Back to Orientaal's class-room

Verleden tijden vormen: 1ste & 2de persoon bij "gezonde" werkwoorden
(c) Johan Vandewalle 2003

Werkwoorden die eindigen op een enkele medeklinker voorafgegaan door een korte klinker, zoals: -ktub, -Hjiz, -lbas, -fta*H, -darris, -saafir, -(a)rsil, -tazawwaj, -shtaghil, -btasim, -sta2mil,... noemen we gezonde (of: regelmatige) werkwoorden. Eens je de Verleden-tijd-stam (gelijk aan de 3e persoon mannelijk enkelvoud van de verleden tijd) hebt gevormd, volstaat het voor de andere personen de volgende suffixen toe te voegen:
3e persoon (huwwa / hiyya // humma): - / -at // -uu 
.
1e persoon (anaa // eHnaa): -t // -naa 
2e persoon (enta / entii // entuu): -t / -tii // -tuu 


Belangrijk: Alle werkwoordtypes gebruiken exact dezelfde persoonssuffixen, maar terwijl de gezonde werkwoorden hun stam in alle personen bewaren, veranderen de holle, dubbele en onvolledige werkwoorden hun stam in de 1e en 2e personen. 

Overzicht van de werkwoordtypes die in deze en volgende oefeningen behandeld worden:
Gezonde wwn:  eindigen in een enkele medeklinker voorafgegaan door een korte klinker 
(-ktub, -Hjiz, -lbas, -fta*H, -darris, -saafir, -(a)rsil, -tazawwaj, -shtaghil, -btasim, -sta2mil,...) 
Holle wwn:  eindigen in een enkele medeklinker voorafgegaan door een lange klinker 
( -shuuf, -quul, -ruuh, -bii2, -Tiir, -jiib, -naam, -haab, -(a)qiim, -stariiH, -Htaaj,...) 
Dubbele wwn:  eindigen in een dubbele medeklinker 
(-rudd, -liff, -HuTT, -DHunn, -Htall, -sta2idd, -Hmarr,...) 
Onvolledige wwn:  eindigen in een lange klinker 
( -nsaa, -qraa*, -Hkii, -mshii, -rjuu, -warrii, -laaqii, -(a)2Tii, -taghaddaa, -shtarii, -stad2ii,...) 


1. -ktub = schrijven 
VERL: hij schreef,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

2. -Hjiz = reserveren 
VERL: hij reserveerde,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

3. -lbas = aantrekken (kleren) 
VERL: hij trok aan,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

4. -fta*H = openen 
VERL: hij opende,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

5. -darris = onderwijzen 
VERL: hij onderwees,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

6. -saafir = reizen 
VERL: hij reisde,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

7. -(a)rsil = zenden 
VERL: hij zond,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

8. -tazawwaj = trouwen 
VERL: hij trouwde,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

9. -shtaghil = werken 
VERL: hij werkte,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

10. -btasim = glimlachen 
VERL: hij glimlachte,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

11. -sta2mil = gebruiken 
VERL: hij gebruikte,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu