Back to Orientaal's class-room

Stammen herkennen: is het een Stam I of een Hogere Stam?
(c) Johan Vandewalle 2003

Stam-I-werkwoorden herken je gemakkelijk aan het feit dat ze opgebouwd zijn uit slechts één klinker (kort of lang) + 3 of 2 medeklinkers afhankelijk van de lengte van die klinker. (Opgelet: vergeet niet dat de lettercombinaties "dh", "DH", "gh", "kh", "sh" en "th" elk maar één klank voorstellen en dus elk maar als één medeklinker geteld worden.) Vier verschillende configuraties van klinker en medeklinkers kunnen worden onderscheiden:
Stam I  = één korte klinker + drie medeklinkers: -qfiz, -Hlum, -qbal (patroon = CCvC) 
-rinn, -murr, -baHH (patroon = CvCC) 
Stam I  = één lange klinker + twee medeklinkers: -duum, -siir, -haab (patroon = CvvC) 
-Hmii, -bduu, -nsaa (patroon = CCvv

Iedere stam met meer dan één klinker en/of meer medeklinkers dan toegestaan bij een Stam I is een Hogere Stam.

Hogere Stammen zijn afgeleid uit Stam I
II: door de 2e wortelmedeklinker te verdubbelen -darris  (uit -drus) 
III: door -aa- in te lassen na de 1e wortelmedeklinker -kaatib  (uit -ktub) 
IV: door (a)- voor te voegen -(a)diir  (uit -duur) 
V: door de 2e wortelmedeklinker te verdubbelen + ta- voor te voegen -ta2arraf  (uit -2rif) 
VI: door -aa- in te lassen na de 1e wortelmedeklinker + ta- voor te voegen -taqaabal  (uit -qbal) 
VII: door n- voor te voegen -nTaliq  (uit -Tluq) 
VIII: door -t- in te lassen na de 1e wortelmedeklinker -ftakir  (uit -fkur) 
X: door sta- voor te voegen -stafhim  (uit -fham) 

- Leiden deze regels tot opeenvolgingen van 3 medeklinkers (in II, VII, VIII), dan lost men een extra korte klinker in.
- In de resulterende vormen past men de klinkers altijd zo aan dat er een a/aa komt in de eerste lettergreep en een i/ii in de tweede (indien voorhanden). Toevoeging van ta- gaat echter altijd gepaard met het veranderen van alle klinkers in a-klinkers. 


1. -nzil
2. -quul
3. -mazziq
4. -takassar
5. -timm
6. -raaqib
7. -tanaaqaS
8. -Htafil
9. -Drib
10. -(a)qsim
11. -stafhim
12. -taqaddam
13. -naam
14. -Daarr
15. -fakkir
16. -nkasir
17. -tba2
18. -waaSil
19. -(a)Siib
20. -stamirr
21. -taSawwar
22. -naaqish
23. -HuTT
24. -mtaaz
25. -(a)nhii
26. -stadiir
27. -nqul
28. -bduu
29. -taqaabal
30. -rtadii
31. -sammii
32. -nhaar
33. -stabdil
34. -mass
35. -njarr
36. -btasim
37. -(a)mkin
38. -Haawil
39. -jaffif
40. -quud
41. -tamannaa
42. -nTaliq
43. -zlaq
44. -Htall
45. -staslim
46. -talaaqaa
47. -(a)Till
48. -qtarib
49. -taHarrak
50. -rDaa
51. -naadii
52. -Htaaj
53. -stahlik
54. -tanaawal
55. -qDii
56. -(a)jiib
57. -Daayiq
58. -nawwim
59. -nfaSil
60. -ltaqii
61. -2aamil
62. -taDaadd
63. -Hbis
64. -(a)HDir
65. -Saddiq
66. -staTli2