Back to Orientaal's class-room

Gebroken meervouden vormen
(c) Johan Vandewalle 2004

Om een gebroken meervoud te maken schrap je eerst alle klinkers uit het enkelvoud (incl. de  vrouwelijk eind -a). Daarna pas je het desbetreffende meervoudspatroon toe.

Opgelet: alle woorden die in onze Latijnse transcriptie met een klinker beginnen (verschillend van de hulpklinkers e of o) hebben voor die klinker eigenlijk de medeklinker hamza staan. Voor de eenvoud laten we die medeklinker in onze transcriptie weg, maar die blijft een rol spelen bij de meervoudsvorming. Voorbeeld:

amiir = 'amiir (prins), dus houden we na het schrappen van de klinkers '-m-r over. Toepassing van een meervoudspatroon zoals fu2alaa' levert hier bijgevolg 'umaraa' op, wat we dan weer schrijven als umaraa'. Dus: amiir j umaraa' (prins, prinsen)

 


fu2uul
1. malik j ... .
2. bayt j ... .
3. farq j ... .
4. 2ilm j ... .
5. dars j ... .
6. qirsh j ... .
7. fils j ... .
8. kart j ... .
9. sha2b j ... .
10. shams j ... .
11. ra's j ... .
12. fann j ... .
13. Saff j ... .
14. jadd j ... .
.
fi2aal
1. jabal j ... .
2. baHr j ... .
3. kalb j ... .
4. balad j ... .
5. raajil j ... .
.
1a2aa3i4
  of 1a2aa3ii4 indien enkelvoud lange klinker heeft tussen 3 en 4
1. funduq j ... .
2. tadhkara j ... .
3. armal j ... .
   bij het volgende woord valt de n  uit het enkelvoud eerst weg
4. barnaamaj j ... .
   ontstaat in meervoud iw of iy aan het eind, dan wordt die altijd ii
5. ughniya j ... .
6. madrasa j ... .
7. maT2am j ... .
8. maktab j ... .
9. matHaf j ... .
10. ma2bad j ... .
11. ma2had j ... .
12. mawqif j ... .
13. mal2ab j ... .
14. miDrab j ... .
15. minTaqa j ... .
16. mil2aqa j ... .
17. mushkila j ... .
   bij de volgende drie zit in de eindklinker een w of y verborgen,
   de combinatie iw of iy die ontstaat, wordt aan het eind altijd ii
18. maqhaa j ... .
19. mabnaa j ... .
20. layla j ... .
21. miftaaH j ... .
22. 2unwaan j ... .
23 finjaan j ... .
24. bustaan j ... .
25. dukkaan j ... .
26. shayTaan j ... .
27. sikkiin j ... .
28. usbuu2 j ... .
   de volgende twee hebben 1a2aa3i4a i.p.v. 1a2aa3ii4
29. ustaadh j ... .
30. tilmiidh j ... .
    in de aa uit de eerste lettergreep zit zogezegd een w verborgen,
   in de ii uit de eerste lettergreep een y, in het meervoud duiken die op
31. shaari2 j ... .
32. haatif j ... .
33. 2aaSima j ... .
34. Haadith j ... .
35. faakiha j ... .
36. Taabi2 j ... .
37. taariikh j ... .
38. miidaan j ... .
   in de lange klinker van de 2de lettergreep zit zogezegd een w of y verborgen,
   in het meervoud duikt die op als een hamza na de lange aa:
39. daqiiqa j ... .
40. qariib j ... .
41. jariida j ... .
42. sigaara j ... .
43. qizaaza j ... .
.
af2aal
1. walad j ... .
2. raqm j ... .
3. thaman j ... .
   pas in het volgende meervoud de combinatie -yw- aan tot -yy-
4. yawm j ... .
5. shughl j ... .
6. SaaHib j ... .
7. film j ... .
8. safar j ... .
9. naw2 j ... .
10. zawj j ... .
11. haram j ... .
12. shakhS j ... .
13. Hafiid j ... .
14. khabar j ... .
15. la2b j ... .
16. Sawt j ... .
17. Daw' j ... .
18. 2amm j ... .
19. sinn j ... .
   begint het enkelvoud met hamza, dan vermijdt men  in het meervoud
   de combinatie a'- door die te vervangen door aa-
20. alf j ... .
21. adab j ... .
22. athar j ... .
   in de uu  zit een w verborgen,
   in de ii  zit een y verborgen,
   in de aa  zit een w (of y) verborgen, die duiken weer op in het meervoud
23. nuur j ... .
24. Haal j ... .
25. baab j ... .
26. diin j ... .
27. riif j ... .
28. 2iid j ... .
   de derde medeklinker w of y is in het enkelvoud weggevallen, in het mv.
   verschijnt die als hamza (want woorden op -aaw of -aay zijn niet mogelijk)
29. esm j ... .
30. ebn j ... .
.
fu2ul
1. madiina j ... .
2. kitaab j ... .
3. rasuul j ... .
4. Tariiq j ... .
.
fu2alaa'
1. khaTiib j ... .
2. waziir j ... .
3. ghariib j ... .
4. zamiil j ... .
5. ra'iis j ... .
.
fu2laan
1. bilaad j ... .
2. qaDiib j ... .
   in de eind ii zit hier een y verborgen, die duikt weer op het meervoud
3. Sabii j ... .
4. raahib j ... .
fi2laan
5. ghazaal j ... .
6. kharuuf j ... .
7. fa'r  j ... .
   in de lange klinker zit een w, resp. y verborgen,
   zowel de combinatie  iw als iy wordt ii in een gesloten lettergreep
8. jaar j ... .
9. khaal j ... .
   de derde medeklinker w is in het enkelvoud weggevallen, maar duikt weer op
10. akh j ... .
.
af2ila
1. makaan j ... .
2. su'aal j ... .
3. jawaab j ... .
4. raSiif j ... .
   de hamza gaat hier terug op w, resp. y;  -iwa wordt -iya aan het eind
5. 2ashaa' j ... .
6. dawaa' j ... .
.
af2ilaa'
1. qariib j ... .
2. Sadiiq j ... .
   in de eind ii zit een y verborgen, die duikt weer op in het meervoud
3. nabii j ... .
   twee gelijke medeklinkers willen altijd samenkomen, slechts een lange
   klinker kan hen gescheiden houden, vandaar de verspringing
4. Tabiib j ... .
.
fu22aal
1. kaatib j ... .
2. Taalib j ... .
3 taajir j ... .
4. raakib j ... .
.
af2ul
1. Harf j ... .
2. shahr j ... .
3. rijl j ... .
4. nahr j ... .
5. nafs j ... .
.
fu2al of fi2al (lijkt op een omwisseling van de twee laatste letters van het  enkelvoud, dreigt hierdoor fa2al te ontstaan, vervang de eerste a dan door u)
1. ghurfa j ... .
2. tuHfa j ... .
3. usra j ... .
   in de volgende twee woorden gaat de uu terug op uw
4. suura j ... .
5. Suura j ... .
6. mihna j ... .
7. fikra j ... .
8. shanTa j ... .
9. awDa j ... .
   een eind combinatie -aw of -ay wordt altijd -aa
10. qarya j ... .
   ondanks de korte klinker blijven de gelijke medeklinkers gescheiden
11. shaqqa j ... .