Open-Mind: Open your mind for our business

Open-Mind

Wij zijn Kempense jongeren van het Atheneum De Vesten in Herentals, die deelnemen aan het project ‘minionderneming’ van VLAJO. Met dit project wil VLAJO jonge mensen de kans geven om al met het bedrijfsleven kennis te maken en zelf te ondernemen.


De naam van onze minionderneming is ontstaan uit een brainstormsessie in ons lokaal. Ieder van ons kreeg de opdracht een naam te verzinnen voor de minionderneming. De voorstellen werden dan aan bord gebracht. Geen enkel idee was te gek!! ‘Open-Mind’ klonk zo goed oren en sprong hoog boven de andere namen uit, dat de keuze snel gemaakt werd!


Na de keuze van de naam, diende het bestuur de minionderneming een concrete vorm te krijgen. In de eerste plaats hebben we zelf de functie- en profielomschrijvingen opgesteld. Vervolgens hebben we de MBTI-test afgelegd. Dit is een persoonlijkheidstest die, m.b.v. een code, jouw persoonlijk profiel omschrijft. Het geeft antwoorden op vragen zoals ‘Ben je extravert of introvert?’, ‘Ben je besluitvaardig genoeg?’, … De resultaten van deze test dienen met de nodige voorzichtheid geďnterpreteerd worden. Een introvert persoon kan even bekwaam zijn voor een functie waarin een extravert persoon beter tot zijn recht komt, zoals bijvoorbeeld een PR-directeur. Toch kan niet ontkend worden dat extraverten zich beter in de vel van PR voelen dan introverten. Uiteindelijk hebben we, op basis van de resultaten van deze test, samen beslist wie welke functie zou krijgen. Schematisch wordt onze minionderneming gegoten in het volgende organigram:Hieronder vindt u een foto van de leden van Open Mind