 0682 1050 4070
- BIC GKCCBEBB
- IBAN BE60 0682 1050 4070
- Reference RdV 18 - Nom pilote + Nom navigateur