jkjlh
Welkom op onze site met een overzicht van onze activiteiten.
Vanaf 1995 werd de werking `` Op( Slag en Tijd ) ´´ opgestart.

De ervaringen opgedaan bij het spelen van muziek voor kinderen tijdens de vele tournee’s in Vlaanderen en Nederland met theater “ Stekelbees “ en later “The Crèche Band “ werden gebundeld in een nieuwe interactieve methodiek.
Deze artistieke werking omvat verhalende muzikale voorstellingen en ervaringsgerichte workshops voor alle leeftijden.
Zo komt Op(Slag en Tijd) in zowat alle culturele centra, jeugddiensten en vele scholen in Vlaanderen terecht.
Via interactieve projecten worden de werelden van klank, ritmiek en muziek bespeeld.
Een speciale aandacht gaat uit naar de rijke resultaten die de kruisbestuiving van verschillende culturen teweegbrengt en die van een opslag een tijd maken.
Ook de invloed van technologie op oeroude muziekvormen wordt onderzocht.
We bereiken door de lage drempel van de plaatsen waar we optreden dikwijls doelgroepen die slechts zelden in contact komen met muziek en podiumkunsten.
In vorige seizoenen heeft Op(Slag en Tijd) kunnen meewerken aan totale projecten waar het cultureel centrum als een epicentrum optrad naar bijvoorbeeld de scholen, buurten en ontmoetingsplaatsen voor jongeren.
De ervaring opgedaan in meerdere Canon Dynamo2, Vlaggen en Wimpels en andere langdurige muzische projecten in scholen en buurten kunnen bijdragen tot een origineel actief kunsteducatief en sociaalartistiek project.
OP(Slag enTijd) betracht op een speelse en artistieke wijze het genot van het creëren van geluid, alleen en in groep, over te brengen.
Met of zonder voorkennis van muziek kunnen de deelnemers composities tot klank brengen
De organisatie werkt vakoverschrijdend in het domein van muziek en multimedia.

Werkvormen:
Voorstellingen/ Workshops / Meespeelvoorstellingen / Projecten / CD opnamen / Vormingen / Opleidingen