Welkom.Onder ons.Het bestuur.De propagandisten.Contact opnemen.Tombola.

© 2007 Marnik Hackx

 

 

Op 1 juli 1949 werd een vereniging zonder winstoogmerk gesticht onder het vast, voorlopig, tijdelijk en gepensioneerd personeel van De Post West-Vlaanderen.

Vroegere benaming:

ONDERLINGE STEUN VAN DE POSTAGENTEN

VAN HET 4DE GEWEST.

Op 1 juli 1999 wordt de benaming gewijzigd in:

V.Z.W. KONINKLIJKE VERENIGING ONDERLINGE STEUN POSTPERSONEEL

WEST VLAANDEREN

(afgekort: K.O.V.E.O.S.)

De vereniging heeft tot doel, onder het personeel van de provincie, de geest van de samenhorigheid aan te wakkeren en haar leden benevens morele ook stoffelijke steun te verlenen.

Zij onthoudt zich van elke inmenging in administratieve

of syndicale aangelegenheden

 

Stichting, benaming en

doel van de vereniging: