Back to Orientaal's class-room

Van Stam I naar Stam III & Stam VI
(c) Johan Vandewalle 2003

Stam III werkwoorden
leid je af door NA de 1ste stammedeklinker van Stam I een -aa- in te voegen.

- Volgt nu een korte klinker op die -aa-, laat die dan wegvallen (bij "dubbel" ww). Volgt een lange klinker waarin een w of y verborgen zit (bij "hol" ww), vervang die lange klinker dan door deze medeklinker + een korte klinker. (Kies bij uu voor w, bij ii voor y en bij aa voor w of y in overeenkomst met het woordenboek.

- ALGEMENE KLINKERREGEL: een hogere stam heeft in de eerste letteergreep een a-klinker en (indien er een tweede lettergreep is) in de tweede lettergreep een i-klinker. 


1. -qbal III =
2. -ktub III =
3. -shhad III =
4. -fruq III =
5. -qsuu III =
6. -Hmii III =
7. -quum III =
8. -kiid III =
9. -surr III =
10. -wadd III =
11. -bluu III =
12. -Huul III =
13. -mass III =
14. -jzii III =
15. -lqaa III =
16. -2iish II =
17. -juur III =
18. -jhad III =
19. -Durr III =
20. -rfuq III =
21. -Hiqq III =
22. -brii III =
23. -mudd III =
24. -2mal III =
25. -siir III =
26. -Hudd III =
27. -swaa III =
28. -njuu III
29. -khbur III =
30. -2nii III =
31. -2uud III =
32. -Tiir III =
33. -diqq III =
34. -2fuu III =
35. -Hujj III =
36. -fuuh III =
37. -khTub III =
38. -s2ad III =
39. -bii2 III =
40. -quSS III =

Stam VI werkwoorden
leid je af uit Stam III werkwoorden (zie hoger) door ta- voor te voegen en

- alle klinkers te veranderen in a-klinkers (= uitzondering op ALGEMENE KLINKERREGEL) 


1. -fham VI =
2. -qbal VI =
3. -nquS VI =
4. -Drib VI =
5. -Hluu VI =
6. -bkii VI =
7. -junn VI =
8. -quSS VI =
9. -duul VI =
10. -naam VI(w) =
11. -quul VI =
12. -lqaa VI =
13. -dhumm VI =
14. -wadd VI =
15. -qtul VI =
16. -Hujj VI =
17. -2luu VI =
18. -Tuul VI =
19. -2iish VI =
20. -shtim VI =
21. -nsaa VI =
22. -nduu VI =
23. -ruuH VI =
24. -murr VI =
25. -miiz VI =
26. -Sfuu VI =
27. -Tull VI =
28. -mraD VI =
29. -subb VI =
30. -shidd VI =
31. -jhal VI =
32. -luum VI =
33. -d2uu VI =
34. -rDaa VI =
35. -2rif VI =
36. -Suff VI =
37. -muut VI =
38. -sma2 VI =
39. -rmii VI =
40. -fuut VI =