HOME AGENDA INFO   LINKS SPONSORS CONTACT

 

OEPEKKA, is een vrijetijdsvereniging uit Meldert (Hoegaarden) die socio-culturele activiteiten aanbiedt aan (rand)normaalbegaafde en aan minderbegaafde jongeren met een diagnose in het autismespectrum , aan hun familie of aan hun naaste omgeving.

Oepekka werkt onder de koepel van KVG Vlaams-Brabant.

De leden van Oepekka zijn tussen 10 en 18 jaar.

De vereniging is opgericht in januari 2008 door 5 leerkrachten uit een school voor buitengewoon onderwijs in Heverlee. Vanuit hun professionele ervaring, merkten zij de noodzaak aan begeleiding van jongeren met autisme bij het invullen van hun vrije tijd. Veel jongeren met autisme missen, ondanks hun mogelijks normale intelligentie, de mogelijkheid om hun vrije tijd te structureren en te organiseren. Omdat zij moeilijk contacten leggen en bovendien soms negatieve ervaringen binnen gewone verenigingen hebben opgelopen waarin zij vaak als “te moeilijk” worden beschouwd, zijn zij dikwijls op zichzelf aangewezen. Dit drijft hen veelal in een isolement waarin alleen computerspelen en tv-kijken nog enig soelaas bieden. Maandelijkse activiteiten (socio-cultureel, sportief, educatief) en een zomerkamp in een duidelijke structuur en vorm aangeboden, kunnen een antwoord zijn op deze vraag aan hulp en begeleiding. Hiernaast bieden de oprichters de jongeren rust-, relaxatie- en ontspanningstechnieken aan die kunnen helpen in het “overleven in de sociale jungle” die onze wereld voor deze jongeren is. Tenslotte worden er regelmatig activiteiten georganiseerd waar ook de familie of naaste omgeving van de jongeren met autisme kunnen deelnemen. De doelstellingen van de activiteiten zijn zeer ruim en gaan van pure ontspanning over verruiming van sociale contacten maar omvatten ook zelfredzaamheidsbevordering en integratie of inclusie in de maatschappij.

De stichtende leden en tevens de vaste begeleiders van Oepekka zijn leerkrachten uit een school voor buitengewoon onderwijs en zijn dus allen in het bezit van een pedagogisch diploma. Zij werken vrijwillig voor de organisatie, richten maandelijks twee activiteiten in en twee zomerkampen per jaar in en begeleiden die ook. Naast de vaste begeleiders, wordt de werking mee mogelijk gemaakt door occasionele vrijwilligers.

De leden van Oepekka zijn jongeren tussen 10 en 18 jaar met autisme en worden verdeeld in twee groepen naargelang hun ontwikkelingsniveau. Een groep werkt met jongeren met autisme die schoollopen in het buitengewoon onderwijs (het grootste aantal van deze groep is mentaal minder begaafd). In de andere groep komen leden terecht die autisme hebben maar schoollopen in het gewoon onderwijs , zij zijn normaal of hoger begaafd.

Voor elke groep wordt maandelijks een afzonderlijke activiteit aangeboden, aansluitend bij de leef- en belevingswereld van de respectievelijke groep en georganiseerd in een duidelijke en vaste structuur. De jongeren worden voordien schriftelijk op de hoogte gebracht van de activiteit en van de structuur waarin deze zal verlopen. Tweewekelijks worden voor elke groep yogalessen georganiseerd. Naast de maandelijkse activiteiten kan ook elk lid met zijn respectievelijke groep deelnemen aan een zomerkamp waarbij aandacht en zorg besteed wordt aan de specifieke noden van deze jongeren.