Back to Orientaal's class-room

Van de wortel naar Stam I
(c) Johan Vandewalle 2003

Stam I werkwoorden worden rechtstreeks afgeleid uit de drie medeklinkers van de wortel. Afhankelijk van de aard van die medeklinkers onderscheiden we vier types. In ieder type bevat de vorm van Stam I slechts één enkele klinker en dat kan zowel een a-klinker, u-klinker als i-klinker zijn. Wegens die onvoorspelbaarheid wordt de klinker van Stam I er in het woordenboek altijd bijgegeven: Ia, Iu, Ii (bij Stam I werkwoorden die tegen de regel van de vorming van de verleden tijd in hun klinker bewaren noteren we Ia*, Iu*, Ii*).
Gezonde werkwoorden  meest voorkomende: => twee medeklinkers, dan korte klinker, dan medeklinker. 
k-t-b  Iu = -ktub 
H-j-z  Ii =-Hjiz 
l-b-s  Ia = -lbas 
f-t-H  Ia* = -fta*H 
Dubbele werkwoorden 2de medekl = 3de => worden samengenomen tot DUBBELE medeklinker 
r-d-d  Iu = -rudd 
l-f-f  Ii = -liff 
DH-l-l  Ia = -DHall 
Holle werkwoorden 2de medekl = w of y => verandert in een LANGE klinker IN de Stam 
sh-w-f  Iu = -shuu
n-w-m  Ia = -naa
T-y-r  Ii = -Tii
h-y-b  Ia = -haa
Onvolledige werkwoorden 3de medekl = w of y => verandert in een LANGE klinker aan het EIND 
r-j-w  Iu = -rjuu 
H-k-y  Ii = -Hkii 
n-s-y  Ia = -nsaa 
s-2-y  Ia* = -s2aa* 
HERHALING

DE KLINKER VAN DE VERLEDEN TIJD IN STAM I
1. normaal a/aa
2. maar i/iy bij gezonde Ia (=type -fham) + onvolledige Ia (=type nsaa-) (dubbele Ia en holle Ia volgen regel 1.)
3. asterisk betekent dat de klinker tegen de vorige twee regels in wordt bewaard

DE KLINKER VAN DE VERLEDEN TIJD IN DE HOGERE STAMMEN
1. altijd a/aa 


1. H-D-r  Iu =
2. n-z-l  Ii =
3. z-l-q  Ia =
4. j-r-H  Ia* =
5. b-k-y  Ii =
6. n-s-y  Ia =
7. H-T-T  Iu =
8. t-m-m  Ii =
9. s-y-r  Ii =
10. n-w-m  Ia =
11. D-r-b  Ii =
12. k-f-f  Iu =
13. z-w-r  Iu =
14. kh-w-f  Ia =
15. 2-y-sh  Ii =
16. T-l-b  Iu =
17. l-b-s  Ia =
18. q-b-l  Ia =
19. l-q-y  Ia =
20. n-h-y  Ia* =
21. w-d-d  Ia =
22. sh-d-d  Ii =
23. s-r-q  Ii =
24. k-b-r  Iu* =
25. T-f-w  Iu =
26. T-y-r  Ii =
27. h-y-b  Ia =
28. m-s-s  Ia
29. r-H-l  Ia* =
30. r-b-T  Iu =
31. d-r-y  Ii =
32. r-s-w  Iu =
33. s-d-d  Iu =
34. kh-sh-y  Ia =
35. kh-f-f  Ii =
36. r-k-b  Ia =
37. k-s-r  Ii =
38. d-w-r  Iu =
39. n-q-l  Iu =
40. d-2-w  Iu =
41. h-r-b  Iu =
42. b-2-d  Iu* =
43. s-b-H  Ia* =
44. k-w-d  Ia =
45. H-b-b  Ii =
46. j-r-y  Ii =
47. r-D-y  Ia =
48. T-gh-y  Ia* =
49. j-2-l  Ia* =
50. j-h-l  Ia =
51. r-d-d  Iu =
52. sh-m-m  Ia =
53. b-y-2  Ii =
54. q-w-m  Iu =
55. m-r-r  Iu =
56. b-d-w  Iu =
57. H-l-m  Iu =
58. H-m-l  Ii =
59. gh-r-q  Ia =
60. dh-h-b  Ia* =
61. r-f-2  Ia* =
62. f-q-d  Ii =
63. m-sh-y  Ii =
64. r-n-n  Ii =
65. kh-w-n  Iu =
66. s-m-2  Ia =
67. l-dh-dh  Ia =
68. z-w-l  Ia =
69. 2-r-f  Ii =
70. k-f-y  Ii =
71. n-j-w  Iu =
72. D-y-2  Ii =
73. kh-f-y  Ia =
74. 2-w-d  Iu =
75. sh-k-r  Iu =
76. q-f-z  Ii =
77. DH-l-l  Ia =
78. s-2-y  Ia* =
79. t-b-2  Ia =
80. b-H-th  Ia* =