Back to Orientaal's class-room

Verleden tijden vormen: 1e & 2e persoon bij "onvolledige" werkwoorden
(c) Johan Vandewalle 2003

Werkwoorden die eindigen op een lange klinker, zoals: -nsaa, -qraa*, -Hkii, -mshii, -rjuu, -warrii, -laaqii, -(a)2Tii, -taghaddaa, -shtarii, -stad2ii,... noemen we onvolledige werkwoorden (alsof ze een eindmedeklinker misten). Volgens de regel voor de vorming van de Verleden-Tijd-stam eindigt die VT-Stam (en meteen ok de 3e pers. mann. enk.) altijd op aa of iy.

Het type met iy is regelmatig en bewaart zijn VT-stam in alle personen. Het type met aa echter,
- laat de aa vallen voor -at (3e vr. enk.) en -uu (3e mv.)
- verandert de aa in ay voor de uitgangen van de 1e & 2e persoon.
(Opmerking: gaat de aa van de VT-stam terug op een uu van de TT-stam, dan kan in de 1e & 2e persoon ook aw gebruikt worden in plaats van ay. Hierdoor klinkt het resultaat meer als fuSHaa.)


1. -nsaa = vergeten 
VERL: hij vergat,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

2. -qraa* = lezen 
VERL: hij las,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

3. -Hkii = vertellen 
VERL: hij vertelde,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

4. -mshii = gaan 
VERL: hij ging,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

5. -rjuu = verzoeken 
VERL: hij verzocht,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu
OR (meer als fuSHaa): 
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

6. -warrii = tonen 
VERL: hij toonde,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

7. -laaqii = ontmoeten 
VERL: hij ontmoette,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

8. -(a)2Tii = geven 
VERL: hij gaf,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

9. -taghaddaa = lunchen 
VERL: hij lunchte,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

10. -shtarii = kopen 
VERL: hij kocht,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu

11. -stad2ii = uitnodigen,... 
VERL: hij nodigde uit,... 
huwwa / hiyya // humma
.
anaa // eHnaa
enta / entii // entuu