Onderzoek: Opvoeden van kinderen met ADHD

Wat houdt het in?

 

 

 

 

Kom ik in aanmerking?

 

 

 

 

 

Invullen vragenbundel

 

 

 

Anonimiteit

 

 

 

 

Inlichtingen

 

Deelnemen

Het onderzoek bestaat uit twee luiken.

 

In het onderzoek worden in de mate van het mogelijke beide ouders betrokken. U kan deelnemen als

 

Het invullen van deze vragenbundel neemt ongeveer 45 minuten in beslag. Let erop om de vragenbundel in één keer in te vullen en het invullen niet te lang te onderbreken. Als u te lang onderbreekt, zal de website automatisch vernieuwd worden en is het mogelijk dat u uw reeds ingevulde vragen verdwenen zijn en u opnieuw dient te beginnen.
Sommige vragen handelen over uw kind, andere vragen handelen over uzelf of over de relatie tussen u en uw kind. Voor het onderzoek is het belangrijk dat u steeds een eerlijk antwoord geeft op de vragen. Gelieve de vragen alleen in te vullen en niet de mening van anderen te vragen.

Alle gegevens die bekomen worden via dit onderzoek, vallen onder het beroepsgeheim en zullen strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. Tijdens het tweede testmoment zal u gevraagd worden om een korte taak uit te voeren (5 minuten), welke op video wordt opgenomen. Na afloop van dit onderzoek zullen deze beeldopnames vernietigd worden.

 

Gelieve bij het invullen van deze vragenbundel correcte contactgegevens door te geven zodat we u kunnen contacteren voor het tweede luik van het onderzoek. Als u foutieve gegevens doorgeeft, kunnen we uw vragenbundel helaas niet gebruiken voor dit onderzoek. Deze contactgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Drs. Elien Segers

Als u wil deelnemen aan dit onderzoek, kan u via onderstaande links de vragenbundel invullen. Wanneer u op onderstaande links klikt, zal de vragenbundel openen in een apart venster. Let er wel op dat u de correcte link gebruikt.

 

 

Aan de onderzoeksgroep Klinische Psychologie van de KU Leuven wordt in samenwerking met UZ Leuven, Universiteit van Amsterdam en Centrum ZitStil vzw onderzoek verricht naar het opvoeden van kinderen met ADHD en de invloed van ADHD op het gezin.

 

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar ouders van kinderen uit de lagere school tussen 6 en 12 jaar oud, met of zonder ADHD.

Als uw kind in de kleuterklas zit, secundair onderwijs of buitengewoon onderwijs volgt, komt u helaas niet in aanmerking.

 

 

Alvast heel erg bedankt voor uw interesse in ons onderzoek!

Vragenlijst Moeder Vragenlijst Vader