Herberg ' De Drie Koningen' te Houtave
Gelegen in het midden van het dorp te Houtave, op de hoek van de Dorpsstraat, nu Kerkhofstraat en de Zakstraat treffen we café 'Drie Koningen' aan. De herberg was zeker al open half weg de 17de eeuw en was met het huidige 'Travalie' en 'Muziekantje' tevens een hoeve. Tijdens en na de franse revolutie deed de herberg aanvankelijk eveneens dienst als gemeentehuis, waarbij moet worden gezegd dat Houtave canton hoofdplaats was, van het département van de Leie, waarbij ook Blankenberge hoorde. 

 

 

Herberg 'De Drie Koningen' in de Kapellestraat te Houtave

Naar alle waarschijnlijkheid zal de herberg zijn naam overgenomen hebben van de sacramentsprocessie, op drie koningendag. Marie Cousemaekere was er eigenares van in 1654, de pachter van die tijd was Jan De Ryckere. De uitbating komt later in handen van de Familie Coudeville en in de 19de eeuw is de Familie Mabesoone eigenaar van de herberg. Eind vorige eeuw wist de Familie de hand te leggen op de eigendom.
Tot de tweede wereldoorlog voert men er toneel op, later verhuisd dit treffen naar 'Het Zaaltje' van pastoor Muyssen.
Men kon er tevens terecht voor jubilées, trouwpartijen en rouwmaaltijden. De herberg-hoeve heeft aldus reeds een mooie en grote geschiedenis achter de rug en was generatie's na mekaar uitgebaat door de familie Coudeville, waarvan Omer (°1920 - +1999) het best gekend was als cafébaas, smid, akkordeon- en kerkorgel speler. In de Kerkhofstraat treffen we midden het gebouw de travalie aan die dienst deed als smidse en voor laatst gebruikt werd door Omer. 

 

Buiten de smidse, met het paard in de travalie: 
Broekstje (Dhr. Vandenbroecke), Mirten (Dhr. Omer Coudeville) en Berge (Dhr. Xavier Vandenberge en eigenaar van de paarden) het beslaan en afwerken van de voeten van het boerepaard

De dorpsherberg kreeg in de jaren 80, met Marieke en Omer onder impuls van zoon Etienne en dochter Viviane heel wat bijval, door het serveren van abdijbier vergezeld van een boerebrood en een met de hand gesneden 'schelle' boerehesp. Het interieur bleef authentiek, getuige hiervan het behang, de arduien trap met gesmede leuning naar de hoog-kamer met Boomse tegelvloer, de balkenzolder, de eenvoudig geschilde schouw,....  

Waard Michel in volle actie bij het schenken van een perfecte Duvel

De zaak is thans overgegaan op Michel die de geest en de traditie verder zetten en alom goed gekend is door de wielertoeristen, daar de herberg gelegen is op verschillende pistes. 
Elke 2de vrijdag van de maand komen de 'Drie Koningen-kaarters' samen.

 


De herberg was het decor voor de verfilming van de VTM-reeks 'De Kaviaks'
Het Kaviaks verhaal gaat verder naar Zwakkendamme. Het polderdorpje situeert zich tussen Zeebrugge en Lissewege. Aldaar is het Kavijakskaffee verbonden via een fietsroute van een goede 35 km, door de Polders. In beide café's is het exclusieve speciale Kavijaksbier te degusteren. De Kavijaksfietsroute kan gedownload en afgedrukt worden.

Uitblazen is mogelijk achter de kerk van Houtave, in de hoek van het kinderspeelplein, waar een of meerdere gratis partijtjes petanque gespeeld kunnen worden op 1 van de 2 banen. Een scorebord is aanwezig, enkel ballen meebrengen.


©2003-2010 Norde