Mat, ON5KL

 
Home | APRS |


Europese APRS richtlijnen

newNieuw-N-Paradigm als in voege vanaf 20 Apr 2008:new

Deze pagina bevat richtlijnen voor het benutten van de maximum capaciteit van het Europese netwerk (144.800Mhz)

Deze informatie is voor het merendeel gebaseerd op de Europese richtlijnen van Bob Bruninga - WB4APR en van lange discussies gevoerd op de
ui-vieuw@yahoogroups.com reflector.
Deze richtlijnen zijn unaniem goedgekeurd op de laatste IARU 1 vergadering in Cavtat, Croatia op 29 maart 2009.

TRACE and TRACEn-n Deprecated

((Deprecated adj.) Engels woord dat in de computertaal gebruikt word om duidelijk te maken dat het binnenkort niet meer geldig is en zal verwijderd worden in latere versies

RELAY,TRACE and TRACEn-n zijn niet langer nodig voor het APRS netwerk en zouden moeten afgesloten worden in uw Digi en liefst verwijderd uit uw unproto pad..

lijn

huis

huis

Home Stations

( werkend met het UI-view programma)

Zet Uw unproto adress in station set-up APRS,WIDE2-2 (UI-View Style)

( dit is alles, niet meer nodig)

Unproto

De WIDEn-N paradigm instellingen zijn een poging om het APRS netwerk te optimaliseren met de tegenwoordig beschikbare hardware. Er zijn betere wegen om een APRS netwerk te bouwen, maar zolang de nieuwe hardware er niet voor beschikbaar is om de job te doen verzoekt de MWAPRS om allemaal de nieuwe instellingen te gebruiken.

De vooropgestelde instelling voor het pad van een APRS home-station is:

WIDE2-2

Dit geeft U twee sprongen (hops) via het RF netwerk.

Home stations zouden maar om de 30 minuten een positie report van WIDE2-2 moeten uitzenden. Bij niet bewegende voorwerpen is 30 minuten aan te raden. Deze tijd is meestal de default instelling in het APRS program voor thuis gebruik.


*************************************************************************************************************

Om een bijdrage te leveren aan het APRS-netwerk zou elk Home station als Fill-in digipeater moeten fungeren, en niet alleen maar een baken uitzenden.

Home Digi Setup

UI-View instaleren als Fill-IN home digi:

Ga naar setup > Digipeater setup

Enable Digi aanvinken
UI Only aanvinken
Alias substitution aanvinken
WIDEn-n NIET aanvinken
TRACEn-n NIET aanvinken
Alias(en) uw CALL,WIDE1-1
Sub Alias uw CALL
Dupe secs = 30
Digi routes has 1=1

Klik OK en alles staat ingesteld

lijn

Als U zich bevindt in een gebied waar het moeilijk is om de hoofd WIDE-Digipeaters rechtstreeks te bereiken, zou uw Home station als volwaardige digipeater kunnen fungeren. Het aan te raden pad voor zulk een digipeater:

WIDE1-1,WIDE2-1

Dit geeft U twee sprongen (hops) via het RF netwerk. WIDE1-1 aktiveert de Fill-in digipeater, deze stuurt het packet door naar de WIDE digipeaters.
Dit pad vraagt de fill-in digipeater om hulp voor de eerste sprong alsook de WIDE digipeater, maar alleen de WIDE-digipeater zal op de tweede sprong antwoorden.

Wanneer Uw packet in rechtstreeks bereik van de WIDE-digipeater is zal deze antwoorden op de WIDE1-1 alias, het packet wordt in de anti-dubbel lijst geplaatst, de binnenkomende tweede alias wordt door de zelfde routine beoordeeld en de digipeater ziet dat deze packet reeds behandeld is en zendt hem geen tweede maal uit ( minder QRM ).

Mischien vraagt U zich af waarom zo een vreemd pad? Het antwoord ligt in de programatie van de WIDE-digipeater. Vroeger gebruikte men een pad van RELAY,WIDEN-n ( TRACEN-n). Dit hield in dat de WIDE-digipeater antwoorde op de alias RELAY. Dit alias werd bewerkt in de digipeater door een routine met beperkt dubbel checking. Het packet werd doorgestuurd en gehoord door een andere WIDE-digipeater die antwoorde op de WIDE2-2 alias, dit packet werd door een andere routine bewerkt die niets afwist van de RELAY packet waardoor het mogelijk is dat de gehoorde packet weg en weer gezonden wordt met de nodige qrm als gevolg en verlies van packets van andere stations. Daarom gebruik de nieuwe instellingen.

Wanneer Uw packet in rechtstreeks bereik van de WIDE-digipeater is zal deze antwoorden op de WIDE1-1 alias, het packet wordt in de anti-dubbel lijst geplaatst, de binnenkomende tweede alias wordt door de zelfde routine beoordeeld en de digipeater ziet dat deze packet reeds behandeld is en zendt hem geen tweede maal uit ( minder QRM )

Dit is waar de echte "magie" van het WIDEn-N paradigm verschijnt.

Good Location Digi Setup

Een ding waar U vooral moet op letten is er zeker van te zijn dat WIDE1-1 altijd als eerste sprong staat geprogrammeerd.

Een ( SLECHT) pad is zoals:

WIDE2-2,WIDE1-1 (ZEER SLECHT PAD)

Dit geeft U twee sprongen via een hoofd WIDE-digipeater. en nog een sprong via eender welke Fill-in digipeater die de tweede sprong van de WIDE-digipeater hoort. Dit is geen goed ding, geeft alleen een hoop qrm op het netwerk met het onnodig herhalen van het uitgezonden packet. Fill-in digeaters zouden alleen mogen dienen als hulp om een WIDE-digipeater te bereiken op plaatsen waar het anders moeilijk zou zijn.

lijn

Gebruik alleen als het nodig is een digipeater om bij tedragen aan het goed funtioneren van het APRS netwerk en niet om te hoop te vullen en nog meer QRM te maken.

lijn

Om UI-View als digipeater intestellen volgens de nieuwe settings, moet UIVIEW32.INI gewijzigd worden
Open met notepad de UIVIEW32.INI file die zich bevind in C:\Program Files\Peak Systems\UI=View32\

scroll naar beneden tot aan het gedeelte [DIGI_OPTIONS] en verander de gegevens zodat ze met onderstaande overeenkomen:

[DIGI_OPTIONS]
DIGI_ENABLED=TRUE
UI_ONLY=TRUE
ALIAS_SUBSTITUTION=TRUE
DUPE_SUPPESS_SECONDS=30
ALIAS=WIDE7-7,WIDE7-6,WIDE7-5,WIDE7-4,WIDE7-3,WIDE7-2,WIDE6-6,WIDE6-5,WIDE6-4,WIDE6-3,WIDE6-2,WIDE5-5,WIDE5-4,WIDE5-3,WIDE5-2,WIDE4-4,WIDE4-3,WIDE4-2,WIDE3-3,WIDE3-2,UW roepteken hier
UIFLOOD=BE (voor Belgie)
UITRACE=WIDE
WIDEN-N=TRUE
TRACEN-N=TRUE
SUBST_ALIAS=Uw roepteken hier
EXCLUDED=""
[DIGI_ROUTES]
1=1

In station setup vergeet ook niet uw berekende PHG te plaatsen, zo is uw bereik op kaarten te zien.

Als uw home station als digipeater fungeert gebruikt ook het goede symbool

******************************************************************************************************************************************


lijn

car

huis

Mobiles

Universeel pad voor mobiele stations in benelux is:

WIDE1-1,WIDE2-1 (Kenwood Stijl)


Dit geeft U twee sprongen (hops) via het RF netwerk. WIDE1-1 aktiveert de Fill-in digipeater, deze stuurt het packet door naar de WIDE digipeater. Dit pad vraagt de Fill-in digipeater om hulp voor de eerste sprong alsook de WIDE digipeater, maar alleen de WIDE-digipeater zal op de tweede sprong antwoorden.

Wanneer Uw packet in rechtstreeks bereik van de WIDE-digipeater is zal deze antwoorden op de WIDE1-1 alias, het packet wordt in de anti-dubbel lijst geplaatst, de binnenkomende tweede alias wordt door de zelfde routine beoordeeld en de digipeater ziet dat deze packet reeds behandeld is en zendt hem geen tweede maal uit ( minder QRM )

Dit is waar de echte "magie" van het WIDEn-N paradigm verschijnt.

Een ding waar U vooral moet op letten is er zeker van te zijn dat WIDE1-1 altijd als eerste sprong staat geprogrammeerd.

Een ( SLECHT) pad is zoals:

WIDE2-1,WIDE1-1 (ZEER SLECHT PAD)

Dit geeft U twee sprongen via een hoofd WIDE-digipeater. en nog een sprong via eender welke fill-in digipeater die de tweede sprong van de WIDE-Digpeater hoort. Dit is geen goed ding en geeft alleen een hoop qrm op het netwerk met het onnodig herhalen van het uitgezonden packet tot gevolg. Fill-in digeaters zouden alleen mogen dienen als hulp om een WIDE-Digipeater te bereiken op plaatsen waar het anders moeilijk zou zijn.

Mobile stations zouden een positie report moeten uitzenden in functie van hun equipement, WIDE1-1,WIDE2-1. Voor een pad van WIDE1-1 om de twee minuten, en voor het volledige pad van WIDE1-1,WIDE2-1 om de 3-5 minuten, dit natuurlijk in functie van de noden van het ogenblik ( Smart beaconing en hoekherkenning heeft hier een voordeel ).

lijn

car

huis

IGATE's

Universeel pad voor IGATE's is APRS,WIDE1-1 (UI-View Style)

IGATE's die onnodig veel informatie geven laten het netwerk dichtslippen.

IGATE's die onnodig uitgestelde packetten doorsturen waardoor dubbels onstaan geven onnodige qrm en laten het netwerk dichtslippen.

IGATE's zouden het merendeel van de tijd passief moeten zijn en alleen bakens/berichten uitzenden voor lokale ( <40 km ) stations die niet actief zijn op RF.

Hieronder de instellingen om uw UI-View home station als I-gate te laten werken volgens de nieuwe aangenomen settings.

Ga naar C:\program Files\Peak Systems\UI-View32\Igate.ini

Verander de regel NOGATE in onderstaande:

NOGATE=NOGATE,RFONLY,RELAY,TRACE,WIDE3,WIDE4,WIDE5,WIDE6,WIDE7

Dit zal nog steeds de packetten met WIDE2-N als WIDE1-N doorlaten van RF naar APRS-IS zoals vroeger.

lijn

Toon Radio bereik

APRS ondersteunt door het gebruik van PHG de mogelijkheid om een een indicatie te geven van Uw radiobereik. Door het gebruik van de APRS PHG tekst en de plug-inUI-PHG kunt U het bereik van Uw station tonen via cirkels op een UI-View map.

Om deze informatie in Uw station te zetten gebruik de PHGR calculator en update uw station set-up zoals onderstaand voorbeeld.

Voor een betere indicatie van Uw radiobereik kan het nodig zijn om te PHG waarden ( Antenne directie en hoogte ) wat aan tepassen.Copyright 2006 ON5KL & ON4QP. , All rights reserved.