JAARBOEK ’T SCHRENEEL

 

 

http://users.telenet.be/heemkunde.olmen/foto%27s/schreneel.gif

De Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis geeft elk jaar een jaarboek uit. hierin worden artikels gepubliceerd over de geschiedenis en het erfgoed van Olmen.

 

De titel ’t Schreneel verwijst naar het kleine kistje dat in de boedelkist van onze

voorouders voorkwam, waarin kleinoden en familiejuwelen bewaard en van generatie

tot generatie doorgegeven werden. Op die manier zijn deze voorwerpen een weerspiegeling

van de famiegeschiedenis.

 

De jaarboeken van onze vereniging hebben een gelijkaardige functie, in die zin dat zij de

geschiedenis van ons dorp bewaren en doorgeven

 

De artikels bevatten uniek fotomateriaal en gedetailleerde technische tekeningen. Verder zijn

ze rijkelijk geïllustreerd met pentekeningen van de hand van Walter Sannen.

 

De eerste jaarboeken werden gefotokopieerd op A4 formaat en door de leden zelf ingebonden.

Sinds 1992 wordt het jaarboek op een kleiner formaat op offset gedrukt bij Uitgeverij Acco te leuven.

 

Meer informatie over het verkrijgen van de verschillende jaarboeken vindt u door het klikken op

onderstaande link.

 

OVERZICHT PUBLICATIES