Welcome To The Family

Familie Lemmens - Wens - Van Nijen

VOORWOORD

Naar aanleiding van het eerste familieboek familie Lemmens van rond het jaar
1986 (juiste datum onbekend) Geven wij een digitale opvolger uit met enkel het
nageslacht Lemmens - Wens - Van Nijlen. Opgenomen zijn de
voorouders (vermeld) en de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
voor zover deze beschikbaar waren of gevonden werden.

Zoals u opmerkt werd de naam Van Nijlen niet juist geschreven in het vorige boek.
Dit is volgens de officiële documenten geen Y maar IJ.

Verder zijn zover als mogelijk alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen
opgenomen op deze website.

Deze digitale versie werd gemaakt door Stefan Dirkx en kon enkel
ontworpen worden door het vele opzoekwerk en uitbrengen van
een nieuw boek door Frans Lemmens, eind 2016.

Verder willen we iedereen bedanken voor de medewerking en de ontvangst om
al deze gegevens te bekomen.

Veel plezier met al deze gegevens.