Heeft u ondernemingstalent?

 

Jaarlijks gaan vele (vooral beginnende) zelfstandigen failliet omwille van commerciŽle en managementsproblemen.

Studies hebben uitgewezen dat slechts de helft van de ondernemingen ouder wordt dan vijf jaar.

Dit zou enerzijds te wijten zijn aan een ontoereikende opleiding op het startniveau en anderzijds aan een onvoldoende aanbod en/of deelname aan bijscholing.
Om hieraan iets te verhelpen startte de Dienst Beroepsopleiding departement Onderwijs en Vorming op 1 februari 2002 het project RYS (Responsible Young Starters) op in samenwerking met de werkgeversorganisatie UNIZO.
RYS richt zich vooral naar jongeren in een beroepsopleiding (BuSO, DBSO en BSO) en volwassen (startende) ondernemers.

De doelstellingen van het project zijn:

 •  het meehelpen terugdringen van het aantal faillissementen

 •  het op elkaar afstemmen van opleidingen binnen en buiten onderwijs door gebruik te maken  van een gemeenschappelijke modulaire structuur;

 •  het uittekenen van een transparant aanbod;

 •  het bieden van hulp en ondersteuning aan opleiders en/of begeleiders;

 •  het ontwikkelen van opleidingspakketten met maximale integratie van ICT, sectorspecifieke  inhouden en nieuwe werkvormen;

 •  het ontwikkelen van een servicedocument.

 

Als u een eigen zaak wenst op te starten is het zinvol om een zelfevaluatie te doen.

Schuilt er een echte ondernemer in mij? Beschik ik over de juiste competenties om te ondernemen?

 

Beschikt u over de nodige competenties?

 • Doorzettingsvermogen

 • Besef van rendement

 • Besluitvaardigheid

 • Zelfstandigheid

 • Overtuigingskracht

Heel wat online tests zijn beschikbaar. Als werkzoekende kan u hiervoor bij de VDAB terecht.

Ook kan u als werknemer samen met een loopbaanbegeleider uw ondernemerscompetenties in kaart brengen.

 
 
 

Doe de ondernemerstest : http://www.omoo.be/downloads/rys_o_test/Start%20Responsible%20Young%20Starters.htm

 
     
 

Meer inlichtingen : paul.schram@ond.vlaanderen.be