PHILIPS 890A

Deze radio uit 1937 was een bijzonder luxe-apparaat, niet minder dan 9 buizen werden er gebruikt om een krachtig geluid te produceren uit de 26cm grote luidspreker. Het bijzondere was vooral de éénknopsbediening: de knop onder op het toestel kon men niet alleen draaien maar ook in alle richtingen bewegen (zoals een joystick)... duwt men de knop naar boven, speelt de radio harder, naar beneden speelt hij zachter, naar links worden de tonen doffer, naar rechts scherper en door aan de knop te draaien kiest men de zenders... door aan de ring te draaien die rond de knop staat kiest men tussen MG-LG-KG en PU. De afstemschaal met het magische oog bevindt zich boven op het toestel en kan naar voren gebogen worden. Door het lage MF van 128 KHz is de radio zeer selectief en een 2-krings ingangsfilter met een 3-voudige afstemcondensator onderdrukt de spiegelfrequenties. De buizenbezetting bestaat uit   AZ1,  1561,  2 maal EL3,  2 maal EBC3,  EK2,  EF5 en  EM1