Al sinds 1935 wordt op de O.-L.-Vrouwparochie van Tielt in koor gezongen. Het oorspronkelijke mannenkoor, onder leiding van “professor” Vanden Broucke, verzorgt de gregoriaanse  gezangen in de wekelijkse hoogmis in de voorlopige kerk aan de Oude Stationstraat. E. H. Thorez neemt  in 1942 het roer over, onder de benaming “Kerkzang van O.-L.-Vrouw”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar een volwaardig gemengd koor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historiek

Koninklijk

O.-L.-Vrouwekoor Tielt

In 1963 worden ook dames tot het koor toegelaten en neemt Roger Van Hulle het dirigeerstokje over. 
Stilaan bouwt hij de “Kerkzang” uit tot een volwaardig vierstemmig gemengd koor.  Ook medepastoor Robert Declercq – voormalig scolameester aan het seminarie - drukt zijn stempel op de uitbouw van koor en repertoire. Tweestemmige partituren moeten plaatsruimen voor vierstemmige polyfonie. O.m. met de “Deutsche Messe” van Schubert en “Missa a tre Canti” van Krafft zorgt Roger Van Hulle voor prachtige uitvoeringen.
In 1983 geeft Roger op zijn beurt de fakkel door aan Marc Tassaert. Die werkt op hetzelfde elan verder en brengt in 1985 vier feestuitvoeringen n.a.v. 50 jaar O.-L.-Vrouwekoor.  Sindsdien draagt het koor de titel “Koninklijk koor”.
 
N.a.v. 50 jaar O.-L.-Vrouwekerk wordt in 1988 een eerste “Kooravond” georganiseerd. Deze  groeit tot een traditie: om de twee à drie jaar geeft het koor nu een concertje ten beste.
· In 1990 een kooravond rond “Maria”, met de creatie van het ‘Stabat Mater’ van Marcel Van Quickelberghe
· In 1993 een concert rond “Passie & Pasen”, met ‘Klaagliederen aan de muur’
· In 1995 een aperitiefconcert (60 jaar koor) en een kerstconcert
· In 1998 is “Allerheiligen & Allerzielen” aan de beurt, met het ‘Requiem’ van Fr. J. Krafft
· In 2000: “Herdenkingsconcert Marcel Van Quickelberghe”
· In 2002 brengen we i.s.m. “Cantando Wingene”, de Johannespassie van Kühnhausen.
· In 2005: dubbelconcert “De Zevende Hemel” i.s.m. het “Gemengd Koor De Wijnberg” uit Wevelgem
· 2006 staat volledig in het teken van het “Mozartjaar”. Samen met 4 andere koren en een gelegenheidsensemble verzorgen we vier “Herdenkingsmissen” met de Missa Brevis (KV65) en motetten van W. A.  Mozart.
· In 2007: concert “Kerst in vrede”
· In 2008 geven we samen met “Terpsichore Oostrozebeke” een dubbelconcert n.a.v. 90 jaar bevrijding.
· In 2009 brengen we “Tielt zingt Kerst” i.s.m. de andere Tieltse koren en de Academie voor Muziek en Woord.
· 2010 staat in het teken van 75 jaar koor. We knopen terug aan met een traditie uit de jaren 70 en zingen de “Meiavond” in de vorm van een viertal buurtconcertjes op 30/04. Op 9 oktober 2010 ontvangen we het Gentse “Kalliope” voor een gastconcert. Met een feestelijke St-Ceciliaviering op 20 november ronden wij dit feestjaar af .
· In 2011 konden wij ons trouwe publiek opnieuw bekoren, nu eens met een “Gospelconcert”. Samen met de koren ‘Jocanti’ uit Harelbeke, ‘Singhet Vro’ uit Desselgem en ‘Cant’Amore’  uit St.-Niklaas concerteerden  wij op 4 locaties.
Eveneens in 2011 slaan we de handen in elkaar met het Kon. Koor Sint-Jozef-werkman voor “Tielt meets Santa Cruz”, een benefietconcert voor en met Padre Lucas Casaert, de Tieltse missionaris die werkzaam is in Bolivia.
· In mei 2013 verzorgt het koor de dankviering voor 100 jaar O.-L.-Vrouweparochie en 75 jaar O.-L.-Vrouwekerk, en de Mariale gebeds-viering n.a.v. 75 jaar Lourdesgrot op de Poelberg. Het werden de laatste vieringen met Marc Tassaert als dirigent. Hij zal voortaan de bassen vervoegen.
· In september 2013 vindt het bestuur een waardige opvolger in de persoon van Hendrik Declercq. Hendrik wordt bereid gevonden met het koor in het project “VREDESCONCERTEN 2014” te stappen. Dit korenproject stond reeds in de steigers. Samen met het Kon. Koor en Orkest Zanglust Tielt, het “Egems Gemengd Koor” en “Singhet Vro” uit Desselgem worden in november/december 2014 en in januari 2015 vier concerten georganiseerd.
· 2015 is alweer een jubeljaar: ons koor wordt 80! Op de Ceciliaviering zingen we samen met “Clara Voce” uit Hooglede. We brengen de mis van Michaël Haydn met orgel en klein orkest, gevolgd door een eerder profaan getint Ceciliaconcert en afgerond met een drink voor alle aanwezigen.
· In 2017 blazen de collega’s van “Clara Voce” uit Hooglede 40 kaarsjes uit … een prima gelegenheid om de feestelijkheden van ons 80ste jubileum nog eens te hernemen. We starten het jaar echter met een “Driekoningenconcert”: op 6 januari in Tielt (samen met Jeugdkoor Vocina) en op 7 januari in de H.-Godelievekerk in Roeselare (samen met het Godelievekoor). Het feestjaar wordt afgerond met “Missa a tre Canti” van Franz Krafft en met een ludiek “Ceciliaconcert” op 25 november 2017.
· 2018 start met een project van de Tieltse koren: “Verminnen bekoort Tielt”. In mei brengen we een “Lenteconcert” voor de FOTON-vereniging van Familiezorg Tielt.
· 2019 - In de O.L.V.-kerk is er vanaf de zomer nog slechts om de twee weken een eucharistieviering: elke tweede en vierde zondag van de maand. Samenwerking met de andere parochiekoren dringt zich op. Een “Europamis” willen we met de gezamenlijke koren opluisteren. Ook voor het 60-jarig priesterjubileum van eredeken G. Buyse slaan we de handen in elkaar. In juni brengt ons koor een “Zomerconcert” voor de FOTON-vereniging van Familiezorg Tielt.
Hoe het begon
Kooravonden