Back to Orientaal's class-room

Van Stam I naar Stam II & Stam V
(c) Johan Vandewalle 2003

Stam II werkwoorden
leid je af door de 2de stammedeklinker van Stam I te verdubbelen.

- De opeenvolging van 3 medeklinkers die zo ontstaat, los je op door een korte klinker VOOR (bij "gezond" of "onvolledig" ww) of NA (bij "dubbel ww") de verdubbelde medeklinker in te lassen. Welke klinker je moet kiezen volgt uit de algemene klinkerregel hieronder.

- Zit de 2de stammedeklinker "verborgen" in een lange klinker (bij "hol" ww) haal die dan weer boven en verdubbel die. Die medeklinker is w als de Stam I uu heeft, y indien Stam I ii heeft en is w of y (zie woordenboek!) als de Stam I aa heeft.

- ALGEMENE KLINKERREGEL: een hogere stam heeft een a-klinker in de eerste en een i-klinker in de tweede lettergreep. 


1. -Sduq II =
2. -slam II =
3. -fkir II =
4. -khluS II =
5. -rbuu II =
6. -jrii II =
7. -timm II =
8. -luff II =
9. -miiz II =
10. -naam II(w) =
11. -quum II =
12. -mudd II =
13. -bkii II =
14. -dluk II =
15. -Hiqq II =
16. -2duu II =
17. -nsaa II =
18. -duur II =
19. -bqaa II =
20. -ghTuu II =
21. -dmur II =
22. -jiff II =
23. -siir II =
24. -ruuH II =
25. -murr II =
26. -qDii II =
27. -blugh II =
28. -ziid II
29. -mthul II =
30. -khaaf II(w) =
31. -khuSS II =
32. -DHall II =
33. -fuut II =
34. -sluu II =
35. -kuun II =
36. -2izz II =
37. -2laq II =
38. -Dill II =
39. -2rif II =
40. -Sfuu II =

Stam V werkwoorden
leid je af uit Stam II werkwoorden (zie hoger) door ta- voor te voegen en

- alle klinkers te veranderen in a-klinkers (= uitzondering op ALGEMENE KLINKERREGEL) 


1. -Hmil V =
2. -qdum V =
3. -nzuh V =
4. -tba2 V =
5. -mnuu V =
6. -mshii V =
7. -kurr V =
8. -juss V =
9. -biin V =
10. -fuuq V =
11. -haab V(y) =
12. -ladhdh V =
13. -2uud V =
14. -Hlii V =
15. -shuqq V =
16. -rjuu V =
17. -khaaf V(w) =
18. -shju2 V =
19. -khfaa V =
20. -munn V =
21. -bduu V =
22. -shfii V =
23. -bull V =
24. -juul V =
25. -Srif V =
26. -miil V =
27. -DHall V =
28. -Huss V =
29. -Hduth V =
30. -dluu V =
31. -bqaa V =
32. -fukk V =
33. -mkun V =
34. -lqaa V =
35. -2rif V =
36. -hiij V =
37. -quul V =
38. -khiff V =
39. -diin V =
40. -dhkur V =