De koorleden

· Nicole Deblauwe

· Nicole Sanctorum

· Evelien Tassaert

· Carine Van Daele

· Jeannine Van de Casteele

· Nicole Vanderlinden

· Tine Mannaerts (gz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Johan Desplenter

· François Thant

· Willy Vaes

· Etienne Verbrugge

· Jeroen Tassaert (gz.)

· Martijn Tassaert (gz.)

 

 

Instrumentale begeleiding repetities

· Ulrik Müller

· Hubert Verhelst

 

 

* gz. = gastzanger

 

 

 

 

Sopranen

Alten

· Noëlla Allaert

· Mia Demeyer

· Christine Maes

· Katrien Maes

· Liliane Pauwels

· Miet Santermans

· Marie-Thérèse Werniers

· Isabelle Desplenter (gz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Eric Maertens

· Marc Tassaert

· Joseph Vandaele

· Bart Vande Vyvere (gz.)

 

 

Dirigent

· Hendrik Declercq

 

 

Organist

· Tom Hoornaert

Tenoren

 

Bassen

Koninklijk

O.-L.-Vrouwekoor Tielt

Het bestuur van het Kon. O.-L.-Vrouwekoor Tielt neemt de nodige maatregelen om de privacy van zijn leden te garanderen.            

 

Persoonsgebonden gegevens

De persoonsgebonden gegevens die we verzamelen, zijn tot het strikte minimum beperkt: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat en stemgroep. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de goede werking van de vereniging:

· voor het afsluiten van een verzekering

· voor het aanleggen van een ledenregister en van werklijsten

· voor het verkrijgen van werkingssubsidies

De website van onze vereniging vermeldt enkel de namen van de leden en de respectieve stemgroepen waartoe ze behoren.

 

Beveiliging

Alle gegevens zijn veilig opgeslagen in de databank van Koor en Stem, de koepelorganisatie die ook voor de verzekering instaat. Enkel de administrator heeft het paswoord om deze gegevens bij te werken.

Om ongecontroleerde verspreiding van bv. e-mailadressen te voorkomen, worden berichten steeds in BCC verstuurd. Elke geadresseerde ziet dan enkel zijn persoonlijk e-mailadres.

 

Foto’s

Foto’s van uitvoeringen en activiteiten worden enkel onder de leden verspreid of in gesloten bijeenkomsten vertoond.

Op de website is een fotopagina, waarop alleen groepsfoto’s in beperkte resolutie getoond worden. Voor gerichte foto’s, n.a.v. een viering bijvoorbeeld, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de betreffende personen.

 

Recht van elke betrokkene

Alle koorleden hebben het recht om de administrator te vragen hun gegevens te actualiseren (adressen, telefoonnummers, enz.) of te verwijderen.

 

Hoelang worden de gegevens bewaard

Gegevens die van belang zijn voor de historiek van de vereniging worden bijgehouden - ook wanneer een koorlid afscheid neemt. Specifieke adresgegevens worden echter niet langer bewaard.

Privacyverklaring