Fijn met jezelf omgaan kan
beginnen met je lichaam!!!

De grond kan je leren ervaren
als een betrouwbare veilige steun!