Back to Orientaal's class-room

Conjugate the verbs in the past tense (1)
(c) Johan Vandewalle 2006 

vermek
POSITIVE NEGATIVE POS QUESTION NEG QUESTION 
ben  
sen
o  
biz  
siz  
onlar  
başlamak
ben  
sen  
o  
biz  
siz  
onlar  
görmek
ben  
sen  
o  
biz  
siz  
onlar  
okumak
ben  
sen  
o  
biz  
siz  
onlar  
bakmak
ben  
sen
o  
biz  
siz  
onlar  
kaybetmek
ben  
sen  
o  
biz  
siz  
onlar