Index الفهرس

الابجدية في الهولندية - Alfabet

الاعداد في الهولندية - Aantallen

الاسماء في الهولندية - Naamwoorden

النعوت في الهولندية - Deelwoorden

الظروف في الهولندية - Bijwoorden

الادوات في الهولندية - Artikel

الضمائر في الهولندية - Voornaamworden

صيغة الجمع في الهولندية - Meervoud in het Nederlands

المؤنث في الهولندية- Vrouwelijk in het Nederlands

الافعال في الهولندية - Werkwoorden in het Nederlands

حروف الجر في الهولندية - Voorzetsels in het Nederlands

النفي في الهولندية - Negatie in het Nederlands

الاستفهام في الهولندية - Vraag in het Nederlands

الجمل في الهولندية- Zinnen in het Nederlands

Woordenschat in het Nederlands