O R A N D A G O

e-mail: orandago@gmail.com


Hieronder vind je verschillende uitstekende links naar sites die de studie van het Nederlands bevorderen.Algemene Nederlandse Spraakkunst WIKTIONARY NEDERLANDS verklarend en vertalend woordenboek Verklarend Woordenboek onregelmatige werkwoorden, voorzetstels, voegwoorden, adjectieven, bijwoorden, substantieven WABLIEFT de eenvoudigste krant van Vlaanderen WOORDENSCHATLIJSTJE boodschappen doen Interessante oefeningen, vooral op werkwoorden Oefeningen NT2 SAM Oefeningen SNT BRUGGE Kies taal en niveau Oefeningen ULG LUIK enkele uitdrukkingen, versta je ze? lijst onregelmatige werkwoorden