ANDERE PUBLICATIES

 

Publicaties uitgegeven door de Olmense Vereniging voor Heemkunde en

Geschiedenis vzw met een overzicht van de kostprijzen.

 

publicatie

kostprijs

Schreneel nrs. 1 - 2 - 3 - 5

5,00 €

Schreneel nrs. 4

( uitverkocht )

Schreneel nrs. 6 - 7 - 8

6,20 €

Schreneel nr. 9

7,50 €

Schreneel nrs. 10 - 11

8,70 €

Schreneel nrs. 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

10,00 €

Schreneel nrs. 21 – 27

12,50 €

Schreneel nrs. 28 – 29

13,00 €

100 jaar zusterschool in Olmen (Herman Bloemmen, François Jennen en Jos Swinnen)

11,20 €

Olmen tijdens de tweede wereldoorlog (Frans Smolders)

( uitverkocht )

De laatste vlucht van de "Blonde Bomber" (Frans Smolders)

6,20 €

Op zoek naar onze Olmense “Eigen aard”

1,00 €

De Schansen

( uitverkocht )

Besloten tijd en Boerenkrijg in het grensgebied Brabant -Loon (1797-1802)

10,00 €

 

Bestelling

 

Het jaarboek is te verkrijgen door overschrijving van 13 euro op rekening BE29 9730 2671 6864 van Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis, Berkenlaan 40, 2491, Balen-Olmen.

 

In de buurdorpen van Olmen leveren we het Schreneel aan huis. Wie ver buiten Olmen woont wordt verzocht dit bedrag te verhogen met 2,50 euro voor verzendingskosten.

 

U kan ook altijd contact opnemen met erfgoedolmen@scarlet.be.