Nuttige adressen en telefoonnummers

Gerits Huub, pastoor-deken
Jan Van Ophemstraat 19
3200 Aarschot
tel. 016 57 20 43
email: fa921058@skynet.be

Parochiesecretariaat
Jan Van Ophemstraat 23
3200 Aarschot
tel. 016 56 09 30
email: fa921058@skynet.be
Geopend op maandag en donderdag van 9.30 u tot 11.45 u
Op woensdag van 18.00 u tot 20.00 u

Zusters Sancta Maria
Kardinaal Mercierstraat 12
3200 Aarschot
tel. 016 56 74 90

Kosterdiensten
Bart Verhaeghe (Onze-Lieve-Vrouw)
tel. 0497 60 61 46
Magda Baerts (Sint-Rochus)
tel. 016 57 13 71
Achiel Feyaerts (Bergvijver)
tel. 016 56 45 98

Het is vandaag:

Koren

 

Hou je van zingen? En wil je graag met één van onze Aarschotse parochiekoren meezingen? Dat kan! Er zijn nog 3 koren actief in onze parochie: het Verrijzeniskoor, het Gregoriaans koor en het Gelegenheidskoor. De andere koren, vermeld op deze pagina, genieten na jarenlang trouwe dienst, van een welverdiende rust.

Ben je geïnteresseerd, kijk dan voor de contactgegevens verder op deze pagina.

  • Verrijzeniskoor
  • Gregoriaans koor
  • Gelegenheidskoor
  • Sint-Rochuskoor
  • Zangkoor Bergvijver

Dirigent: E.H. Paul Eerlings
Repetitie: elke eerste maandag van de maand in de O.L.Vrouwekerk van 10.00 u tot 11.00 u.
Opgeluisterde vieringen: uitvaartliturgie
Contact: E.H. Paul Eerlings (016 / 26 24 21)

Sinds enkele jaren wordt de uitvaartliturgie in de Onze-Lieve-Vrouwekkerk verzorgd door het koor dat ondertussen is uitgegroeid tot een hechte groep van meer dan twintig enthousiaste zangers, onder leiding van E.H. Paul Eerlings.
Het koor wordt ten zeerste gewaardeerd, vooral door de families die voor de uitvaart van hun dierbare een mooie uitvaartliturgie op prijs stellen.
Zo zongen ze al meer dan 130 uitvaarten. De groep repeteert elke eerste maandag van de maand in de kerk van 10.00 u tot 11.00 u.
Wie graag wil meezingen, neemt contact op met Paul Eerlings.

Dirigent: E.H. Frans Breughelmans
Repetitie: elke derde dinsdag van de maand in de aula van het Sint-Jozefscollege (Schaluin) van 20.00 u tot 21.30 u.
Opgeluisterde vieringen: elke vierde zondag van de maand om 11.00 u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
  kerkelijke feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Allerheiligen om 11.00 u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
  vaderlands- en koningsgebonden dagen, zoals 21 juli, 11 en 15 november
Contact: E.H. Frans Breughelmans (03 / 480 06 72)
  polle.matthijs@skynet.be

Het Gregoriaans Koor is een onderdeel van het cultureel erfgoed van Aarschot, dat voorlopig nog niet opgenomen is in de lijst van beschermd werelderfgoederen van de Unesco.
In de jaren 90 namen Frans Lambrechts en Frans Breugelmans samen het initiatief om het gregoriaans opnieuw een plaats te geven in de hoofdkerk van Aarschot.
De gezangen leggen het mystieke van de eucharistie vast in de ijle klanken van het gregoriaans waardoor dit mystieke als het ware tastbaar wordt op de ziel van de toehoorder.
Al meer dan 20 jaar komen een twaalftal mannen maandelijks samen om hun gerijpte stemmen in unisone harmonie met de kerkelijke feestdagen op te hangen aan de kerkgewelven van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot.
Het Gregoriaans Koor onder leiding van E.H. Frans Breugelmans luistert, meestal met orgelbegeleiding door Bart Verhaeghe, de eucharistievieringen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk op die doorgaan elke vierde zondag van de maand, om 11.00 uur, en deze op de hoog- en feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Allerheiligen. Maar ook op 11 en 15 november en 21 juli zorgt het koor voor de muzikale omlijsting van deze vaderlands- en koningsgebonden dagen.

Mannen die interesse hebben om mee te zingen met het Gregoriaans Koor kunnen zich richten tot Frans Breugelmans of Polle Matthijs of komen naar de repetities die elke derde dinsdag van de maand doorgaan in de aula van het  Sint-Jozefscollege aan het Schaluin te Aarschot, van 20.00 u tot 21.30 u.

Dirigent: Hilde De Bleser
Repetitie: Twee of drie repetities in de weken voor de Kerstavondviering en de Paaswake. Deze repetitiedata worden tijdig meegedeeld aan de deelnemende koorleden.
Opgeluisterde vieringen: Kerstavondviering en Paaswake
Contact: Geef je naam op aan Bart Verhaeghe (koster-organist) of Huub Gerits (pastoor).

"Zingen is twee keer bidden". Zo sprak lang geleden al kerkvader Sint-Augustinus. Dit is zeker waar voor die bijzondere momenten die ons geloof mee vorm geven, zoals Kerstmis en Pasen. Daarom werd er na het laatste optreden van het Sint-Rochuskoor op 24 december 2015, besloten om een gelegenheidskoor op te richten om de vieringen op Kerstavond en de avond voor Pasen een feestelijk tintje te geven. Zing je graag en wil je graag deze twee vieringen mee opvrolijken met aangpaste gezangen? Geef dan zeker je naam op aan Bart Verhaeghe (koster-organist) of Huub Gerits (pastoor). Hun contactgegevens vind je in de rechter kolom van deze website.

Dit vierstemmig gemengd koor uit Aarschot stond sinds zijn oprichting onder leiding van E.H. Frans Breughelmans. Oorspronkelijk luisterde het koor enkel de vieringen in de Sint-Rochuskerk op. Door het wegvallen van de wekelijkse eucharistievieringen in deze kerk, zong het koor nog hoofdzakelijk in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Op 24 december 2015 luisterde het koor voor de laatste keer de eucharistieviering op. We willen hierbij de dirigent en alle koorleden van harte bedanken voor de jarenlange inzet.

Het zangkoor van Bergvijver werd opgericht in februari 1939 toen de kapel plechtig werd ingewijd. Het was in die tijd vooral de organist die het koor leidde. Men zong toen uitsluitend Gregoriaanse gezangen.
In 1960 kwam Zuster Maria Anthonissen op Bergvijver en werd er kleuterleidster in het schooltje, gelegen naast de kapel. Zij nam toen, naast allerlei andere taken in kerk en parochie, ook de leiding van het koor over. Vanaf 1968 - 1969 begon men met het zingen van Nederlandstalige liederen. Het koor luisterde toen alle eucharistie- en gebedsvieringen op, die in de kapel gehouden werden.
Omdat de kapel van Bergvijver sinds september 2015 tot profaan gebruik werd teruggebracht, is het koor niet meer actief binnen de parochie.
Hartelijk dank aan zuster Maria en alle koorleden voor hun jarenlange inzet in onze parochie.