ArabLat3.msi = Arabisch 3 (Latijnse transcriptie Orientaal)

 

 

Dit programma maakt het mogelijk vlot Arabisch te tikken met een gewoon AZERTY-toetsenbord. Het gebruik van de toetsen sluit zo nauw mogelijk aan bij de transcriptie uit de lessen Arabisch van Orientaal vzw.

 

ArabLat3.msi werd aangemaakt met Microsoft Keyboard Layout Creator (http://www.microsoft.com/globaldev/tools/msklc.mspx) en vereist minimaal Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003.

 

 

1. INSTALLEER DE WINDOWS-ONDERSTEUNING VOOR RECHTS-NAAR-LINKS TALEN

 

+ Zorg dat onder: Start > Configuratiescherm > Landinstellingen > Talen: het vakje bij "... talen die van rechts naar links worden geschreven..." aangevinkt is. Indien nodig zal Windows je hier vragen de Windows-installatie-CD in de CD-drive te stoppen om de nodige software te installeren. Hierdoor worden aan het keuzemenu van "Invoertaal" (zie verder) een tiental versies van het Arabisch toegevoegd.

  

 

2. MAAK EEN MAP MET DAARIN NOG EEN MAP

 

+ Maak ergens een map "Arablat3" en maak in die map nog een map met als naam "i386"


 

3. DOWNLOAD ArabLat3.msi en ArabLat3.dll

 

+ Download ArabLat3.msi  (niet met "Open" maar met "Sla op") en sla dit op in de map "ArabLat3" (= naast de map "i386").

+ Download ArabLat3.dll  (niet met "Open" maar met "Sla op") en sla dit op in de diepste map, nl. "i386".

+ Voer ArabLat3.msi uit.

 

 

4. VOEG EEN NIEUWE INVOERTAAL +  TOETSENBORDINDELING TOE

 

+ Ga naar: Start > Configuratiescherm >  Landinstellingen > Talen > Details > Instellingen > Toevoegen:

        Invoertaal: Arabisch (om het even wat: Algerije/Bahrein/....)

        Toetsenbordindeling: Arabisch 3 (Latijnse transcriptie Orientaal)

        OK

+ Taalbalk >     v: op het bureaublad aangeven

                          v: pictogrammen van extra talen op de taakbalk plaatsen

+ OK, toepassen

 

 

5. SWITCH OP DE TAAKBALK TUSSEN NL (NEDERLANDS) EN AR (ARABISCH 3 LATIJNSE TRANSCRIPTIE ORIENTAAL)

 

+ Klik op NL rechtsonder de taakbalk (of op het ikoontje met een toetsenbord). Kies AR (of Arabisch 3 Latijnse transcriptie Orientaal) uit het keuzemenu om te switchen naar het ArabLat3 Keyboard. Alles wat je nu tikt verschijnt in het Arabisch. Je kan binnen eenzelfde document switchen van de ene taal naar de andere zoveel je maar wil. 

 

 

 

6. TOETSGEBRUIK:

  

resultaat    

letter toets

 

alif (+/- hamza) voor een beginklinker

ا

alif

e

آ

alifmaadda

(= begin-aa)

أ

alifhamza

(voor a, u, uu)

إ

alifhamza

(voor i, ii)

 

lange klinkers

ا

aa

a

يـ

ii

i

و

uu

u

ی

yzonder puntjes

(= soms eind-aa)

 

n letter in transcriptie = n toets

عـ

2

 

بـ

b

b

د

d

d

ضـ

D

D

فـ

f

f

هـ

h

h

حـ

H

H

جـ

j

j

كـ

k

k

لـ

l

l

مـ

m

m

نـ

n

n

قـ

q

q

ر

r

r

سـ

s

s

صـ

S

S

تـ

t

t

ط

T

T

و

w

w

يـ

y

y

ز

z

z

 

twee letters in transcriptie = n toets

ذ

dh

v

ظ

DH

Z of V

غـ

gh

g

خـ

kh

x

شـ

sh

$

ثـ

th

c

 

hamza's in het woord

أ

aahamza

A

ئـ

iihamza

I

ئـ

yhamza

Y

ؤ

uuhamza

U

ؤ

whamza

W

ء

hamzaop lijn

 

vrouwelijke uitgang

ة

taa' marbuuTa

 

hulptekentjes

ّ

shadda

(= verdubbeling)

*

ً

2 fatHa's (-an)

N

  

nog andere letters

گـ

g (Perzisch)

G

چـ

tch (Perzisch)

پـ

p (Perzisch)

p

ژ

zh (Perzisch)

J

ک

k (Perzisch)

K

 

zonder staart

o

 

cijfers

١

1

1

٢

2

2

٣

3

3

٤

4

4

٥

5

5

٦

6

6

٧

7

7

٨

8

8

٩

9

9

٠

0

0

 

leestekens

؟

?

?

،

,

,

؛

;

;

٪

%

%